TDV a participat la Festivalul Tineretului 2017

La data de 12 august 2017 în Republica Moldova a fost marcată Ziua Internațională a Tineretului, care în acest an s-a desfășurat sub genericul ,,Youth Building Peace” (Tinerii construiesc pacea). Cu această ocazie, Consiliul Național al Tineretului din Moldova a organizat,  pentru al treilea an consecutiv, Festivalul Tineretului.

Tradițional, în cadrul evenimentului s-au desfășurat mai multe activități cu și pentru tineri. Au fost organizate mai multe târguri, precum târgul de cariere, târgul organizațiilor de tineret, Global Village, au avut loc mai multe discuții cu antrenarea tinerilor, ateliere tematice și momente artistice.

Echipa A.O. „Tinerii pentru Dreptul la Viață” (TDV) a participat la târgul organizațiilor de tineret. În cadrul acestuia, TDV a informat tinerii privind cele mai importante detalii despre Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2017. SNV este cel mai mare eveniment anual de promovare a voluntariatului la nivel naţional organizat de Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat). În acest an SNV se va desfășura în perioada 2 – 8 octombrie. Participanții la Festival au făcut cunoștință și cu oportunitățile de voluntariat oferite de TDV și Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP).

De menționat că „Ziua Internațională a Tineretului” a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în anul 2000.

Angajăm Expert(ă) pentru elaborarea unui studiu de politici publice în domeniul voluntariat

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP) anunţă concurs pentru ocuparea poziţiei de Expert(ă) Politici Publice în Domeniul Voluntariat, în vederea organizării Conferinței Naționale a Voluntariatului (CNV) 2017.

Responsabilităţi principale şi specifice:

 • elaborează un studiu de politici publice care să includă:
 • la ce etapă de dezvoltare se află voluntariatul în RM;
 • care este aplicabilitatea Legii și HG cu privire la Voluntariat în RM;
 • cât de eficient sunt aplicate mecanismele de motivare a voluntarilor prevăzute în Lege;
 • cum identificăm când angajatorul profită pe baza voluntarilor;
 • care este de facto eficiența carnetului de voluntar;
 • cum estimăm valoarea voluntariatului în dependență de tipul de voluntariat;
 • evaluarea voluntariatului în sectorul real al economiei;
 • identificarea impactului voluntariatului și cum acesta poate fi valorificat în RM etc.
 • contribuie la definitivarea agendei Conferinței împreună cu echipa și finanțatorii proiectului;
 • facilitează identificarea experților din diferite sectoare care vor participa la sesiunile Conferinței;
 • contribuie la elaborarea și redactarea Rezoluției CNV;
 • ajustează studiul de politici în conformitate cu recomandările participanților.

 Profil:

 • instruire formală sau neformală în domeniul politicilor publice;
 • cunoștințe și experiență în elaborarea documentelor de politici publice;
 • cunoașterea cadrului legal ce reglementează voluntariatul în Moldova și a bunelor practici de dezvoltare a voluntariatului la nivel internațional, relevante pentru Moldova;
 • bună stăpânire a limbii şi gramaticii române;
 • abilități de utilizare a computerului;
 • experiență de comunicare şi prezentare;
 • respectarea termenilor de executare.

Persoana urmează a fi angajată în perioada august – noiembrie 2017, printr-un contract de prestări servicii, programul de lucru fiind flexibil. 

CV-urile urmează a fi trimise la adresa tineri.liberi@gmail.com până pe data de 5 august 2017. Persoanele corespunzătoare profilului postului vor fi invitate la interviu.

CNV este un eveniment care are loc o dată la doi ani, inclus în Legea Voluntariatului. La conferinţă vor participa principalii actori implicaţi în sectorul voluntariat din Moldova: reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai societăţii civile, ai business-ului, precum şi experţi care vor formula recomandări și propuneri pentru dezvoltarea infrastructurii de voluntariat. Evenimentul este organizat de membrii şi partenerii Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi susţinut financiar prin proiectul „Conferința Națională a Voluntariatului” din cadrul Programului de Granturi 2017 al Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Gaiu Andrei, Coordonator
Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP)
Tel.: 022 567 549; 079 450 027

Angajăm Specialist(ă) Comunicare pentru Conferința Națională a Voluntariatului 2017

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP) anunţă concurs pentru ocuparea poziţiei de Specialist(ă) Comunicare, în vederea organizării Conferinței Naționale a Voluntariatului (CNV).

Responsabilităţi principale şi specifice:

 • contribuie la elaborarea agendei, materialelor promoționale și a sloganului CNV;
 • pregătește toată informația necesară cu privire la CNV și o distribuie reprezentanților autorităților publice, mass-mediei, societății civile, business-ului, ambasadelor, finanțatorilor internaționali etc.;
 • identifică și comunică cu partenerii media și din business ai evenimentului;
 • promovează online CNV prin slide-uri, articole, interviuri etc. pentru a mobiliza diverși actori din Moldova;
 • postează pe paginile de Internet ale CAP și Coaliţiei Voluntariat informații despre CNV 2017;
 • coordonează în comun cu mass media națională activitățile de mediatizare a CNV în cadrul unei întâlniri de tipul „Ceaiul de la ora 5”;
 • participă activ la emisiunile radio şi televizate;
 • participă proactiv și utilizează toate oportunitățile de a participa la diverse evenimente și a crea subiecte de presă la tema CNV;
 • elaborează lista de link-uri cu articole, reportaje şi apariţii în mass media naţională, raională şi locală a CNV;
 • contribuie la elaborarea raportului final al evenimentului.

 Profil:

 • de preferat jurnalist(ă) sau o persoană cu experiență în domeniul de comunicare şi / sau relaţii publice;
 • experiență în lucrul cu mass media naţională, raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line);
 • bună stăpânire a limbii şi gramaticii române (cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj);
 • rezistență la stres și respectarea termenilor de executare;
 • capacitate de planificare, organizare şi relaţionare interpersonală;
 • experienţă de comunicare şi prezentare;
 • abilităţi de a elabora articole / reportaje;
 • abilităţi de utilizare a computerului: Word, Excel, e-mail, reţele sociale (Facebook, Twitter);
 • abilități de utilizare a editorilor grafici (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign etc.) constituie un avantaj.

Persoana urmează a fi angajată în perioada august – noiembrie, printr-un contract de prestări servicii, programul de lucru fiind flexibil. 

CV-urile urmează a fi trimise la adresa tineri.liberi@gmail.com până pe data de 5 august 2017. Persoanele corespunzătoare profilului postului vor fi invitate la interviu.

CNV este un eveniment care are loc o dată la doi ani, inclus în Legea Voluntariatului. La conferinţă vor participa principalii actori implicaţi în sectorul voluntariat din Moldova: reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai societăţii civile, ai business-ului, precum şi experţi care vor formula recomandări și propuneri pentru dezvoltarea infrastructurii de voluntariat. Evenimentul este organizat de membrii şi partenerii Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi susţinut financiar prin proiectul „Conferința Națională a Voluntariatului” din cadrul Programului de Granturi 2017 al Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Andrei Gaiu, Coordonator
Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP)
Tel.: 022 567 549; 079 450 027

Angajăm Specialist(ă) Statistică SNV 2017

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Secretariatul Coaliţiei Voluntariat, anunţă concurs pentru ocuparea poziției de Specialist(ă) Statistică, pentru perioada 01.08.2017 – 30.11.2017, în vederea organizării Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2017 cu genericul “Hai în gaşca voluntarilor!”.

Responsabilităţi principale şi specifice:

 • stabilește tipul datelor statistice ce urmează a fi colectate în urma consultării cu finanțatorul;
 • dezvoltă conceptul de colectare și raportare a datelor statistice în SNV;
 • elaborează instrumentele necesare pentru colectarea și interpretarea datelor statistice;
 • participă ca formator la 3 instruiri în regiunea nord, sud și centru la care sunt instruiți; Coordonatorii Raionali / Municipali SNV 2017;
 • colectează datele statistice din teritoriu cu sprijinul Coordonatorilor Raionali / Municipali SNV 2017;
 • participă activ la evenimentul de lansare SNV din Varnița – Capitala Tineretului 2017 şi la organizarea  / desfăşurarea Conferinţei de Presă de Totalizare din Chişinău;
 • prelucrează și furnizează datele necesare pentru Raportul SNV 2017 și contribuie la redactarea acestuia;
 • promovează pe rețele de socializare rezultatele statistice privind SNV 2017.

 Profil:

 • de preferat studii în domeniul statisticii;
 • experiență în elaborarea formularelor și rapoartelor statistice;
 • experiență în colectarea și interpretarea datelor statistice;
 • bună stăpânire a limbii şi gramaticii române (cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj);
 • rezistență la stres respectă termenii de execuție;
 • capacitate de planificare, organizare şi relaţionare interpersonală;
 • experienţă de comunicare şi prezentare;
 • abilități de raportare;
 • abilităţi de utilizare a computerului: Word, Excel, e-mail, reţele sociale (Facebook, Twitter);

Persoana urmează a fi angajată în perioada 01.08.2017 – 30.11.2017 printr-un contract de prestări servicii, programul de lucru fiind flexibil. 

Persoanele interesate urmează să trimită CV-ul la adresa: tdv_secretariat@yahoo.com până pe data de 24 iulie 2017. Persoanele corespunzătoare profilului postului vor fi invitate la interviu.

SNV este un eveniment anual naţional de promovare a voluntariatului care mobilizează cel mai mare număr de organizaţii şi voluntari pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii. Pe parcursul unei săptămâni se realizează – cu implicarea activă a cetăţenilor, mass-mediei, business-ului, persoanelor publice, autorităţilor locale şi centrale etc. – campanii de sensibilizare, dezbateri pe domeniul voluntariat, acţiuni de caritate, acţiuni de salubrizare, şezători, acţiuni de sănătate, instruiri etc.

Evenimentul este organizat de membrii şi partenerii Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi susţinut financiar prin proiectul „SNV 2017 – Hai în gașca voluntarilor” din cadrul Programului de Granturi 2017 al Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Gaiu Andrei, Coordonator de Voluntari
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel.: 022 567 551; 079 450 027

Angajăm Specialist(ă) Comunicare SNV 2017

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat), anunţă concurs pentru ocuparea poziţiei de Specialist(ă) Comunicare, în vederea organizării Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2017 cu genericul “Hai în gaşca voluntarilor!”.

Responsabilităţi principale şi specifice:

 • pregăteşte un Dosar de presă care conţine materiale promoționale și toată informaţia necesară, inclusiv privind desfăşurarea SNV din anii precedenţi;
 • creează subiecte de presă la tema voluntariat, activitatea TDV și a Coaliției Voluntariat și SNV 2017 – pe toată durata proiectului în care va fi angajat;
 • participă activ la emisiunile radio şi televizate privind SNV 2017;
 • elaborează articole / reportaje pentru (new)media şi le postează pentru a mobiliza diverși actori din Moldova;
 • postează pe blogul TDV și pe paginile de Internet ale Coaliţiei Voluntariat informații generale şi specifice despre SNV 2017;
 • participă  ca formator la 3 instruiri în regiunea nord, sud și centru la care sunt instruiți Coordonatorii Raionali / Municipali SNV 2017;
 • îndrumă Coordonatorii Raionali / Municipali SNV 2017 privind comunicarea cu actorii interesați, în special cu mass media;
 • recepționează și redactează Calendarele Regionale / Municipale de activităţi SNV 2017 primite de la Coordonatorii Raionali / Municipali;
 • promovează la nivel local și național Calendarele Regionale / Municipale de activităţi SNV 2017 cu sprijinul  Coordonatorii Raionali / Municipali SNV 2017;
 • coordonează în comun cu mass media națională activitățile de mediatizare a evenimentelor din SNV 2017 în cadrul unei întâlniri de tipul „Ceaiul de la ora 5”;
 • distribuie pe Internet Calendarele Regionale / Municipale de activităţi SNV 2017 pentru ca mass media națională si locală să aibă acces la subiectele de presă zilnice din SNV 2017;
 • participă activ la evenimentul de lansare SNV din Varnița – Capitala Tineretului 2017 şi la organizarea  / desfăşurarea Conferinţei de Presă de Totalizare din Chişinău;
 • elaborează lista de link-uri cu articole, reportaje şi apariţii în mass media naţională, raională şi locală a SNV 2017, inclusiv pe baza informației primite de la Coordonatorii Raionali / Municipali SNV 2017;
 • elaborează draftul Raportului SNV 2017.

 Profil:

 • de preferat jurnalist(ă) sau o persoană cu experiență în domeniul de comunicare şi / sau relaţii publice;
 • experienţă în lucrul cu mass media naţională, raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line);
 • bună stăpânire a limbii şi gramaticii române (cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj);
 • rezistență la stres și respectarea termenilor de executare;
 • capacitate de planificare, organizare şi relaţionare interpersonală;
 • experienţă de comunicare şi prezentare;
 • abilităţi de a elabora articole / reportaje;
 • abilităţi de utilizare a computerului: Word, Excel, e-mail, reţele sociale (Facebook, Twitter);
 • abilități de utilizare a editorilor grafici (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign etc.) constituie un avantaj.

Persoana urmează a fi angajată în perioada 01.08.2017 – 30.11.2017 printr-un contract de prestări servicii, programul de lucru fiind flexibil. 

Persoanele interesate urmează să trimită CV-ul la adresa: tdv_secretariat@yahoo.com până pe data de 24 iulie 2017. Persoanele corespunzătoare profilului postului vor fi invitate la interviu.

SNV este un eveniment anual naţional de promovare a voluntariatului care mobilizează cel mai mare număr de organizaţii şi voluntari pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii. Pe parcursul unei săptămâni se realizează – cu implicarea activă a cetăţenilor, mass-mediei, business-ului, persoanelor publice, autorităţilor locale şi centrale etc. – campanii de sensibilizare, dezbateri pe domeniul voluntariat, acţiuni de caritate, acţiuni de salubrizare, şezători, acţiuni de sănătate, instruiri etc.

Evenimentul este organizat de membrii şi partenerii Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi susţinut financiar prin proiectul „SNV 2017 – Hai în gașca voluntarilor” din cadrul Programului de Granturi 2017 al Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Gaiu Andrei, Coordonator de Voluntari
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel.: 022 567 551; 079 450 027

INVITAȚIE la atelierul “Voluntariatul pentru evenimente sportive și culturale”

Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat din Moldova anunţă selectarea a 20 de reprezentanți (50% din teritoriu) din rândul organizațiilor societății civile (ONG, fundații, grupuri de inițiativă etc.), autorităților și instituțiilor publice să participe la atelierul care va avea loc vineri, 26 mai 2017. Pentru participanții din teritoriu vor fi rambursate cheltuielile de transport.

Scopul atelierului este de a colecta idei și recomandări din partea participanților care dețin experiență și expertiză. Recomandările vor fi promovate pe internet și trimise prin scrisori oficiale spre implementare către autoritățile publice centrale sau autorități publice locale pentru a facilita colaborarea dintre diverși actori. Vedeți aici draftul Agendei nr. 8_Voluntariatul pentru evenimente sportive si culturale.

Vă rugăm să confirmați disponibilitatea de a participa la atelier până miercuri, 24 mai 2017, la tdv_secretariat@yahoo.com sau la numărul de telefon 022 567 551 și să ne trimiteți completat următorul Formular de aplicare.

Vă informăm că Clubul de Expertiză în Domeniul Voluntariat activează în cadrul Bibliotecii Municipale B.P. Hașdeu și contribuie la dezvoltarea infrastructurii de voluntariat din Republica Moldova.

Evenimentul este organizat de Asociația Obștească “Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV), Secretariatul Coaliției pentru promovarea legii și activităților de voluntariat. Această activitate este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin TDV și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Instituirea ocupației de Coordonator de voluntari în Republica Moldova

Pe 5 mai 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 144-148 (6067-6071), Ordinul 845 cu privire la aprobarea Modificării nr. 1/2017 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) prin care s-a instituit ocupația de Coordonator de voluntari la grupa de bază 2423 „Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal”. Vedeți AICI o copie a ordinului din Monitorul Oficial privind instituirea ocupației de Coordonator de voluntari.

În acest sens, în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), s-au făcut următoarele modificări și completări:

 1. În textul de descriere a grupei de bază 2423 Specialişti în domeniul resurselor umane și de personal:

a) sintagma „politicile de personal” s-a completat cu sintagma „și / sau voluntariat” pentru a indica că pot exista politici de personal, politici de voluntariat sau politici de personal și voluntariat. Menționăm faptul că în prezent în Moldova există organizații / instituții publice și private necomerciale care implică doar personal salariat, iar altele certificate ca instituții gazdă ale activității de voluntariat care implică pe lângă salariați și voluntari. De asemenea există situatia când persoane juridice private activează doar pe bază voluntară având echipa de management (staff-ul) implicat voluntar, un exemplu ar fi AIESEC unde nici o persoană nu este salariată sau plătită din proiecte;

b) sintagma„dezvoltare a personalului” s-a înlocuit cu sintagma „dezvoltarea profesională” pentru a nu limita dezvoltarea resurselor umane doar la personalul salariat, ci inclusiv la Coordonatorul de voluntari care poate activa și pe bază voluntară, nu numai remunerată;

c) la finalul textului s-a adăugat sintagma „sau orice alte aspecte legate de management” pentru a cuprinde și restul de responsabilități și atribuții funcționale ale funcției de Coordonator de voluntari;

d) în tabelul din această grupă s-a inclus în coloana „Titlul ocupației” ocupația de Coordonator de voluntari. ONG-urile vor putea folosi această denumire, pe când autoritățile / instituțiile publice pot folosi funcțiile stabilite deja pentru managementul personalului, existând posibilitatea de asumare de responsabilitați în plus pentru a coordona și resursele umane reprezentate de voluntari.

2. Pentru a asigura recunoașterea de către Stat a formării formatorilor pentru Coordonatorii de voluntari, precum și pentru implicarea specialiștilor în instruirea voluntarilor:

a) denumirea grupei de bază 2424 s-a modificat din „Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului” în „Specialişti în formarea şi dezvoltarea resurselor umane și personalului”

b) în descrierea grupei sintagma „dezvoltarea personalului” s-a înlocuit cu sintagma „dezvoltarea resurselor umane și personalului”;

c) sintagma „cît şi personalul” s-a înlocuit cu sintagma „cît şi personalul și / sau voluntarii” având în vedere faptul că Coordonatorii de voluntari care realizează managementul voluntarilor fac parte din echipa de management, iar voluntarii sunt beneficiari ai instruirilor din cadrul programului de voluntariat care vor putea fi realizate inclusiv de către specialişti acreditaţi.

Vedeți mai jos toate aceste modificări scrise înclinat cu roşu:

Grupa de bază 2423

Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal

Specialiştii în domeniul resurselor umane şi de personal furnizează servicii legate de politicile de personal și / sau voluntariat, cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea a personalului profesională, analize ocupaţionale şi orientare profesională sau orice alte aspecte legate de management.

Codul ocupaţiei Titlul ocupaţiei Codul categoriei funcției
242301 Analist piaţa muncii 2
242302 Consilier (ghidare în carieră, educațional, psihologic) 2
242303 Consilier  vocaţional 2
242304 Consultant condiţii de muncă 2
242305 Specialist în formare 2
242306 Specialist în recrutare 2
242307 Specialist în relaţii de muncă 2
242308 Specialist pe problemele recrutării și încorporării 2
242309 Specialist resurse umane 2
242310 Specialist serviciu personal 2
242311 Specialist sisteme de calificare 2
242312 Coordonator de voluntari 2

Grupa de bază 2424

Specialişti în formarea şi dezvoltarea resurselor umane și personalului

Specialiştii în formarea şi dezvoltarea resurselor umane și personalului planifică, dezvoltă, implementează şi evaluează programele de formare şi dezvoltare, pentru a se asigura că atît echipa de management, cît şi personalul și / sau voluntarii îşi însuşesc abilităţile şi dezvoltă competenţele cerute de către organizaţie pentru a realiza obiectivele organizaţionale.

Codul ocupaţiei Titlul ocupaţiei Codul categoriei funcției
242401 Administrator de formare 2
242402 Consultant îndrumare şi orientare profesională 2
242403 Evaluator de competenţe profesionale 2
242404 Formator 2
242405 Formator  de formatori 2
242406 Inginer pentru pregătirea cadrelor 2
242407 Manager de formare 2

Prin instituirea ocupației de Coordonator de voluntari s-a deschis calea ca în viitorul apropiat Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei să pregătească cadre didactice specializate în managementul voluntarilor care să asigure formarea Coordonatorilor de Voluntari. Coordonatorii de Voluntari vor putea fi formați / certificați și prin intermediul sistemului de educație continuă a adulților, Academia de Administrare Publică va putea asigura pregătirea în sectorul de voluntariat a conducătorilor / specialiştilor de înaltă calificare pentru aparatul de stat şi organele administrației publice locale de nivelul I și II, iar Institutului de Formare Continuă va putea pregăti Coordonatorii de Voluntari pentru alte instituții publice și organizații ale societății civile.

Vă informăm că s-a elaborat deja din 2015 un Planul de învățământ pentru Cursul de perfecționare / specializare Formarea Coordonatorilor de Voluntari de către Secretariatul Coaliției Voluntariat în parteneriat cu Institutului de Formare Continuă cu durata de 90 de ore prin care se pot acorda 3 credite educaționale prin Certificatul de absolvire a cursurilor (seria CRP).

Conform Regulamentului de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 adoptat prin Hotărârea de Guvern Nr. 158 din 12.03.2012, Coordonatorul de voluntari „îşi exercită atribuţiile în conformitate cu fişa de post elaborată şi revizuită cu regularitate de conducerea instituţiei gazdă şi este numit prin ordin / decizie / dispoziţie / hotărâre de instituţia gazdă”pct. 11 alin. 1).

În Regulament sunt menționate următoarele atribuții funcționale ale funcției:

 • planifică şi administrează programul de voluntariat – 10;
 • elaborează planul de acţiuni anual al programului de voluntariat – 11 alin. 2);
 • elaborează sarcini pentru voluntari în conformitate cu nevoile beneficiarilor, ale instituţiei gazdă şi ale voluntarilor – 12;
 • elaborează fişele de post pentru voluntari – 13 alin. 2);
 • analizează şi consultă cu personalul necesitatea implicării voluntarilor – 15 alin. 1);
 • păstrează evidenţa activităţii fiecărui voluntar în dosarul personal al voluntarului – 25 alin. 1);
 • completează registrele de voluntari (Registrul de evidenţă a voluntarilor, Registrul de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat, Registrul de evidenţă a carnetelor de voluntar) – 29;
 • întocmește dosar personal al voluntarului pentru fiecare voluntar, îl ţine la zi şi îl prezintă persoanelor autorizate care controlează activitatea de voluntariat a instituţiei gazdă – 42;
 • desfășoară operaţiile ce ţin de achiziţionarea, folosirea, păstrarea şi completarea carnetelor de voluntariat şi efectuează înscrierile din ambele secţiuni ale Registrului de evidenţă a carnetelor de voluntar – 53;
 • semnează certificatele nominale de voluntariat – 70 lit. j);
 • păstrează carnetele de voluntar într-un spaţiu bine protejat, ca documente de strictă evidenţă, pe perioada în care voluntarul efectuează voluntariat în instituţia gazdă – 78;
 • completează, face diverse înscrieri în carnetele de voluntar și le confirmă prin semnătură – 84; pct. 87 lit. e); pct. 89 lit. d); pct. 91 lit. f); pct. 99 lit. d); pct. 102 lit. d); pct. 103; pct. 107 lit. e);
 • contrasemnează scrisoarea de recomandare semnată de către conducătorul instituției gazdă, cu excepția cazului când este rudă cu voluntarul – 118.

Administrarea programului de voluntariat, conform standardelor minime de calitate pentru activitatea de voluntariat (Capitolul II al Regulamentului) și prevederilor din Legea Voluntariatului Nr. 121 din 18 iunie 2010 (îndeosebi Articolul 7), include următoarele responsabilități ale funcției:

 • elaborează și coordonează proiecte ce țin de programul de voluntariat;
 • elaborează regulamentul intern cu privire la implicarea voluntarilor în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională în vigoare;
 • asigură revizuirea cu regularitate a politicilor și procedurilor de voluntariat;
 • identifică şi planifică resurse financiare şi materiale pentru a acoperi cheltuielile aferente programului de voluntariat;
 • promovează voluntariatul în organizație și în afara ei;
 • coordonează procesul de recrutare şi selecţie a voluntarilor;
 • coordonează procesul de orientare, instruire și dezvoltare profesională a voluntarilor;
 • asigură prestarea activităţii de voluntariat cu respectarea cerinţelor de protecţie şi igienă a muncii;
 • supervizează continuu activitatea voluntarilor în scopul îndeplinirii eficiente şi în termenele stabilite a sarcinilor;
 • monitorizează și evaluează cu regularitate voluntarii și gradul de atingere a obiectivelor programului de voluntariat;
 • coordonează stagiul de practică al studenților în cadrul instituției gazde;
 • aplică metode de motivare şi recunoaştere a meritelor voluntarilor ținând cont de motivaţia individuală a fiecăruia;
 • reprezintă voluntarii în cadrul şedinţelor interne ale instituţiei gazdă;
 • colectează date de natură statistică;
 • întocmește rapoarte.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi:

Asociația Obștească ”Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliției pentru promovarea legii și activităților de voluntariat
Tel.: 
022 567 551; fax: 022 567 489
GSM: 
079 450 027, 079 191 587
E-mail: 
tdv_secretariat@yahoo.com