Crearea grupurilor de inițiativă și obținerea statutului de Instituție Gazdă a Activității de Voluntariat în UTAG

A.O. „Tinerii pentru dreptul la viață„ (TDV), împreună cu A.O. VESTA din UTAG au organizat la sfârșitul lui aprilie 2018 două instruiri cu scopul de a contribui de dezvoltarea voluntariatului în UTAG.

Prima instruire, cu tema „Crearea grupurilor de inițiativă”, a avut loc pe data de 22 aprilie 2018. În cadrul acesteia, mai multe persoane, inclusiv reprezentați ai instituțiilor publice, au fost instruite despre necesitatea de a crea grupuri de inițiativă și cum acestea pot fi gestionate. Participanților și s-au prezentat mai multe exemple de activități care pot fi organizate de către grupurile de inițiative și cum pot fi colectate fondurile necesare pentru organizarea acestora. De asemenea, în cadrul instruirii, a fost făcută o prezentare despre Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) și cum grupurile de inițiative se pot implica în SNV.

 

 

 

 

 

 

 

A doua instruire a avut tema „Obținerea statutului de Instituție gazdă a activității de voluntariat” și a avut loc la 24 aprilie 2018. La această instruire au participat 15 reprezentanți ai ONG-urilor și 5 reprezentanții ai instituțiilor publice din UTAG. Pe parcursul instruirii, participanții au aflat despre pregătirea dosarului și procedura de depunere a acestuia la Comisia de Certificare a Instituțiilor gazdă a activității de voluntariat. În a doua parte a instruirii, participanții au aplicat în practică cunoștințele acumulate, și anume au dezvoltat programe de voluntariat și regulamente interne de implicare a voluntarilor, documente necesare pentru a obține Statutul de Instituție gazdă.

Reclame

Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Secretariatul Coaliţiei Voluntariat, angajează Asistent(ă) de proiect

TDV este o organizaţie neguvernamentală, națională, formată in iunie 1997, cu sediul la Chișinău și o filială la Bălţi. Misiunea TDV este de a implica societatea din Republica Moldova în promovarea voluntariatului, unui mod sănătos de viaţă, dezvoltării durabile şi prevenirii excluderii sociale. Mai multe informații găsiți AICI.

Sarcini şi responsabilităţi:
• Procură şi aprovizionează organizaţia cu consumabile, materiale și echipamente necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime de calitate şi timp;
• Multiplică materiale și pregătește mape necesare pentru activităţile din proiecte;
• Asigură logistica necesară pentru organizarea evenimentelor;
• Pregăteşte aparatul de fotografiat şi face poze în timpul şedinţelor / evenimentelor;
• Scrie şi plasează ştiri şi / sau informații pe blogul TDV și celelalte pagini de Internet ale asociației TDV;
• Duce evidenţa corespondenţei scrise şi electronice;
• Menţine comunicarea cu furnizorii de servicii și produse;
• Conduce, coordonează şi supraveghează financiar activităţile / proiectele organizaţiei;
• Ține evidența donaţiilor financiare, dar şi a bunurilor materiale primite şi predate;
• Se implică în procesul de planificare strategică;
• Contribuie la dezvoltarea organizațională a TDV.

Cerinţe profesionale:
• Cunoaşterea sectorului nonprofit;
• Experienţă în activităţi de logistică;
• Capacitatea de adaptare și implementare;
• Abilităţi de comunicare orală, scrisă și de negociere;
• Lucru în echipă, precum și capacitatea de a lucra independent;
• Disciplină profesională;
• Cunoașterea limbii ruse la nivel de comunicare este obligatorie, cunoașterea limbii engleze este opțională;
• Abilități de utilizare a calculatorului (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint; Internet) și a altor echipamente informatice;
• Îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale și de specialitate;
• Comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele TDV;
• Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesele TDV.

Program de lucru: flexibil, full time (8 ore / zi, 5 zile în săptămână) sau part-time minim 4 ore / zi.
Aşteptăm CV-ul Dumneavoastră la adresa tdv.secretariat@gmail.com până pe data de 19 aprilie 2018. Persoanele corespunzătoare profilului postului vor fi invitate la interviu. La moment, oficiul TDV se află pe bd. Traian (sectorul Botanica).

Pentru detalii puteţi contacta:
Tel.: 022 567 551; fax: 022 567 489
GSM: 079 450 027
E-mail: tdv.secretariat@gmail.com

Ateliere regionale despre principiile etice în activitatea OSC

Fotografia postată de Liuba Stavinschi.

Foto de la atelierul regional care a avut loc la Ialoveni, 24.03.2018

Datorită eforturilor mai multor organizații neguvernamentale și platforme ale acestora la  23 martie 2018, Parlamentul a votat Strategia de Dezvoltare a Societății Civile (SDSC) 2018 – 2020. Capitolul III al SDSC este dedicat în totalitate voluntariatului și cetățeniei active și a fost elaborat cu implicarea activă a Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP); Consiliului Național al Tineretului (CNTM); Asociației „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV), Secretariatul Coaliției Voluntariat etc. SDSC conține prevederi importante cu privire la transparență, 2%, antreprenoriat social etc. Anterior, la insistența unor organizații din Consiliul ONG, din SDSC a fost exclus Codul Etic explicația fiind că fiecare organizație trebuie să decidă individual asupra unui set de principii etice.

Luând în considerație că textul Codului Etic, aprobat la Forumul ONG, ediția VII, din 2013, este într-adevăr unul foarte complex, s-a încercat de a identifica o soluție mai potrivită pentru grupurile de inițiativă și ONG-uri.

În acest context, CAP în colaborare cu Consiliul ONG, a organizat la 28 februarie 2017 Atelierul „Codul de Etică al ONG-urilor”. În cadrul evenimentului participanții s-au expus asupra necesității existenței „Principiilor de etică ale ONG-urilor”, dar într-o formă mai ușor de asumat de către OSC-uri. La 4 decembrie 2017, în cadrul Forumului ONG de la Marea Neagră, ediția care a avut loc la Chișinău, a fost organizat un asalt de idei prin care s-a trecut în revistă  ce fac organizațiile din mai multe țări pentru a respecta anumite principii etice. De asemenea, CAP a solicitat sprijinul financiar al CSOs Partnership for Development Effectivenes (CPDE) pentru a organiza câteva evenimente pe teritoriul Republicii Moldova. În discuțiile dintre reprezentanții societății civile pe parcursul ultimului an s-a ajuns la concluziile că cel mai simplu și eficient ar fi să adaptăm Principiile de la Istanbul la realitatea din R. Moldova.

Codul de Etică pentru OSC-uri este o practică deseori întâlnită la nivel internațional. În zeci de țări există mecanisme de auto-reglementare sau principii etice pe care organizațiile și le asumă mod public și aderă la acestea.

Respectarea unor principii de etică în activitatea OSC-urilor contribuie esențial la creșterea credibilității în fața beneficiarilor și a partenerilor. De exemplu aceasta poate contribui la durabilitatea financiară a organizațiilor prin câștigarea încrederii donatorilor și a contribuabililor care folosesc mecanismul de desemnare procentuală (Legea 2%). În cazul asumării de către ONG-uri a respectării unor principii etice, comunitățile sunt mai deschise să participe la desemnarea a 2% din impozitul pe venit, pentru că au mai multe garanții că astfel vor contribui la susținerea unor organizații serioase și care chiar lucrează pentru dezvoltare.

La 24 martie 2018 CAP și partenerii săi au organizat un atelier la Ialoveni. Ateliere regionale vor avea loc la Cahul (27.03.2018) și Bălți (28.03.2018).

Ținând cont de importanța subiectului în discuție, CAP, TDV și partenerii lor promovează ideea că și OSC-urile din Moldova pot avea niște principii etice, afișate pe site-ul organizației, menționate în manualele de politici interne etc. Mai ales că majoritatea organizațiilor respectă anumite principii etice, dar pentru că nu le prezintă publicului și comunităților în care activează, OSC-urile nu au beneficii pe care le pot aduce respectarea unor astfel de principii. În cadrul discuțiilor regionale vor fi realizate exerciții prin care OSC-urile vor înțelege mai bine importanța principiilor etice și de ce este foarte important ca aceste principii să fie scoase în evidență.

La atelierul final, din 30 martie 2018, pentru fiecare dintre cele opt prevederi de etică ale Principiilor de la Istanbul vor fi identificate câteva sub-principii actuale pentru Moldova, iar OSC-urile se vor angaja să le aplice în activitatea lor. Astfel, va fi creată o comunitate OSC pentru promovarea Principiilor de la Istanbul. OSC vor putea subsemna acestor principii, adaptate la realitățile din R. Moldova, plasându-le în loc vizibil la sediile lor și online. Menționăm că acesta este un instrument ne-instituționalizat de auto-reglementare al OSC-urilor și nu există suport financiar pentru a întreține un Secretariat care să monitorizeze respectarea acestor principii. Organizațiile care își vor asuma aceste principii, le vor plasa pe paginile de Internet și le vor respecta cu bună credință. În așa fel, societatea civilă din Moldova o să se racordeze cu ONG-urile care la nivel internațional promovează și respectă principii de etică în activitatea lor.

Persoanele interesate, care vor să participe la evenimente, pot contacta persoanele responsabile de discuțiile regionale expediind un scurt e-mail de motivare / CV la următoarele adrese:

Pentru evenimentul din Cahul (27.03.2018): strelciucs@yahoo.com / contact_cahul@yahoo.com, Silvia STRELCIUC, Directoare Executivă Centrul CONTACT-Cahul;

Pentru evenimentul din Bălți (28.03.2018): tdv_secretariat@yahoo.com, Andrei GAIU, Director Executiv TDV;

Pentru evenimentul final din Chișinău (30.03.2018): tineri.liberi@gmail.com, Antonița FONARI, Directoare Executivă CAP.

Agenda evenimentului de la Cahul – 27.03.2018.

Agenda evenimentului de la Bălți – 28.03.2018.

Agenda evenimentul final din Chișinău – 30.03.2018.

Evenimentele sunt organizate de către Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP), cu suportul CPDE și FHI360. Această activitate este posibilă și datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin CAP și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

 

Continuăm discuțiile despre principiile etice în activitatea non-profit

codul de etica

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP) și TDV, Secretariatul Coaliției Voluntariat invită reprezentanții organizațiilor societății civile și grupurile de inițiativă la discuțiile regionale privind principiile etice în activitatea non-profit și „Codul de etică al voluntarilor”.

Context:

CAP și Consiliul ONG au organizat la 28 februarie 2017 atelierul „Codul de Etică al ONG-urilor”. În cadrul evenimentului, participanții s-au expus asupra necesității existenței „Principiilor de etică ale ONG-urilor” și au recomandat organizarea unor ședințe reprezentative în care să se discute detaliat textul documentului.

Reieșind din recomandările participanților la evenimentul din 28.02.2017, CAP și TDV / Coaliția Voluntariat vor organiza trei discuții regionale (vedeți AICI Agenda evenimentelor de la Ialoveni – 24.03.2018; Bălți – 26.03.2018 și Cahul – 27.03.2018), unde se vor discuta care ar fi cele mai importante principii de etică în activitatea ONG-urilor și „Codul de etică al voluntarilor”.

Urmare a discuțiilor regionale – care vor avea loc în Ialoveni, Bălți și Cahul – va fi organizat la Chișinău un eveniment final (vedeți AICI Agenda) unde vor fi prezentate rezultatele discuțiilor din cele trei evenimente regionale, importanța și asumarea principiilor etice în cadrul organizațiilor / grupurilor societății civile și cum aceste principii pot fi reflectate în comunicarea cu constituienții. Toate materialele prezentate și elaborate în cadrul discuțiilor regionale vor fi puse pe un USB stick, care va fi distribuit la evenimentul final, iar persoanele care vor prezenta cele mai reușite poze prin care au promovat valorile organizației în cadrul ultimei ediții ale Săptămânii Naționale a Voluntariatului (SNV) vor fi premiate de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM).

Persoanele interesate de a participa la evenimente sunt rugate să trimită o scrisoare de motivare / CV până la data de 22 martie 2018 la următoarele adrese:

Pentru evenimentul Ialoveni (24.03.2018): victor.pletosu@gmail.com, Victor PLETOSU, Specialist principal în domeniul tineretului, Consiliul Raional Ialoveni;

Pentru evenimentul din Bălți (26.03.2018): tdv_secretariat@yahoo.com, Andrei GAIU, Director Executiv TDV;

Pentru evenimentul din Cahul (27.03.2018): strelciucs@yahoo.com / contact_cahul@yahoo.com, Silvia STRELCIUC, Directoare Executivă Centrul CONTACT-Cahul;

Pentru evenimentul final din Chișinău (30.03.2018): tineri.liberi@gmail.com, Antonița FONARI, Directoare Executivă CAP.

Evenimentele sunt organizate de către Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP), cu suportul CPDE și FHI360. Această activitate este posibilă și datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin CAP și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Sursa foto: www.firststepnc.com

 

A fost aprobat Avizul consolidat al Guvernului pentru SDSC 2018-2020

Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Documentul are scopul de a îmbunătăți cadrul juridic, financiar și instituțional existent, precum și de a asigura condițiile nесеsаrе pentru dezvoltarea continuă а societății civile în Republica Moldova.

Implementarea Strategiei va contribui la promovarea cooperării între societatea civilă și autoritățile publice locale și naționale, va dezvolta mediul legal favorabil pentru funcționarea sectorului asociativ, prin sporirea gradului de transparență. Totodată, documentul va stabili un mecanism mai clar de monitorizare, va introduce evaluarea intermediară, ajustarea estimărilor financiare şi a surselor de finanţare și va completa indicatorii de progres.

Sursa: www.gov.md

Notă: Discuțiile privind SDSC încep la minutul 45:55, înregistrarea de pe www.privesc.eu.

INVITAȚIE la atelierul „De ce avem nevoie de o entitate responsabilă de dezvoltarea voluntariatului?”

Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat din Moldova, în parteneriat cu Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, anunţă selectarea a 20 de reprezentanți (50% din teritoriu) ai ONG-urilor, instituțiilor publice, APC, APL, grupurilor de inițiativă neformale și organizațiilor societății civile fără statut juridic pentru a participa la atelierul „De ce avem nevoie de o entitate națională responsabilă de dezvoltarea voluntariatului?”, care va avea loc luni, 26 februarie 2018. 

Participanților din teritoriu li se vor rambursa cheltuielile de transport numai după prezentarea biletului de călătorie și copiei buletinului de identitate.

În cadrul atelierului, un moderator cu experiență va colecta idei și recomandări – din partea participanților care dețin expertiză în domeniul aplicării politicilor de voluntariat – despre necesitatea creării unei structuri subordonate Guvernului, responsabilă de dezvoltarea sectorului de voluntariat la nivel de politici și programe, precum și de coordonare a activităților autorităților publice de resort pe segmentul de voluntariat. Recomandările vor fi promovate pe Internet și trimise prin scrisori oficiale spre analiză către autoritățile publice centrale (comisii parlamentare, Cancelaria de Stat, ministere de resort) sau autorități publice locale (consilii raionale) pentru a facilita colaborarea cu societatea civilă. Vedeți AICI draft-ul agendei.

Pentru participare vă rugăm să completați FORMULARUL până joi, 22 februarie 2018, ora 12:00.

Atelierul va fi moderat de către Ion Donea, Șeful Direcției Tineret, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (TBC).

Vă informăm că acesta este cel de-al 10-lea atelier organizat în cadrul Clubului de Expertiză în Domeniul Voluntariat care activează în Biblioteca Municipală B.PHasdeu și care contribuie la dezvoltarea infrastructurii de voluntariat din Moldova.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:
Gaiu Andrei, Director Executiv
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel.: 022 567 551

Angajăm Expert(ă) pentru elaborarea unui suport de curs pe „Fundraising pentru programele de voluntariat în Republica Moldova”

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii și activităților de voluntariat, anunţă concurs pentru selectarea unui expert(ă) care va realiza un suport de curs despre strângerea de fonduri pentru programele de voluntariat în Republica Moldova. Suportul de curs va fi utilizat de instituțiile gazdă a activității de voluntariat, precum și alte entități neformale implicate în voluntariat.

Responsabilităţi:
I. Elaborarea unui suport de curs care să includă:
a) Noțiuni de bază;
b) Tipuri de finanțatori;
c) Metode de fundraising (relevante pentru Moldova);
d) Comunicarea și persuasiunea în fundrasing;
e) Etica în colectarea de fonduri;
f) Evaluarea activităților de fundraising etc.
II. Participarea ca formator la o instruire cu subiectul fundraising în cadrul Clubului de Expertiză în Domeniul Voluntariat, care activează în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

Profil:
• instruire formală sau neformală în domeniul colectării de fonduri;
• cunoștințe și experiență în elaborarea suporturilor de curs sau a altor documente relevante;
• bună stăpânire a limbii şi a gramaticii române;
• abilități de utilizare a computerului;
• experiență de comunicare şi prezentare;
• respectarea termenilor de executare.

Persoana urmează a fi angajată în perioada 10.02.2018 – 20.03.2018, printr-un contract de prestări servicii.

CV-ul va fi expediat la adresa: tdv_secretariat@yahoo.com, până pe data de 07 februarie 2018. Persoanele care vor corespunde cerințelor postului vor fi invitate la interviu.

TDV este o organizaţie neguvernamentală formată in iunie 1997, cu o filială la Bălţi. Misiunea TDV este de a implica societatea din Republica Moldova în promovarea voluntariatului, unui mod sănătos de viaţă, a dezvoltării durabile şi prevenirii excluderii sociale.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:
Gaiu Andrei, Director Executiv
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel.: 022 567 551