Colectarea datelor statistice ale instituțiilor gazdă a activității de voluntariat

Comisia de Certificare a Instituțiilor Gazdă a Activității de Voluntariat (CCIGAV) și-a început activitatea pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului din ianuarie 2015.  

Conform pct. 44 și 130 din REGULAMENTUL de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.158 din 12 martie 2012: „Registrul de evidenţă a voluntarilor constituie documentul de bază din care se extrag datele statistice legate de activitatea de voluntariat care se vor comunica, în mod obligatoriu, Biroului Naţional de Statistică, pînă la 1 martie a fiecărui an”, „Biroul Naţional de Statistică, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, va introduce, în formularele de raportare existente ale organizaţiilor / instituţiilor, rubrici care furnizează informaţii despre activitatea de voluntariat a instituţiei gazdă”.

Pentru a soluționa aceste aspecte și a permite persoanelor juridice publice și private fără scop lucrativ (necomerciale) care au obținut în 2015 statutul de instituție gazdă a activității de voluntariat să comunice în termenul legal datele statistice legate de activitatea de voluntariat s-a desfășurat joi, 31 martie 2016 o ședință la sediul Ministerului Tineretului și Sportului (MTS) la care a participat Biroul Național de Statistică (BNS) și Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) care menține Secretariatul Coaliției Voluntariat.

Va informăm că în cadrul ședinței s-a decis ca:

  1. MTS să se consulte cu membrii Comisiei de Certificare a Instituțiilor Gazdă a Activității de Voluntariat (CCIGAV) și să elaboreze Registrul de Stat a Instituțiilor Gazdă a Activității de Voluntariat, precum și să colecteze printr-un formular online datele statistice privind voluntariatul formal (voluntariatul care se desfășoară în instituțiile gazdă a activității de voluntariat certificate și care intră sub incidența Legii Voluntariatului).
  2. MTS să colecteze prin CCIGAV în regim de urgență datele statistice ale instituțiilor gazdă a activității de voluntariat certificate în anul 2015.
  3. La recomandarea BNS calculul valorii unei ore de voluntariat să se efectueze pe baza salariului mediu pe activitate economică, utilizînd totodată, dacă se consideră necesar, salariul mediu pe economie.
  4. BNS va trimite informații MTS ce includ noul standard internațional (ILO) privind Statistica muncii, ocupării și subutilizării forței de muncă, metodologiarezultatele și chestionarul Cercetării statistice asupra gospodăriilor populației „Activitatea de voluntariat” din aprilie 2015.
  5. BNS va continua activitățile de ajustare a metodologiei și chestionarelor Anchetei Forței de Muncă (AFM) la noul standard, care să includă blocul de întrebări necesare pentru măsurarea activităților de voluntariat în rândul populației.
  6. cadrul normativ din sectorul de voluntariat să fie ajustat pentru a exclude obligativitatea BNS de a colecta date statistice care furnizează informaţii despre activitatea instituţiei gazdă a activității de voluntariat prin intermediul „formularelor de raportare existente ale organizaţiilor / instituţiilor” deoarece acestea se aplică selectiv în scop statistic și nu pot oferi prin cumul o informație completă despre activitatea de voluntariat formală.

Vedeți anexat Procesul verbal al ședinței cu deciziile luate.

Amintim și faptul că de aproape 6 ani de la adoptarea Legii Voluntariatului, Guvernul Republicii Moldova nu a desemnat oficial o autoritate publică care să aibă ca atribuție, responsabilitate și competență dezvoltarea voluntariatului în Republica Moldova, MTS fiind în prezent  „de facto” dar nu și „de iure” autoritatea publică care dezvoltă „voluntar acest sector, fapt care tărăgănează crearea la nivel național a unei infrastructuri de voluntariat viabile.