În Monitorul Oficial A FOST PUBLICATĂ LEGEA VOLUNTARIATULUI!

Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţii de voluntariat – Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din R. Moldova (CReDO), Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Reţeaua Social (prin Asociaţia „Motivaţie”), Serviciu pentru Pace (SPP) – ADUCE MULŢUMIRI:
 • Ministerului Tineretului şi Sportului;
 • Ministerului Educaţiei;
 • Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;
 • Ministerului Justiţiei;
 • Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău;
 • Cancelariei de Stat;
 • Parlamentului R. Moldova;
 • Fundaţiei Soros – Moldova;
 • Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională;
 • USAID, prin AED;
 • jurnaliştilor şi tuturor acelor care au contribuit la elaborarea şi promovarea Legii Voluntariatului!
În continuare o să trecem în revistă activităţile care au avut loc, pentru ca astăzi să vedem intrată în vigoare Legea Voluntariatului:

Iunie 2006 – Iniţiativa de elaborare şi promovare a proiectului de lege cu privire la voluntariat;

2006 – 2007 – Realizarea a unsprezece discuţii publice cu diferite grupuri ale societăţii civile;

2007 – Elaborarea „Analizei cost-beneficiu a proiectului de lege cu privire la voluntariat”;

Sfârşitul anului 2007 – MET  transmite analiză împreună cu proiectul de lege cu privire la voluntariat tuturor ministerelor pentru avizare. Atunci când proiectul de lege urma să fie prezentat de MET în şedinţa Guvernului, Domnul Vice-ministru Ion Ceban, a demisionat, toate documentele asupra cărora s-a lucrat cu ONG s-au pierdut de către MET;

Decembrie 2008 – Proiectul de lege a fost pus pe agenda şedinţei Cabinetului de Miniştri. În cadrul acestei şedinţe, Cabinetul de Miniştri a adoptat proiectul de lege, însă urma ca Serviciul de Informaţii Secrete şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (instituţii care în opinia noastră nu au mari tangenţe cu domeniul voluntariat) să-şi expună suplimentar avizul la textul proiectului de lege. Procesul de avizare din partea MAEIE şi SIS a durat până în martie 2009, iar după lansarea campaniei electorale, procesul de lucru asupra proiectului de lege a fost stopat;

Noiembrie 2009 – Proiectul de lege cu privire la voluntariat a fost studiat de către experţii Centrului de Drept Necomercial din Budapesta care au oferit un şir de recomandări ce au fost incluse in textul proiectului de lege;

07 decembrie 2009 – Proiectul de lege cu privire la voluntariat a fost înregistrat ca iniţiativă legislativă în Parlamentul R. Moldova, în urma eforturilor depuse de Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi Comisia parlamentară pentru cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media;

10 martie 2010 – Proiectul de lege cu privire la voluntariat a fost avizat pozitiv de către Guvern;

28 mai 2010 – Legea voluntariatului a fost adoptată în prima lectură de Parlament;

18 iunie 2010 – Legea voluntariatului a fost adoptată în a doua lectură de către Parlament;

24 septembrie 2010 – Legea R. Moldova nr. 121 din 18 iunie 2010 este publicată în Monitorul Oficial nr. 179 – 181 din 24 septembrie 2010.

Programul de voluntariat ”Nu sînt indiferent”

În contextul aprobării Legii cu privire la Voluntariat şi în scopul promovării activităţilor de voluntariat, Ministerul Tineretului şi Sportului lansează Programul de voluntariat ”Nu sînt indiferent”.

Programul presupune oferirea unui stagiu de experienţă în cadul Ministerului Tineretului şi Sportului în perioada octombrie-decembrie, 2010. Agenda stagiului va fi stabilită cu fiecare potenţial voluntar în parte.

Prin intermediul Programului, tinerii vor avea oportunitatea de a se dezvolta personal şi profesional, de a dobîndi experienţă de muncă în cadrul administraţiei publice centrale.  Tinerii vor fi antrenaţi direct în activitatea instituţiei şi în soluţionarea problemelor relevante domeniul de tineret, vor participa la diverse activităţi şi acţiuni naţionale şi internaţionale.

Astfel, tinerii vor avea ocazia să dobîndească noi informaţii, cunoştinţe , sa-şi formeze noi competenţe, iar MTS îşi va completa resursele disponibile cu energia, abilităţile şi talentul voluntarilor care doresc să se implice plenar în politica de tineret.

Pentru a deveni voluntar în cadrul MTS, Vă rugăm expediaţi CV-ul pînă la data de 20 septembrie, 2010 (cu indicarea datelor de contact) la adresa de email: tineret@mts.gov.md sau adresa: Ministerul Tineretului şi Sportului, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, etaj 8, bir.824.

Pentru detalii:
Tel: 820-864 – Direcţia Programe de Tineret

1 septembrie la Mireşti, Hânceşti

La unu septembrie Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova şi Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat au transmis rechizite şcolare pentru elevii dintr-o şcoală din raionul Hânceşti. Iniţial, ca şi alţi colegi din reţelele nominalizate ne-am gândit să mergem cu donaţii pentru copii din Cotul Morii şi Nemţeni.

Mai apoi am conştientizat că copiii din satele afectate de inundaţii au suficiente rechizite şi lucruri pentru şcoală. La şcolarizarea copiilor din câteva sate afectate de inundaţii s-au implicat foarte mulţi actori sociali, inclusiv operatori de telefonie mobilă, organizaţii non-profit şi organizaţii internaţionale, mulţi cetăţeni din ţară şi din afara hotarelor.

În cadrul Consiliul ONG şi a Coaliţiei Voluntariat s-a decis să ajutam un anumit număr de copii dintr-un sat din Hânceşti, din orice localitate care nu a fost afectată de inundaţii, dar care are mulţi copii în situaţii dificile. Astfel am ales să mergem la Gimnaziul din satul Mireşti, Hânceşti, unde peste 60 de copii provin din familii dezavantajate.

Fiecare membru din Consiliul ONG a contribuit cu rechizite – caiete, pixuri, carioci, creioane simple si colorate, radiere, plastilină, ruxacuri şi alte lucruri utile copiilor la şcoală. Voluntarii Coaliţiei Voluntariat au repartizat donaţiile conform necesităţilor pe care le au şcolarii din diferite grupuri de vârstă, şi a realizat listele de recepţionare şi de distribuire a donaţiilor. Tot colegii din Coaliţia Voluntariat au transportat şi repartizat donaţiile. Vă prezint un mic reportaj foto, iar în curând o să vă povestesc câteva istorii ale copiilor din satele noastre. Secretariatul Coaliţiei Voluntariat va transmite listele cu semnăturile de recepţionare a donaţiilor acelor ONG-işti minunaţi care au avut grijă ca toţi copii din Mireşti, Hânceşti să meargă “echipaţi” corespunzător la şcoală!

Şi o concluzie pentru cei care sunt responsabili, în organizaţia lor, de relaţia cu media: Nu este suficient să pregătiţi pentru jurnalişti două fraze în care să spuneţi CINE, CE şi DE CE. În seara aceasta am fost uimită să văd la ştiri un fragment în care eu vorbesc despre “această iniţiativă a ONG din Consiliul Naţional al Organizaţiilor Neguvernamentale şi din Coaliţia Voluntariat”, iar reporterul prezintă activitatea drept a Centrului de Resurse “Tineri şi Liberi” şi a Asociaţiei “Motivaţie”…
Sursa: senin.ladyclub.md