Prezentare făcută la Conferința Internațională „Parteneriate pentru o lume a muncii în schimbare”

În contextul celebrării Centenarului Organizației Internaționale a Muncii în Republica Moldova
Joi, 16 mai 2019

Andrei Gaiu, Director Executiv TDV / Membru al Biroului Executiv CNTM

Luând în considerație faptul că tinerii reprezintă a treia parte din populația țării, adică 32.4 % sau 1146,6 milioane, ocuparea acestei categorii trebuie să fie o prioritate a autorităților.

Tinerii, în special cei care nu au experiență de muncă, întâlnesc dificultăți la angajare, accesul lor pe piața muncii este determinat în mare măsură de calitatea tranziției de la învățământ la muncă. Există un cerc închis al persoanelor al persoanelor care abia și-au terminat studiile. Pe de o parte, pentru ca tinerii absolvenți să fie angajați este nevoie de experiență care deseori nu poate fi obținută în instituțiile de învățământ, respectiv, mulţi tineri devin șomeri, angajați ai sectorului informal, activează în alt domeniu decât cel al formării profesionale sau emigrează. Pe de altă parte, angajatorii nu sunt mulțumiți de abilitățile practice ale absolvenților, care, de regulă, au mai mult o pregătire teoretică decât practică.

Conform Notei informative privind conlucrarea cu tinerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 69,5% tineri înregistrați ca șomeri la ANOFM, la începutul anului 2018 nu au nici o profesie/meserie/calificare şi necesită în special antrenare la cursuri de formare profesională.

Fiecare al doilea tânăr de 15-29 ani începe pentru prima dată să-şi caute de lucru în medie la vârsta de 19 ani. Cercetările indică la faptul că după terminarea studiilor, traseul spre primul loc de muncă stabil sau satisfăcător pentru o persoană tânără are o durata medie de 8,6 luni. Acest traseu este mai îndelungat pentru femei (9,6 luni)decât pentru bărbaţi (7,4 luni). De menţionat, această distanță devine şi mai lungă dacă ne raportăm la locul de muncă prezent al tinerilor angajaţi. Astfel, se constată că pe piaţa internă a muncii o persoană tânără are nevoie în medie de aproape trei ani (34,4 luni) pentru a finisa tranziţia de la scoală la locul de muncă tranzitat din prezent.

Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor este o sarcină importantă care trebuie îndeplinită de către Guvern și alte instituții relevante. Ministerele de resort ar să dezvolte politici de ocupare a populaţiei tinere în vederea includerii şi menţinerii acestora pe piaţa muncii, cu respectarea principiului egalităţii de şanse. Un accent deosebit se pune pe creșterea incluziunii sociale a tuturor tinerilor, pe creșterea participării la viața democratică și civică, precum și pe facilitarea tranziției de la şcoală la vârsta adultă, axându-se în special pe integrarea pe piața muncii.

Voluntariatul este una dintre cele mai eficientă metodă de a acumula abilități practice și de însușire a competențelor transferabile.

Ținând cont de faptul că lipsa de experiență constituie un factor important care determină șomajul în rândul tinerilor, ar fi rezonabil ca persoanele care nu găsesc un loc de muncă potrivit şi care aleg până la găsirea unui loc convenabil să se implice în activități de voluntariat, eventual să li se ofere prioritatate de către agenţiile teritoriale ANOFM în găsirea locului de muncă. Ideal ar fi ca șomeri tinerii să fie mereu întrumați să facă voluntariat, până ce își găsesc un loc de muncă pentru: a) a obţine prin voluntariat experienţa de muncă necesară la angajare sau pentru a-și menține și / sau dezvolta noi deprinderi / capacităţile / abilităţi; b) a beneficia după angajare de includerea perioadei de voluntariat la calcularea sporului salarial; c) a beneficia după angajare de includerea perioadei de voluntariat la calcularea concediului suplimentar plătit.

De asemenea, pentru a se obţine beneficiile menţionate anterior, trebuie create mecanisme ce ar oferi tinerilor care primesc ajutor financiar de la stat diverse opţiuni de implicare. De exemplu a) să desfăşoare activităţi în folosul comunității sau b) să facă voluntariat. c) să facă cursuri de instruire / recalificare.

În acest context este foarte relevant prevederile din art. 10 al Legii voluntariatului unde este menționat că Organul abilitat să implementeze politica de stat în domeniul dezvoltării resurselor umane şi ocupării forţei de muncă, în cooperare cu autorităţile administrației publice locale şi organizaţiile neguvernamentale din domeniu, gestionează ofertele de voluntariat, coordonează bazele de date ce conţin informaţii referitoare la ofertele şi solicitările de voluntariat.

În acest context, considerăm că ocuparea forței de muncă trebuie lărgită ca și concept, ea trebuind să includă și forța de muncă voluntară. Din cauza fenomenului de îmbătrânire a populației, ar trebui gândită o strategie de direcționare a forței de muncă salariate spre sectoarele cheie strategice care aduc bani la bugetul de stat și de ocupare a restului de locuri vacante prin voluntariat. Această strategie este utilizată în prezent în diferite state dezvoltate ale lumii, unde există sectoare de activitate ocupate uneori chiar preponderent de voluntari care sunt pompieri, salvatori, asistenți medicali, polițiști etc.

Cuantificarea contribuției economice adusă societății prin practica de voluntariat confirmă voluntariatul ca element de securitate socială a statului, ea compensează deficitul  bugetar, insuficiența acțiunilor guvernamentale și lipsa de funcționalitatea piețelor de  servicii,  contribuie  la  descentralizarea  şi  debirocratizarea  procesului  de  prestare  a serviciilor, reduce  cheltuielile  statului, produce  efecte  pozitive  vizibile  asupra  mediului economic  şi  mediului  infracțional, respectiv voluntariatul ar trebui să fie inclus ca o prioritate de dezvoltare naționale. Ar trebui să existe un concept de dezvoltare a voluntariatului cu o viziune foarte clară în acest sens.

Fără finanțarea corespunzătoare a sectorului de voluntariat, nu pot fi dezvoltate programe de voluntariat sustenabile. În acest sens, un rol crucial în are crearea mult așteptată a Centrului Național de Voluntariat care ar trebui să fie responsabil să contribuie la implementarea politicilor de voluntariat. În acest context, putem vorbi despre 2 categorii sociale care au de câștigat, tinerii care pot obține experiență prin voluntariat și persoanele 50+ care prin voluntariat pot avea o tranziție mai simplă de la angajat la pensionar.

Alte idei:

Instituțiile de stat unde tinerii pot obține experiență de muncă să fie încurajate ca să-și dezvolte programe de voluntariat.

Revizuirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în funcție de dinamica indicelui prețurilor de consum și creșterea productivității muncii;

Aplicarea activă a formelor flexibile de ocupare, în special pentru femeile tinere de pe piaţa muncii;

Eficientizarea unei serii de măsuri de politici focusate pe integrarea migranților tineri reîntorși pe piața muncii;

Angajatorii să aibă politici de salarizare clare.

Exemple de sectoare ocupate preponderent de voluntari:

Peste 90% din pompierii din Portugalia sunt voluntari;

În SUA o mare parte dintre asistenții medicali sunt voluntari;

În Estonia există polițiști voluntari;

Mai mult de jumătate din salvatorii din Austria sunt voluntari.

Surse utilizate:

Evaluarea Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă 2017 – 2021 din perspectiva tinerilor: http://cntm.md/ro/publication/evaluarea-strategiei-na%C8%9Bionale-de-ocupare-for%C8%9Bei-de-munc%C4%83-2017-2021-din-perspectiva

Tinerii pe piața muncii din Republica Moldova: competențe și aspirații: https://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/tinerii_pe_piata_muncii_final.pdf

Tranziţia tinerelor și tinerilor spre piaţa muncii în Republica Moldova: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–ed_emp/documents/publication/wcms_536294.pdf

Agenda evenimentului poate fi accesată AICI.

Poză este preluată de pe www.msmps.gov.md

Reclame

Pentru aplicanții la Gala de premiere „Jos pălăria în fața voluntarilor!”, ediția 2018

În toiul minunatelor sărbători de iarnă, Vă mulțumim pentru munca de voluntariat și dedicația cu care vă solidarizați cu comunitățile voastre pentru a schimba Moldova spre bine!

Apreciem foarte mult timpul pe care l-ați oferit completând aplicarea pentru Gala de premiere „Jos pălăria în fața voluntarilor”, ediția 2018. Vă informăm că am avut cu mult peste o sută de aplicări.

Nouă, celor din Asociația TDV, ne-a făcut foarte mare plăcere să pregătim dosarele voastre pentru juriu. Suntem foarte bucuroși că, în afara diplomelor/premiilor pentru SNV 2018, Guvernul a acceptat să ofere diplome și suma de 42 000 lei pentru a premia meritele deosebite pe parcursul anului 2018 în sectorul voluntariat. Am avut plăcerea să lucrăm cu un juriu alcătuit din reprezentați ai instituțiilor partenere, care apreciază foarte mult munca de voluntariat și care s-au dedicat din plin pentru a alege cele mai complete și bune dosare.

Acestea sunt instituțiile care au delegat persoane în juriu:

– Cancelaria de Stat;

– Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;

– Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV);

– Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP);

– Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM).

Puteți să urmăriți înregistrarea evenimentului din 20 decembrie 2018 AICI.

Pentru că am recepționat mai multe întrebări despre persoanele care au fost foarte aproape de victorie și care au fost plasate pe locurile 2 și 3, locuri pentru care nu sunt prevăzute premii sau diplome (dar pe care info le poate încuraja), Vă rugăm să vedeți mai jos extrasul din procesul verbal:

Cel mai bun produs / campanie / eveniment care promovează voluntariatul sau / și implică voluntari:

Câștigătoare: Asociația Obștescă „Bunicii Grijulii”

Locul 2: AIESEC Chișinău / Asociația Obștească Clubul Sportiv „Sporter”

Locul 3: Valeria Dumitriu

Cea mai cost-eficientă susținere financiară a sectorului de voluntariat:

Câștigător: Andrei Bîzgan, SRL „Tranzit”

Locul 2: AO ”Centrul de Resurse pentru Educație Ecologică și Dezvoltare Durabilă”

Locul 3: SRL „Trans-Spectru”

Cea mai bună implicare / promovare a voluntariatului internațional:

Câștigători: Alina Perju & Martin Deshayes

Locul 2: Maddie McGrath

Locul 3: Victoria Ciumac

Cea mai activă Instituție Gazdă a Activității de Voluntariat (IGAV):

Câștigătoare: Asociația Obștească Clubul Sportiv „Sporter”

Locul 2: „Consiliul Municipal de Tineret din Chișinău”

Locul 3: A. O. Contordia

Cel mai bun Coordonator de voluntari:

Câștigătoare: Svetlana Budișteanu

Locul 2: Zinaida Jorovlea

Locul 3: Gheorghe Cavcaliuc

Cel mai activ voluntar:

Câștigătoare: Ana-Maria Odobescu

Locul 2: Alina Nicu

Locul 3: Iulia Topal

Gala de premiere „Jos pălăria în fața voluntarilor!”, ediția 2018

 

Astăzi, 20 decembrie, în cadrul Galei „Jos pălăria în fața voluntarilor!”, ediția 2018, au fost premiați cei mai activi voluntari din Republica Moldova. La eveniment au participat: prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip; ministra Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc; directoarea Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului, Antonița Fonari; reprezentanți ai societății civile etc.

În alocuțiunea sa, ministra Monica Babuc a subliniat că voluntarii reprezintă o resursă valoroasă și indispensabilă oricărei comunități, iar activitățile pe care aceștia le desfășoară trebuie încurajate și promovate. „E o mare bucurie să văd atâția tineri frumoși, care își dedică timpul, cunoștințele, abilitățile, energia și talentul unei cauze în care cred cu adevărat, reușind astfel să facă din activitatea de voluntariat un mod de viață”, a afirmat oficialul.

Prim-ministrul Pavel Filip a mulțumit voluntarilor pentru ceea ce fac, menționând că peste 60 de mii de voluntari s-au mobilizat pentru a ajuta 270 de mii de persoane din țara noastră. ,,Nu este suficient să fii empatic. Trebuie să acționezi. Iar dumneavoastră acționați. Voluntariatul ne îndeamnă prin propriul exemplu, să dăruim și să fim mai buni”, a declarat premierul.

Astfel, cei mai activi coordonatori Raionali/Municipali ai Săptămânii Naționale a Voluntariatului (SNV) 2018 au fost desemnați:

 • Vera Flocea, Coordonatoare Raională SNV Drochia;
 • Liuba Stavinschi, Coordonatoare Raională SNV Rezina;
 • Svetlana Taras, Coordonatoare Raională SNV Orhei;
 • Tatiana Lazăr, Coordonatoare Raională SNV Unghen;
 • Tatiana Baranov, Coordonatoare Raională SNV Cantemir;
 • Victor Pletosu, Coordonator Raional SNV Ialoveni;
 • Svetlana Isaicul, Coordonatoare Raională SNV Dubăsari;
 • Renata Grădinaru, Coordonatoare Municipală SNV Bălți;
 • Vera Ciuchitu, Coordonatoare Raională SNV Căușeni;
 • Viorica Harea, Coordonatoare Raională SNV Făleșt;
 • Mihai Rotaru, Coordonator Municipal SNV Chișinău;
 • Victor Ursan, Coordonator Raional SNV Ocnița;
 • Pavel Iovcev, Coordonator Raional SNV Basarabeasca;
 • Tatiana Lapicus, Coordonatoare Raională SNV Anenii Noi;
 •  Eugen Cucoș, Coordonator Raional SNV Sîngerei;
 • Renata Ungurean, Coordonatoare Raională SNV Criuleni;
 • Mihaela Forțu, Coordonatoare Raională SNV Cahul;
 • Ștefan Caradjov Coordonator Raional SNV Leova;
 • Olga Tretiac, Coordonatore Raională Comrat;
 • Ecaterina Bulicanu, Coordonatoare Raională SNV Strășeni;
 • Angela Ionel, Coordonatoare Raională SNV Nisporeni;
 • Diana Rusu, Coordonatoare Raională SNV Edineț;
 • Veronica Costaș, Coordonatoare Raională SNV Briceni;
 • Zinaida Bădărău, Coordonatoare Raională SNV Călărași.

De asemenea, au fost înmânate premii și diplome la următoarele categorii:

 • Cel mai bun produs / campanie / eveniment care promovează voluntariatul sau / și implică voluntari – Asociația Obștescă „Bunicii Grijulii”;
 • Cea mai cost-eficientă susținere financiară a sectorului de voluntariat – Andrei Bîzgan, SRL „Tranzit”
 • Cea mai bună implicare / promovare a voluntariatului internațional – Alina Perju & Martin Deshayes;
 • Cea mai activă Instituție Gazdă a Activității de Voluntariat (IGAV) – Asociația Obșească Clubul Sportiv „Sporter”;
 • Cel mai bun Coordonator de voluntar – Svetlana Budiștean;
 • Cel mai activ voluntar – Ana-Maria Odobescu.

Menționăm că principalul obiectiv al Galei de premiere ,,Jos pălăria în fața voluntarilor!” este recunoaşterea publică a muncii voluntarilor și premierea celor mai activi dintre ei, precum și a organizațiilor și grupurilor de inițiativă care promovează voluntariatul. Ediția din acest an a evenimentului s-a desfășurat și cu susținerea financiară a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Sursa: www.mecc.gov.md

60 de reprezentanți ai organizațiilor de tineret participă la Conferința Națională a Organizațiilor de Tineret

Consiliul Național al Tineretului din Moldova desfășoară în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie, Conferința Națională a Organizațiilor de Tineret, cel mai mare eveniment destinat organizațiilor de tineret din țară. În cadrul acestuia, 60 de reprezentanți ai organizațiilor de tineret creează o comunitate și beneficiază de suport necesar în capacitarea instituțională a organizațiilor din care fac parte.

„CNOT este o activitate prin care se întâlnesc, într-un loc, cele mai diverse organizații de tineret, un loc în care putem dezvolta o viziune/voce comună. CNOT – este instrumentul prin care putem să ajungem la urechile autorităților pentru ca aceștia să realizeze programe în interesul tinerilor. Tot aici avem posibilitatea să discutăm despre participare și anume aici am atras atenția asupra faptului că în Moldova se dezvoltă un fenomen al unei participări și implicări a tinerilor forțate, neautentice – mai ales la nivel de consilii de elevi, consilii de tineret – unde este foarte mult de lucru, iar organizațiile de tineret sunt printre puținele entități în care există principiul „pentru tineri și de către tineri” și se dezvoltă o participare civică autentică”, a menționat Valeriu Drăgălin, președintele CNTM.

În ediția din acest an, participanții au posibilitatea să discute despre strategia de marketing a organizației, despre planificarea strategică, și anume, managementul proiectelor sau despre recrutarea și motivarea angajaților, etc.

Totodată, în cadrul conferinței vor avea loc trei panele de discuții. În cadrul primului panel, se va discuta despre organizațiile de tineret ca și forme de spații sigure pentru tineri și importanța acestora în desfășurarea activităților destinate acestora.

La eveniment este prezentă și Carina Autengruber, președinta aleasă în cadrul Forumului European de Tineret. Astfel, participanții se familiarizează cu instrumente de advocacy pentru organizațiile de tineret, inclusiv la nivel european. De asemenea, în calitate de invitată va fi și echipa Consiliului Tineretului din România, care va împărtăși din experiența acestora privind participarea tinerilor în procesele democratice din România. Tot în cadrul evenimentului va fi semnat un acord de cooperare dintre Consiliul Tinerilor din România și Consiliul Național al Tineretului din Moldova.

Conferința Națională a Organizațiilor de Tineret a ajuns la a cincea ediție.

Sursa: www.cntm.md

Calendare cu activități și date statistice SNV 2018

Anenii Noi: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Basarabeasca: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Briceni: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Cahul: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Cantemir: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Călărași: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Caușeni: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Cimișlia: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Ceadîr Lunga: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Comrat: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Criuleni: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Dondușeni: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Drochia: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Dubasări: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Edineț: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Fălești: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Florești: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Glodeni: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Hîncesti: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Ialoveni: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Leova: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Nisporeni: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Ocnița: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Orhei: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Rezina: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Rîscani: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Sîngerei: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Soroca: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Strășeni: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Șoldănesti: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Ștefan Vodă: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Taraclia: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Telenești: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Unheni: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Vulcănești: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Bălți: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018;

Chișinău: Calendar SNV 2018, Tabel date statistice SNV 2018.

Conferința de totalizare SNV 2018

În perioada 1 – 7 octombrie a avut loc Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2018 „Hai în gaşca voluntarilor!”, ediția a XII-a, cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului la nivel republican. Pe parcursul acestei săptămâni, s-au mobilizat autorităţile publice, instituţiile publice, organizaţiile societăţii civile și grupuri de inițiativă din întreaga țară și au organizat, în parteneriat cu mass-media, business-ul și persoane publice, peste 2000 de activități de voluntariat.

În acest context, Asociația „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV), Secretariatul Coaliției Voluntariat a organizat conferța de presă cu tema „Date de totalizare SNV 2018: cum Moldova a realizat peste 2000 activități de voluntariat într-o săptămână”. În cadrul conferinţei de presă au fost anunțate rezultatele evenimentului în date statistice și vor fi prezentate unele dintre cele mai interesante activități organizate în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului 2018.

Conferinţa de presă a avut loc marți, 23 octombrie 2018, cu începere de la ora 11.00, în sala de conferinţe a Agenţiei de presă IPN, Casa Presei, str. Puşkin 22, of. 446.

 

 

Evenimentul este organizat de Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) şi susţinut prin proiectul „SNV 2018 – Hai în gașca voluntarilor”, din cadrul Programului anual de Granturi pentru organizațiile de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. SNV 2018 în UTA Găgăuzia este organizat în parteneriat cu A.O. VESTA și cu suportul Fundației Soros-Moldova.

Prezentarea cu date statistice poate fi accesată AICI.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Andrei GAIU, Director Executiv TDV
Asociaţia Obștească ”Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel: 022 567 551; 079 45 00 27
E-mail: tdv.secretariat@gmail.com

Calendarele Raionale / Municipale ale SNV 2018

În perioada 1 – 7 octombrie 2018 se va desfășura Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2018 „Hai în gaşca voluntarilor!”, ediția a XII-a, cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului în Moldova. 

Pe parcursul acestei săptămâni, în toate raioanele republicii se vor desfășura activități de voluntariat. În acest context, vă prezentăm Calendarele Raionale / Municipale cu activități care urmează a fi organizate în SNV 2018, activități din diverse domenii, care au scopul de a sensibiliza, de a aduce schimbarea în bine a oamenilor și a societății.

Vă invităm să vă implicați în evenimentele în care vă regăsiți, să participați alături de organizatori la activitățile care vă sunt aproape de suflet și să dăm valoare împreună voluntariatului.

Cei care vor să organizeze activități de voluntariat, dar nu au reușit să completeze Formularele de participare, sunt invitați să o facă pe întreaga durată a SNV 2018. Formularele de participare și lista Coordonatorilor Raionali pot fi găsite AICI.

Notă: nr. calendarelor și activitățile se actualizează zilnic.

Anenii Noi Calendarul activităților SNV 2018

Bălți Calendarul activităților SNV 2018

Basarabeasca Calendarul activităților SNV 2018

Briceni Calendarul activităților SNV 2018

Cahul Calendarul activităților SNV 2018

Cantemir Calendarul activităților SNV 2018

Căușeni Calendarul activităților SNV 2018

Chișinău Calendarul activităților SNV 2018

Cimișlia Calendarul activităților SNV 2018

Comrat Calendarul activităților SNV 2018

Criuleni Calendarul activităților SNV 2018

Drochia Calendarul activităților SNV 2018

Dubăsari Calendarul activităților SNV 2018

Edineț Calendarul activităților SNV 2018

Hîncești Calendarul activităților SNV 2018

Ialoveni Calendarul activităților SNV 2018

Leova Calendarul activităților SNV 2018

Nisporeni Calendarul activităților SNV 2018

Ocnița Calendarul activităților SNV 2018

Orhei Calendarul activităților SNV 2018

Rezina Calendarul activităților SNV 2018

Rîșcani Calendarul activităților SNV 2018

Soroca Calendarul activităților SNV 2018

Ștefan Vodă Calendarul activităților SNV 2018

Ungheni Calendarul activităților SNV 2018