Invitaţie de implicare în Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2014

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viata” (TDV) care activează în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) va organiza împreună cu organizaţiile membre şi partenere ale Coaliţiei Voluntariat, în perioada 19 – 26 octombrie 2014, Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2014 “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediția a VIII-a.

SNV este cel mai mare eveniment naţional anual de promovare a voluntariatului care mobilizează cât mai multe organizaţii şi voluntari pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii. Pe parcursul a 8 zile se realizează – cu implicarea activă a cetăţenilor, mass-mediei, business-ului, persoanelor publice, autorităţilor locale şi centrale etc. – campanii de sensibilizare, dezbateri pe domeniul voluntariat, acţiuni de binefacere, acţiuni de salubrizare, şezători, acţiuni de sănătate etc.

Evenimentul se desfăşoară în toate raioanele şi municipiile din Republica Moldova, dar în această ediţie în mod special se va lucra în 10 raioane care au fost selectate pe bază de concurs. Lista persoanelor, cu datele de contact, care vor deţine poziţia de Coordonator Raional SNV 2014 din aceste raioane sunt:

 1. Coordonator Raional SNV Ialoveni, Maria BIVOL, Preşedinte AO Alternativa, ngo.alternativa@yahoo.com, tel. 069 512 370
 2. Coordonator Raional SNV Soroca, Stela BABICI, Director Executiv, Centru de Resurse pentru Tineret „Dacia”, stela.babici@yahoo.com, tel. 068 338 284
 3. Coordonator Municipal SNV Bălți, Angela GRAUR, Coordonator programe de instruire AO CISTE „Certitudine”, anghilina_l@yahoo.com
 4. Coordonator Raional SNV Rezina, Liuba STAVINSCHI, AO „Nufărul”, Istavinschi@mail.ru, tel. 079 779 411
 5. Coordonator Raional SNV Străşeni, Petru BOTNARU, Director Executiv NGO „Terra 1530”, petru.botnaru@terra1530.md, tel. 069 126 480
 6. Coordonator Raional SNV Orhei, Svetlana TARAS, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Orhei, staras.irp@gmail.com, tel. 069 957 700
 7. Coordonator Municipal SNV Chişinău, Antoniţa FONARI, Centrul de resurse „Tineri şi Liberi”, tineri.liberi@gmail.com, tel. 079450028
 8. Coordonator Raional SNV Criuleni, Victor Vasili CIUTAC, Centrul de Resurse pentru Educaţia Incluzivă, victorciutac@gmail.com, 068 860 603
 9. Coordonator Raional SNV Căuşeni, Vera CIUCHITU, Şef serviciu resurse şi asigurarea durabilităţii investiţiilor în aparatul preşedintelui raionului Căuşeni, v_ciuchitu@yahoo.com, tel. 069 086 731
 10. Coordonator Raional SNV Şoldăneşti, Petru CLIOFOS, Grupul de iniţiativă „Înger invizibil”, petrucliofos@mail.ru, tel. 069 025 182

Invităm autorităţile publice locale şi centrale, instituţiile publice necomerciale, organizaţiile societăţii civile, business-ul responsabili social, mass-media locală si naţională din raioanele menționate anterior să se implice în cadrul evenimentului şi să descarce Formularul de participare SNV 2014, să-l completeze şi să-l trimită până la data de 5 octombrie pe adresa Coordonatorul Raional din raionul respectiv pentru a include activitatea sau activităţile în draftul Calendarului de activităţi raionale SNV 2014 care va fi prezentat mass mediei raionale şi locale, sau până pe data de 12 octombrie când calendarul va fi finalizat. Rugăm actorii interesaţi din celelalte raioane şi organizaţiile instruite in Polonia care vor desfăşura activităţi de voluntariat în domeniul sănătăţii în şcoli, să trimită formularul de mai sus pînă pe data de 15 octombrie pe adresa tdv_secretariat@yahoo.com.

Va informăm că toate activităţile planificate la nivel naţional vor fi incluse în Calendarul de activitaţi SNV 2014 care va fi prezentat mass mediei naţionale începând cu data de 17 octombrie. După încheierea evenimentului se va elabora Raportul SNV 2014 care va cuprinde descrierea narativă şi financiară a evenimentului. Acest raport şi fotografiile de la activităţi vor fi postate pe site-urile organizaţiilor participante.

 SNV 2014 se desfăşoară în cadrul proiectului TDVConsolidarea resurselor umane și financiare pentru dezvoltarea sectorului societății civile din Republica Moldova implicat în activități de voluntariat” susţinut de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Parteneriat pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova, implementat de FHI 360. Evenimentul se desfăşoară şi în cadrul proiectului „Promovarea voluntariatului prin extinderea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor” finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi al proiectului „Voluntariatul – cheia schimbării sociale în Republica Moldova” implementat de TDV în parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţia şi Dezvoltarea Societăţii Civile (FERSO) din Polonia cu suportul financiar al Programului „Region in Transition RITA” ca iniţiativă a Polish-American Freedom Foundation.

Lista Coordonatorilor Raionali SNV 2014

În urma anunţului TDV, din 26 august 2014 cu termenul limita de aplicare 3 septembrie 2014, au aplicat 23 de persoane pentru poziţia de Coordonator Raional SNV. Vă informăm că în urma şedinţei TDV din 11 septembrie 2014 cu reprezentanţii Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova  şi a şedinţelor ulterioare s-a decis lista persoanelor care vor deţine poziţia de Coordonator Raional SNV 2014:

 1. Coordonator Raional SNV Ialoveni, Maria BIVOL, Preşedinte AO Alternativa, ngo.alternativa@yahoo.com
 2. Coordonator Raional SNV Soroca, Stela BABICI, Director Executiv, Centru de Resurse pentru Tineret “Dacia”, stela.babici@yahoo.com
 3. Coordonator Municipal SNV Bălți, Angela Graur, , Coordonator programe de instruire AO CISTE „Certitudine”, anghilina_l@yahoo.com
 4. Coordonator Raional SNV Rezina, Liuba STAVINSCHI, AO „Nufărul”, Istavinschi@mail.ru
 5. Coordonator Raional SNV Străşeni, Petru BOTNARU, Director Executiv NGO „Terra 1530”, petru.botnaru@terra1530.md
 6. Coordonator Raional SNV Orhei, Svetlana TARAS, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Orhei, staras.irp@gmail.com
 7. Coordonator Municipal SNV Chişinău, Antoniţa Fonari, Director Executiv Centrul de resurse „Tineri şi Liberi” , tineri.liberi@gmail.com
 8. Coordonator Raional SNV Criuleni, Victor Vasili CIUTAC, Centrul de Resurse pentru Educaţia Incluzivă, victorciutac@gmail.com
 9. Coordonator Raional SNV Căuşeni, Vera CIUCHITU, Şef serviciu resurse şi asigurarea durabilităţii investiţiilor în aparatul preşedintelui raionului Căuşeni, v_ciuchitu@yahoo.com
 10. Coordonator Raional SNV Şoldăneşti, Petru CLIOFOS, Grupul de iniţiativă „Înger invizibil”, petrucliofos@mail.ru

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) “Hai în gaşca voluntarilor!” este cel mai mare eveniment naţional anual de promovare a voluntariatului organizat de membrii şi partenerii Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi are drept scop să mobilizeze cât mai multe organizaţii şi voluntari pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii. Anul acesta se preconizează ca SNV 2014 , ediţia a VIII-a, să se desfăşoare în perioada 18 – 25 octombrie 2014. Pe parcursul a 8 zile intenţionăm să realizăm, cu implicarea activă a cetăţenilor, mass-mediei, businessului, persoanelor publice, autorităţilor locale şi centrale: campanii de sensibilizare, dezbateri pe domeniul voluntariat, acţiuni de binefacere, acţiuni de salubrizare, şezători, acţiuni de sănătate etc.

 SNV 2014 se desfăşoară în cadrul proiectului TDVConsolidarea resurselor umane și financiare pentru dezvoltarea sectorului societății civile din Republica Moldova implicat în activități de voluntariat” susţinut de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Parteneriat pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova, implementat de FHI 360. Evenimentul se desfăşoară şi în cadrul proiectului „Promovarea voluntariatului prin extinderea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor” finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi al proiectului „Voluntariatul – cheia schimbării sociale în Republica Moldova” implementat de TDV în parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţia şi Dezvoltarea Societăţii Civile (FERSO) din Polonia cu suportul financiar al Programului „Region in Transition RITA” ca iniţiativă a Polish-American Freedom Foundation.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Nicolae PROCOPIE, Director Executiv interimar

Asociaţia obştească ”Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)

Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat

Tel: 022 567 551; 079 45 00 27

E-mail: tdv_secretariat@yahoo.com

Curs de instruire pentru obţinerea statutului de instituţie gazdă activităţii de voluntariat

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) ca Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat din Moldova, invită 20 de organizaţii/ instituţii care doresc să obţină la sfârşitul acestui an statutul de instituţie gazdă activităţii de voluntariat să participe la cursul de instruire „Paşi practici în dezvoltarea unui Program de Voluntariat care îndeplineşte standardele minime de calitate”, care se va desfăşura vineri, 12 septembrie 2014.

Scopul instruirii este de a dezvolta un Program de Voluntariat care îndeplineşte standardele minime de calitate şi de a elabora documentaţia necesară pentru obţinerea statutului de instituţie gazdă activităţii de voluntariat.

Doritorii sunt rugaţi să expedieze un mesaj pe adresa de e-mail: tdv_secretariat@yahoo.com care să conţină date succinte privind organizaţia/instituţia (inclusiv link-ul la pagina web) şi CV personal al Coordonatorului de Voluntari anexat.

Selecţia se va face după principiul „primul venit, primul servit”. După ocuparea locurilor disponibile se va alcătui o lista de aşteptare care va fi utilizată pentru următoarele 14 cursuri similare care vor fi organizate de TDV. Menţionăm că, în prezent, cheltuielile de transport nu sunt acoperite de către organizatori. Vedeţi Agenda curs instruire 1. Termenul limită de aplicare este 11 septembrie 2014.

Cursurile de instruire sunt realizate în cadrul proiectului TDVHuman and finance resources consolidation for development of the Moldovan civil society sector engaged in volunteer activities” susţinut de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova, implementat de FHI 360.

Primul curs de instruire este realizat şi în cadrul proiectului “Volunteering as a key to social change in Moldova”, implementat de TDV în parteneriat cu Foundation for Education and Development of Civil Society FERSO (Polonia) cu suportul financiar al Programului „Region in Transition RITA” ca iniţiativă a Polish-American Freedom Foundation.