Scrisori oficiale 2017

Scrisoarea nr. 01-01/17 din 18 ianuarie 2017 către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu propunerea privind ajustarea grupelor de bază 2423 și 2424 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova

Scrisoarea nr. 04-01/2017 din 31 ianuarie 2017 prin care s-a cerut decizia în scris a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu privire la ajustarea Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova

Scrisoarea nr. 08-02/2017 din 20 februarie 2017 către Biroul Național de Statistică  

INFORMARE privind acțiunile de implementare a Legii Voluntariatului_iulie 2016

Vă informăm că am primit următoarele răspunsuri la demersurile noastre privind dezvoltarea sectorului de voluntariat:

 1. Pe data de 6 iulie 2016 a avut loc ședința cu Ministerul Educației solicitată anterior

Rezultat: S-a stabilit modul în care va fi creat la toate nivelele de învățământ un sistem de educație și de informare privind beneficiile voluntariatului, precum și de formare a Coordonatorilor de voluntari. În acest sens se va contacta în viitorul apropiat: Consiliul Rectorilor din Republica Moldova (pentru ca studenții de profil să fie instruiți pentru a gestiona atât resurselor umane reprezentate de personalul salariat, cât și resursele umane reprezentate de voluntari); Institutul de Științe ale Educației (pentru a pregăti cadre didactice specializate in managementul voluntarilor care să asigure formarea Coordonatorilor de voluntari); Academia de Administrare Publică (pentru a asigura pregătirea în sectorul de voluntariat a conducătorilor / specialiștilor de înaltă calificare pentru aparatul de stat și organele administrației publice locale de nivelul I și II); Institutul de Formare Continuă (pentru a se asigura pregătirea Coordonatorilor de voluntari pentru alte instituții publice și organizații ale societății civile). Discuțiile privind instrumentul prezentat de Secretariatul Coaliției Voluntariat privind validarea competențelor Coordonatorilor de voluntari care activează de ani buni în această poziție, fără a fi nevoie de o instruire adițională, vor fi reluate după instituirea funcției de Coordonator de voluntari de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Vedeți anexat Procesul verbal_al ședinței cu deciziile luate

 1. Am primit în scris răspunsul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) privind un termen concret de instituire a funcției de Coordonator de voluntari și formula / metoda de calcul a vechimii în muncă pentru a se primi, pentru perioada de voluntariat desfășurată în același domeniu cu specialitatea deținută, sporul pentru vechime în muncă și concediul de odihnă anual suplimentar plătit pentru vechime în muncă. De asemenea am primit opinia MMPSF privind necesitatea de a ajusta 176 aliniatul (2) din Codul Muncii ca permită și limitarea rambursării cheltuielilor voluntarilor, fapt care va conduce automat și la ajustarea Hotărârii de Guvern Nr.10.

Rezultat: MMPSF ne-a comunicat că pentru a se institui funcția de Coordonator de voluntari trebuie depusă în adresa ministerului o cerere care să includă atribuțiile funcționale ale funcției și dinamica ocupației pe piața muncii, însoțită de avize de la ministerul de resort, asociația patronală și comitetul sectorial în formarea profesională. Funcția de Coordonator de voluntari ar putea fi instituită în termen de 3 luni din momentul depunerii cererii. Referitor la formula / metoda de calcul a vechimii în muncă ni s-a explicat că „instituțiile trebuie să instituie Comisia pentru aprecierea stagiului de muncă, care va servi drept temei pentru plata sporului de vechime”, dar acest fapt nu este posibil în prezent deoarece nu există desemnat oficial un minister de resort responsabil de dezvoltarea voluntariatului. MMPSF susține poziția Ministerului Finanțelor că este „inoportună” necesitatea de a ajusta art. 176 aliniatul (2) din Codul Muncii ca permită limitarea rambursării cheltuielilor voluntarilor, fapt care va conduce automat la ajustarea Hotărârii de Guvern Nr.10.

Vedeți anexată Scrisoare MMPSF_2016.07

Soluție: TDV a elaborat draftul cererii adresată MMPSF și a solicitat în scris avize de la Ministerul Tineretului și Sportului, Confederația Națională a Patronatului din Moldova și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Cererea cu avizele obținute anexate se va trimite la MMPSF. Referitor la celelalte aspecte trebuie creat urgent de către stat Centrul Național de Voluntariat în cadrul căruia să funcționeze Comisia pentru aprecierea stagiului de muncă și de venit cu o poziție consolidată a instituțiilor gazdă a activității de voluntariat pentru a evita pe cât posibil ca în cadrul normativ și legislativ munca voluntară să fie tratată separat de munca salariată, pentru a nu se transmite un semnal negativ că munca voluntară este inferioară muncii salariate.

Vedeți anexate solicitările de avize aici, aici și aici.

Vă rugăm să ne trimiteți opiniile, sugestiile și recomandările Dumneavoastră pe adresa tdv_secretariat@yahoo.com

INFORMARE privind acțiunile de implementare a Legii Voluntariatului_iunie 2016

Vă informăm că am primit următoarele răspunsuri la demersurile noastre privind ajustarea cadrului normativ conex în conformitate cu recomandările europene, cu Legea voluntariatului și cu Regulamentul de aplicare a Legii voluntariatului:

 1. Am primit de la Ministerul Tineretului și Sportului Procesul verbal al ședinței din 16.05.2016

Vedeți anexat Proces verbal

Rezultat: Reamintim că privitor la ghid suntem informați că „Ministerul a reluat discuțiile cu tipografia respectivă și în scurt timp vă vom comunica despre procedurile ulterioare”,  iar privitor la studiu că „în bugetul ministerului nu au fost prevăzute alocații suplimentare pentru elaborarea acestor studii” (vedeți răspuns MTS_24.05.2016). Privitor la Codul de Etică al Voluntarului și al Instituției Gazdă a Activității de Voluntariat, MTS și-a arătat disponibilitatea de a participa la o eventuală ședință a Coaliției Voluntariat pe acest subiect.

Soluție: Am solicitat în scris data când vor fi tipărite ghidurile și demersurile făcute de MTS pentru a identifica resurse financiare pentru studiu. Menționăm că nu este eficient să se investească în programe de dezvoltare a diverselor tipuri de voluntariat fără o analiză prealabilă și un concept clar de dezvoltare. Privitor la Codul de etică așteptăm decizia MTS de a planifica și  coordona procesul de ajustare a proiectului prin consultări publice lărgite (nu doar cu organizațiile membre ale Coaliției Voluntariat), deoarece acest cod a fost realizat de MTS cu bani publici acum 2 ani în urmă, urmând să fie apoi lansat procesul de avizare și adoptare al acestuia de către Guvern sau prin Ordinul Ministrului tineretului și sportului.

Vedeți anexată solicitarea TDV

 1. Am primit de la Ministerul Finanțelor răspunsul privind lansarea procesului de consultare, avizare și adoptare a proiectului de Hotărârede Guvern cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 05 ianuarie 2012 (privind rambursarea cheltuielilor voluntarilor indispensabile activității de voluntariat).

Vedeți anexată scrisoare MF_10.06.2016.

Rezultat: Ministerul Finanțelor crede că este „inoportună amendarea Hotărârii Guvernului Nr. 10 din 05 ianuarie 2012, deoarece Guvernul nu poate să limiteze rambursarea cheltuielilor convenite de părți prin contract, rambursarea cărora este garantată prin dispozițiile Legii Voluntariatului”. Un alt motiv invocat este faptul că art. 176 din Codul Muncii permite doar limitarea compensării cheltuielilor legate de deplasările în interes de serviciu pentru salariați.

Soluție: Conform Rezoluției Conferinței Internaționale a Statisticienilor Muncii din 2013 (19th ICLS) voluntariatul este recunoscut la nivel internațional, inclusiv de Republica Moldova care a votat această rezoluție, ca fiind formă de muncă, cu alte cuvinte forța de muncă are 2 componente – una salariată și una voluntară. Deoarece nu se face nici o diferență între angajați și voluntari (sunt tratați la fel, li se cere aceiași calitate a muncii, sunt implicați prin ordinul / decizia / dispoziția / hotărârea conducătorului unității, se folosește un instrumentar aproape asemănător de management – contract, fișă de post etc.) nu este corect ca salariaților să li se limiteze mărimea compensării cheltuielilor legate de deplasare în interes de serviciu, iar voluntarilor să nu li se limiteze rambursarea cheltuielilor. Acest fapt ar putea conduce la utilizarea abuzivă a mijloacelor bănești, inclusiv a banilor publici, fapt care ar deteriora imaginea sectorului de voluntariat. Deoarece multe instituții gazdă a activității de voluntariat nu dispun de resurse financiare, prin formularea cheltuieli legate de voluntariat, convenite prin contractul de voluntariat, se are în vedere posibilitatea de a rambursa, cu acceptul voluntarului, parțial sau deloc aceste cheltuieli și nu posibilitatea de a negocia niște cheltuieli ireale. Pentru a nu face această diferență între angajați și voluntari, soluția ar fi ca să se ajusteze întâi art. 176 din Codul Muncii ca să permită și limitarea rambursării cheltuielilor voluntarilor, fapt care va conduce automat și la ajustarea Hotărârii de Guvern Nr. 10.

 

Vă rugăm să ne trimiteți opiniile, sugestiile și recomandările Dumneavoastră pe adresa tdv_secretariat@yahoo.com

Răspunsuri la demersurile TDV ca Secretariat al Coaliției Voluntariat privind implementarea Legii Voluntariatului

Vă informăm că la demersurile noastre în temeiul Legii Nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare și a Legii Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație nu am primit răspuns în termen legal la petițiile adresate:

 1. Ministrului finanțelor pe data de 18 aprilie 2016;
 2. Primministrului Republicii Moldova pe data de 20 aprilie 2016;
 3. Ministrei educației pe data de 20 aprilie 2016.

Soluție: vom trimite noi petiții în care vom atrage atenția asupra nerespectării legislației în vigoare, vom solicita explicații și măsurile luate ca pe viitor să nu se mai repete această situație

Am primit următoarele răspunsuri:

 1. Am fost invitați de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) la o ședință pe 16 mai 2016 privind ajustarea și lansarea procesului de consultare, avizare și adoptare aproiectului de Hotărâre de Guvern privind Codul de Etică al Voluntarului și al Instituției Gazdă a Activității de Voluntariat din Republica Moldova.

Vedeți anexat răspuns MTS_11.05.2016.

Rezultat: Nu am primit un răspuns clar și am lăsat posibilitate MTS de a formula o poziție clară în Procesul verbal al ședinței care urmează să fie semnat de părți. Nici până în prezent nu am primit draftul procesului verbal promis de MTS. Reprezentanții MTS care au organizat ședința nu au avut o listă de participare și au refuzat să semneze lista noastră de participare.

Soluție: dacă nu vom primi spre semnare Procesul verbal al ședinței cu decizia luată de MTS vom înregistra o petiție prin care vom solicita răspunsul în scris 

 1. Am primit de la MTS răspunsul privind publicarea Ghidului Coordonatorului de Voluntari și elaborarea studiului pe voluntariat.

Vedeți anexat răspuns MTS_24.05.2016.

Rezultat: privitor la ghid suntem informați că „Ministerul a reluat discuțiile cu tipografia respectivă și în scurt timp vă vom comunica despre procedurile ulterioare”,  iar privitor la studiu că „în bugetul ministerului nu au fost prevăzute alocații suplimentare pentru elaborarea acestor studii”.

Soluție: vom aștepta un scurt timp”, apoi vom solicita în scris un deadline pentru printarea ghidurilor și soluție privind bugetarea studiului

 1. Am primit de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) răspunsul privind crearea și remunerarea funcției de Coordonator de Voluntari în cadrul autorităților și instituțiilor publice, precum și recunoașterea voluntariatului ca experiență de muncă și de includere a perioadei de voluntariat desfășurată în acelaşi domeniu cu specialitatea deţinută în vechimea în muncă ce dă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă și concediul de odihnă anual suplimentar plătit pentru vechime în muncă.

Vedeți anexat răspuns MMPSF_19.05.2016.

Rezultat: MMPSF ne informează că „Funcția de Coordonator de Voluntari urmează a fi instituită conform Clasificatorului ocupațiilor din RM aprobat prin ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 22 din 03.03.2014. Remunerarea muncii angajaților din instituții sau organizații se efectuează în dependență de statutul instituției. În cazul în care instituția are statut de instituție bugetară, salarizarea se efectuează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizate a personalului din unitățile bugetare”, iar în cazul când instituția activează pe principii de autogestiune – în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”. Cu privire la cel de-al doilea subiect pus în discuție nu am primit formula de calcul a vechimii în muncă (de exemplu, dacă un voluntar face 20 de ore de voluntariat în 3 zile, iar altul în 20 de zile, nu știm câtă vechime va avea primul și câtă cel de-al doilea, deci nu se poate calcula sporul pentru vechime în muncă și concediul de odihnă anual suplimentar plătit pentru vechime în muncă.

Soluție: vom solicita în scris când urmează a fi stabilită funcția de Coordonator de Voluntari și să fie stabilită o formulă de calcul a vechimii în muncă pentru a se primi sporul pentru vechime în muncă și concediul de odihnă anual suplimentar plătit pentru vechime în muncă conform cadrului normativ în vigoare

INFORMARE privind acțiunile de implementare a Legii Voluntariatului

Ne propunem ca pentru o mai mare transparență să informăm periodic persoanele fizice și juridice, inclusiv media, privind demersurile și răspunsurile primite de la autorități de către Asociația Obștească ”Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) care deține Secretariatul Coaliției Voluntariat din Moldova, precum și deciziile luate de către acestea în cadrul diverselor ședințe.

Principalele demersuri și subiecte de discuție cu Prim-ministrul și ministerele de resort responsabile sunt:

 1. Am solicitat o ședință Primministrului Republicii Moldova pentru a discuta conform Rezoluției Forumului ONG din Republica Moldova, ediția VIII:

a) Crearea unui mecanism de coordonare și promovare a voluntariatului la nivel național prin care să fie desemnate autoritățile publice de resort responsabile de dezvoltarea diferitelor tipuri de voluntariat (de ex. MMPSF – voluntariatul vârstnicilor, MTS – voluntariatul sportiv şi în rândul tinerilor, ME – voluntariatul susţinut de angajator, Ministerul Educaţiei – voluntariatul internaţional, Ministerul Justiţiei – voluntariatul cultelor / religios etc.) și o structură națională (Centrul Național de Voluntariat / Agenția Națională a Voluntariatului) responsabilă de dezvoltarea și promovarea voluntariatului ce ar coordona activitatea autorităților publice de resort pe acest segment.

b) Adoptarea proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 05 ianuarie 2012 ce vizează rambursarea cheltuielilor voluntarilor (cheltuieli de transport, cazare, alimentare etc.) indispensabile pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat.

Vedeți anexat demersul și Rezolutia Forumului ONG. 

 1. Am solicitat o ședință Ministerului Finanțelor pentru a discuta proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 05 ianuarie 2012 cu scopul ca Ministerul Finanțelor să lanseze procesul de consultare, avizare și adoptare al acestuia.

Vedeți anexat demersul, soluția Ministerului Finanțelor și Proiectul de Hotărâre de Guvern.

 1. Am solicitat o ședință Ministerului Educației pentru a discuta:

a) Stadiul de implementare a acțiunilor de care este responsabil Ministerul Educației în cadrul Planului de Acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile (SDSC) 2012 – 2015.

b) Modalitatea de extindere a conceptului de management a resurselor umane pentru a include voluntarii pe lângă personalul salariat, de atașare a unui modul de voluntariat cu scopul ca studenții să obțină o diplomă care să le permită în viitor angajarea în poziția de manager pentru personalul salariat și /sau personalul voluntar.

c) Posibilitatea realizării unei colaborări cu Ambasada SUA pentru ca în cadrul unui program al acesteia să fie adus un grup de profesori din universități americane care să instruiască în managementul voluntarilor cadrele didactice din instituțiile de învățământ superior care predau managementul resurselor umane și potențiali traineri cu studii superioare care ar putea fi implicați să predea această disciplină prin intermediul sistemului de educație continuă a adulților cu scopul de formare și certificare a viitorilor Coordonatori de Voluntari.

d) Crearea unui mecanism și a unui instrument pentru validarea competențelor Coordonatorilor de Voluntari care activează de ani buni în această poziție fără a fi nevoie de o instruire adițională.

e) Discutarea conținutului diverselor modele de documente elaborate la nivel internațional referitoare la profilul ocupațional și curricula pentru Coordonatorul / Managerul de Voluntari.

f) Crearea la diferite nivele de învățământ a unui sistem de educație care să includă o formare în managementul voluntarilor sau cel puțin o instruire / informare privind rolul și beneficiile voluntariatului.

Vedeți anexat demersul.

 1. Am solicitat Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei în scris o soluție privind:

a) Crearea și remunerarea funcției de Coordonator de Voluntari în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

b) Recunoașterea voluntariatului ca experiență de muncă și de includere a perioadei de voluntariat desfășurată în acelaşi domeniu cu specialitatea deţinută în vechimea în muncă ce dă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă și concediul de odihnă anual suplimentar plătit pentru vechime în muncă.

 Vedeți anexat demersul.

 1. Am solicitat o ședință Ministerului Tineretului și Sportului pentru a ajusta și lansa procesul de consultare, avizare și adoptare a proiectului de Hotărâre de Guvern privind Codul de Etică al Voluntarului și al Instituției Gazdă a Activității de Voluntariat din Republica Moldova.

Vedeți anexat demersul.

 1. Am solicitat Ministerului Tineretului și Sportului să ne comunice:

a) Data când vor fi tipărite cele 1000 de Ghiduri ale Coordonatorilor de Voluntari din Republica Moldova pentru care Ministerul Tineretului și Sportului a transferat bani către tipografie la sfârșitul anului 2012.

b) Data când se va lansa tender-ul convenit în urma ședințelor cu Coaliția Voluntariat privind selectarea unor instituții din mediul universitar și academic pentru elaborarea unui studiu care să includă bunele practici internaționale și recomandări privind dezvoltarea diferitelor tipuri de voluntariat, cum ar fi voluntariatul tinerilor, voluntariatul internațional, voluntariatul sportiv, voluntariatul cultelor (religios), voluntariatul vârstnicilor 50+, voluntariatul de grup (familiar, şcolar etc.), voluntariatul spontan (de tip „Hai Moldova!”) etc., precum și contribuția acestora la combaterea și reducerea sărăciei. Menționăm că de elaborarea acestui studiu e responsabil Ministerul Tineretului și Sportului conform Acţiunii 3.2.4.5. și Acţiunii 3.2.4.6. din Planul de Acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile (SDSC) 2012-2015.

Vedeți anexat demersul.