Ultima instruire pentru pregătirea dosarelor de aplicare la CCIGAV

Vă informăm că vom mai efectua în mod voluntar (neplătit) încă o instruire privind pregătirea dosarului de aplicare pentru obținerea statutului de instituție gazdă a activității de voluntariat de la Comisia de certificare a Instituțiilor Gazdă a Activității de Voluntariat (CCIGAV) de pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului. Menționăm că aceasta va fi ultima instruire efectuată anul acesta de TDV ca și Secretariat al Coaliției Voluntariat cu sprijinul trainerilor de la Academia Nicolae Dumitrescu, până în prezent nefiind prevăzute alte resurse financiare pentru anul următor.

Informații logistice:

 • Data de desfășurare: 16 decembrie 2015
 • Participarea este gratuită: Participanții vor beneficia de prânz și de pauze de cafea / ceai. Cheltuielile de transport ale participanților din teritoriu va fi rambursat la prezentarea biletului (lor) de transport și a copiei după buletinul de identitate
 • Participanți: Sunt disponibile 25 locuri. La instruiri pot aplica organizații și instituții publice (biblioteci, școli, primării, ministere, universități etc) sau private (ONG-uri, biserici, fundații etc) de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Înregistrarea se face la numerele de telefon: 022 567 551 şi 079 450 027 sau pe tdv_secretariat@yahoo.com
 • Cerințe: organizația / instituția trebuie să transmită în format electronic, o DELEGARE care trebuie să conțină: antetul instituţiei; data; titlul scris cu litere de tipar DELEGARE (unele organizaţii / instituţii au eliberat chiar un ordin / decizie / hotărâre); un text cu formularea aproximativă: „Prin prezenta se împuterniceşte [nume prenume, poziţie, telefon mobil] să reprezinte [nume instituţie/organizaţie, adresa, telefon] la cursul de instruire care vizează pregătirea dosarului pentru obținerea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat. [Nume, prenume persoana împuternicită] este responsabilă de pregătirea dosarului, iar acesta va fi depus la CCIGAV în termen de maxim 1 lună de la finalizarea instruirii.”; semnătura conducătorului şi ştampila
 • Locație de desfășurareCentrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 148, tel. 022 210 576), situat la et. 3 al Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu” (intrarea prin curtea din spate a clădirii situată în dreptul Statuii lui Ștefan cel Mare de lângă Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, pe partea opusă a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt)
 • Agendă și program: instruirea va avea loc între 10:00 – 17:00, vedeţi agenda

Această activitate este realizată în cadrul programului de Granturi 2015 lansat de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Instruirea este realizată şi prin programul Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabila in Moldova, implementat de FHI 360. Trainingul este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin TDV și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

 

DECLARAȚIE: MIMAREA REFORMĂRII SISTEMULUI JUSTIȚIEI ȘI ANTICORUPȚIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

8 decembrie 2015

Semnatarii acestei declarații sunt profund îngrijorați de incoerența factorilor de decizie, în special Parlamentul și Guvernul, în ceea ce ține reforma justiției și lupta cu corupția.

La 8 octombrie 2015, Președintele Parlamentului a creat un Grup de lucru pentru reformarea și relansarea sistemului anticorupție, stabilind termenul de 30 noiembrie 2015 pentru „prezentarea propunerilor legislative  ce vizează modificarea și completarea cadrului juridic existent în domeniul anticorupție”. Până în prezent, în cadrul Grupului de lucru nu s-a discutat nici un proiect de lege, deși mai mulți membri ai acestuia au solicitat examinarea proiectului de lege privind modificarea cadrului legislativ conex necesar pentru aplicarea noii Legi cu privire la procuratură (care încă așteaptă să fie votat în lectura a doua) și a proiectelor de lege ce țin de pachetul național de integritate (proiectele de lege cu privire la Centrul Național de Integritate (CNI), privind declararea averii și intereselor personale și proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative). În cadrul Grupului de lucru s-au purtat discuții generale. Discuții punctuale au fost purtate doar cu privire la competența procuraturii anticorupție, însă fără nicio finalitate. În schimb, a ieșit în evidență rezistența unor reprezentanți ai Partidului Democrat și ai Centrul Național Anticorupție (CNA) față de pachetul de legi cu privire la sistemul de integritate (în special privind reforma CNI).

La 22 octombrie 2015, Parlamentul a votat trecerea CNA din subordinea Guvernului în cea a Parlamentului. Proiectul respectiv de lege a fost adoptat în două lecturi într-o singură zi, fără nici o consultare publică. Subiectul nu a fost dezbătut nici în cadrul Grupului de lucru creat de Președintele Parlamentului. Transferul rapid al CNA în subordinea Parlamentului a creat impresia publică că s-a dorit împiedicarea demiterii directorului CNA, cerută de prim-ministrul de atunci al Moldovei.

Totodată, Ministerul Justiției continuă promovarea inițiativei lansate de Centrul pentru Reformă în Sistemul Judecătoresc care a propus crearea judecătoriei specializate anticorupție și investirea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cu dreptul de a verifica averile și interesele personale ale judecătorilor, cu dreptul de a propune eliberarea din funcție a judecătorului în cazul depistării încălcărilor. Inițiativele respective au fost criticate de reprezentanții societății civile, inclusiv proiectul de lege propus spre avizare de Ministerul Justiției. Volumul redus de dosare legate de faptele de corupție nu justifică crearea unei instanțe specializate. Crearea unei instanțe specializate sau a completelor specializate vor mări considerabil riscurile de influențe necorespunzătoare din partea terților. Investirea CSM cu dreptul de a verifica averile și interesele personale ale judecătorilor va dubla competențele CNI, ceea ce în practică poate duce la evitarea răspunderii pentru încălcarea regimului de declarare a averilor și intereselor.

La 1 decembrie 2015, în presă au apărut informații cu privire la un proiect de lege care prevede fuziunea CNA cu CNI, prin absorbția CNI de către CNA. Nu este clar cine a elaborat respectivul proiect de lege și la ce etapă se află acesta. Proiectul nu a fost publicat, nu a fost discutat în cadrul Grupului de lucru creat de Președintele Parlamentului sau în cadrul altui for la care a participat societatea civilă. Dacă acest proiect de lege este adoptat, CNA va obține funcții foarte largi, cumulând funcții ce țin de urmărirea penală și constatarea contravențiilor legate de faptele de corupție, prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, efectuarea testelor de integritate în privința tuturor funcționarilor publici (65,000 după unele estimări), depistarea bunurilor provenite din infracțiuni și sechestrarea / confiscarea acestora, controlul averilor și intereselor personale și contestarea în instanță a actelor încheiate/ adoptate cu încălcarea regulilor respective, efectuarea expertizei anticorupție a actelor normative ale Guvernului și altor acte prezentate în Parlament. Concentrarea tuturor acestor funcții în cadrul unei instituții este periculoasă și nu are precedent în Europa. În același timp, menținerea unui asemenea organ sub control Parlamentar sau al executivului va știrbi substanțial din eficiența măsurilor anticorupție, fapt confirmat implicit prin performanța actualului CNA.

În același timp, din decembrie 2015 a început evaluarea instituțiilor cheie din domeniul justiției și anticorupție de către misiunile de evaluare ale Uniunii Europene. Dacă aceste evaluări contează cât de cât pentru factorii de decizie din Republica Moldova, atunci ultimii ar trebui să manifeste diligență maximă în punerea la dispoziția experților a tuturor informațiilor relevante și abținerea de la promovarea unor proiecte de legi care modifică substanțial sistemul actual și care nu au fost supuse expertizelor și consultărilor publice.

Reiterăm solicitările expuse anterior de societatea civilă către Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova:

 1. adoptarea cât mai curând posibil a proiectului Legii cu privire la procuratură și a legislației conexe, în versiunea propusă de grupul de lucru care a elaborat respectivele proiecte;
 2. adoptarea proiectelor de lege cu privire la Centrul Național de Integritate, privind declararea averii și intereselor personale și proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, în versiunea propusă Guvernului de Ministerul Justiției în iunie 2015;
 3. suspendarea celorlalte inițiative anticorupție până la obținerea opiniilor Uniunii Europene și/sau a Consiliului Europei;
 4. respectarea de către autoritățile publice a legislației privind transparența decizională.

Recomandăm Procurorului General și directorului CNA să-și dea demisia pentru că nu au luat la timp atitudinea necesară față de furtul din sectorul bancar, punând în pericol securitatea sectorului bancar și financiar al Republicii Moldova, afectând masiv cursul valutei naționale, prețurile la resursele energetice și contribuind la pauperizarea continuă a populației. Date fiind evenimentele din 2014 încoace, ambii nu mai au legitimitate să se afle în acele poziții.

Platforma Națională din Moldova a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic

 • Asociația „EcoContact”,
 • Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă,
 • Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova,
 • Asociația Micului Business,
 • Asociația pentru Democrație Participativă,
 • Asociația Presei Independente,
 • Asociația Promo-LEX,
 • BIOS,
 • Centrul „DIALOG-Pro”,
 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova,
 • Centrul de Resurse Tineri si Liberi,
 • Centrul Independent de Jurnalism,
 • Centrului Internațional „La Strada”,
 • Fundația Est Europeană,
 • Institutul de Politici Publice,
 • Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”,
 • Institutul pentru Dezvoltare Urbană,
 • Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova,
 • REC Moldova,
 • Tinerii pentru dreptul la viață,
 • Transparency International Moldova,
 • Uniunea Organizațiilor invalizilor din RM.

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) recrutează 11 Voluntari

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), care menţine Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) recrutează 11 Voluntari!

Cine poate fi voluntar?

ORICINE! Oricine poate să devină voluntar și să aducă astfel o contribuție, cât de mică, lumii care ne înconjoară. Important este să îți dorești acest lucru, să vrei să devii o persoană mai bună şi un participant mai activ la îmbunătăţirea societăţii civile!
Dacă ești tânăr:

 • îți poți construi un CV atractiv, în care perioada de voluntariat poate fi trecută ca și experiență.
 • vei putea beneficia de experienţă, care să constituie un avantaj în momentul întâmpinării ofertelor de joburi care cer minimum un an de experiență, nu neapărat în domeniu cât în câmpul muncii.
 • testezi o posibilă carieră.
 • îți faci contacte care îți pot fi folositoare în viitor.
 • ajuți la crearea unei comunități mai bune în care să îți placă să trăiești încă zeci de ani.
 • îți faci noi prieteni!

Dacă ești șomer:

 • stând acasă cu siguranță nu îți vei găsi locul de muncă ideal. Prin implicarea în activități de voluntariat ai șansa de a acumula noi experiențe.
 • poţi construi noi contacte care te pot duce la obținerea unui post așa cum ți-l dorești.
 • ai ocazia să-ţi menţii entuziasmul şi vitalitatea în ceea ce privește munca.
 • te ajută să păstrezi încrederea în tine şi să mergi înainte.

Dacă ești angajat:

 • implicându-te într-o activitate de voluntariat poți dezvolta motivaţii superioare de a trece peste rutina activităților zilnice, precum și uneori a monotoniei vieții cotidiene.
 • poţi petrece timpul cu familia într-un mod interesant, generos şi încurajator, deoarece voluntariatul unește oamenii.
 • pentru familie, colegi şi cunoscuţi poţi da un exemplu pozitiv.
 • faptele voluntare pot reprezenta un exemplu pentru cei din jur, dar cel mai important pentru propria familie şi în special pentru copii, aducând un mare plus educației lor.
 • totodată prin voluntariat puteți exprima recunoștință.

Programul de voluntariat se poate desfăşura pe parcursul a 12 luni şi cuprinde activităţi precum:

 • Coordonare voluntari,
 • Cercetare / Documentare privind scrierea de proiecte,
 • Logistică: pregătirea echipamentelor necesare pentru buna desfăşurare a oricărui eveniment,
 • Fundraising, 
 • Marketing: realizarea de materiale de promovare,
 • Publicitate şi vizibilizare a organizaţiei,
 • Participare la evenimente.

 Pentru a deveni membru voluntar al echipei TDV vă rugăm să trimiteţi Curriculum vitae  (CV-ul) la tdv_secretariat@yahoo.com până la data de 20 decembrie 2015, ora 18:00.

Activităţile pe care le desfăşurăm în cadrul TDV, sunt esenţiale pentru că promovează voluntariatul prin implicarea societăţii civile.

Te aşteptăm în echipa noastră!

Pentru mai multe informaţii contactaţi:
Asociaţia ”Tinerii pentru dreptul la viaţă”(TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel: + 373 22 567 551; + 373 79 45 00 27
E-mail: tdv_secretariat@yahoo.com

Ultimele 2 instruiri pentru pregătirea dosarelor de aplicare la CCIGAV

Vă informăm că vom mai efectua în mod voluntar (neplătit) încă 2 instruiri privind pregătirea dosarului de aplicare pentru obținerea statutului de instituție gazdă a activității de voluntariat de la Comisia de certificare a Instituțiilor Gazdă a Activității de Voluntariat (CCIGAV) de pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului. Menționăm că acestea vor fi ultimele instruiri efectuate anul acesta de TDV ca și Secretariat al Coaliției Voluntariat cu sprijinul trainerilor de la Academia Nicolae Dumitrescu, până în prezent nefiind prevăzute alte resurse financiare pentru anul următor.

Informații logistice:

 • Date de desfășurare: 9 și 16 decembrie 2015.
 • Participarea este gratuită: Participanții vor beneficia de prânz și de pauze de cafea/ceai. Transportul participanților din teritoriu va fi rambursat la prezentarea biletului (lor) de transport și a copiei după buletinul de identitate.
 • Participanți: Sunt disponibile 50 locuri. La instruiri pot aplica organizații și instituții publice (biblioteci, școli, primării, ministere, universități etc) sau private (ONG-uri, biserici, fundații etc) de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Înregistrarea se face la numerele de telefon: 022 567 551 şi 079 450 027 sau pe tdv_secretariat@yahoo.com
 • Cerințe: organizația / instituția trebuie să transmită în format electronic, o DELEGARE care trebuie să conțină: antetul instituţiei; data; titlul scris cu litere de tipar DELEGARE (unele organizaţii / instituţii au eliberat chiar un ordin / decizie / hotărâre); un text cu formularea aproximativă: „Prin prezenta se împuterniceşte [nume prenume, poziţie, telefon mobil] să reprezinte [nume instituţie/organizaţie, adresa, telefon] la cursul de instruire care vizează pregătirea dosarului pentru obținerea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat. [Nume, prenume persoana împuternicită] este responsabilă de pregătirea dosarului, iar acesta va fi depus la CCIGAV în termen de maxim 1 lună de la finalizarea instruirii.”; semnătura conducătorului şi ştampila.
 • Locație de desfășurareCentrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 148, tel. 022 210 576), situat la et. 3 al Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu” (intrarea prin curtea din spate a clădirii situată în dreptul Statuii lui Ștefan cel Mare de lângă Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, pe partea opusă a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt).
 • Agendă și program: instruirea va avea loc între 10:00 – 17:00, vezi agenda

Această activitate este realizată în cadrul programului de Granturi 2015 lansat de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Instruirea este realizată şi prin programul Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabila in Moldova, implementat de FHI 360. Trainingul este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin TDV și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

COMUNICAT DE PRESĂ Festivalul Voluntarilor

COMUNICAT DE PRESĂ

Festivalul Voluntarilor invită la gala de premiere a celor mai active persoane implicate în activitatea de voluntariat pe parcursul anului 2015.

Evenimentul se va desfășura duminică, 6 decembrie, ora 12:00 la Sala cu Orgă.

În premieră, în cadrul festivalului din acest an va fi desemnat Ambasadorul Voluntariatului 2015. Această categorie de concurs este una publică și s-a desfășurat în două etape: nominalizarea publicului și votarea candidaturilor propuse, cu acordul acestora să participe la concurs.

De asemenea Festivalul va oferi trofee și diplome câștigătorilor următoarelor categorii: Cea mai activă Organizaţie/ Asociaţie Obştească, care promovează voluntariatul în RM; Cel mai activ Coordonator de voluntari; Cel mai activ Voluntar; Cel mai activ jurnalist/blogger care a promovat voluntariatul pe parcursul anului 2015; Cel mai bun eseu la tema:“Voluntariatul versus îmbătrânirea activă: soluții și provocări”; Voluntariatul promovat prin intermediul multimedia, secțiune foto și video; Cel mai activ grup de inițiativă care a promovat voluntariatul pe parcursul anului 2015; Cel mai bun proiect/ activitate/ acţiune de voluntariat realizată în 2015; Voluntariat corporativ; ”Ambasadorul Voluntariatului”- persoanele publice fac voluntariat; Cel mai activ voluntar internațional.

La eveniment sunt așteptate peste 600 de persoane, printre care voluntari, coordonatori de voluntari, lideri ai ONG-urilor din țară, jurnalişti şi persoane publice.

Festivalul Voluntarilor este un eveniment organizat anual cu prilejul Zilei Internaţionale a Voluntarului şi are drept scop recunoaşterea muncii şi meritelor voluntarilor din Republică.

Evenimentul își desfășoară activitatea deja al XIII-lea an consecutiv, în acest an show-ul fiind organizat în cheia ”Great Gatsby”, anii 1920.

Festivalul Voluntarilor 2015, ediția a XIII-a este organizat de către Asociatia „Serviciu pentru Pace”, cu suportul Ministerului Tineretului şi Sportului al R. Moldova, a Coaliţiei pentru promovarea legii si activitatilor de voluntariat și a  Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Municipiului Chişinău.

Parteneri: Youbesc Entertainment Company, Black & White, Asociația de Caritate “The Moldova Project”, Media Show Grup, Artico, Loial, Consiliul Municipal de Tineret, The company for women AVON, Fitness Factory.

Parteneri media: Compania Teleradio Moldova 1, Realitatea TV, Portalul Informaţional Realitatea.MD, Portalul de Ştiri Unimedia, Radio Chișinău, Portalul Informaţional Diez.md, Radio Kiss SF, All Fun, Portalul Informaional Sporter.md , Portal informațional ”Locals”, orasulmeu.md

Vă așteptăm cu drag la Festival!
Dress code: stilul Gatsby.

Intrarea este liberă!

Pentru informaţii suplimentare:

Milescu Cristina, Coordonator comunicare  „Festivalul Voluntarilor 2015”

Tel. 069011215, 079886868

Email: festivalulvoluntarilor@gmail.com