SALVATORI ŞI POMPIERI VOLUNTARI

Reformele determinate de economia de piaţă, reorganizarea gospodăriilor agricole şi întreprinderilor industriale, trecerea acestora în proprietate privată, precum şi lipsa acută a resurselor financiare în cadrul autorităţilor publice locale a dus la lichidarea a peste 400 posturi şi unităţi de pompieri. Este de menţionat însă, că posibilităţile tactice de intervenţie ale unei echipe nu acoperă necesitatea forţelor şi mijloacelor pentru lichidarea situaţiilor excepţionale sau a incendiilor în cazurile solicitărilor cetăţenilor din localităţile îndepărtate de locul de dislocare a subunităţilor de stat, ca rezultat, la momentul sosirii, incendiul sau altă situaţie excepţională este deja de proporţii.

În contextul celor relatate, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI intervine asupra soluţionării pozitive a problemei privind crearea serviciului de salvatori şi pompieri pe bază de voluntariat în localităţile rurale şi/sau cu implementarea serviciului civil (de alternativă), activitatea cărora va fi asigurată de către organele administraţiei publice locale, cu stabilirea mijloacelor financiare pentru întreţinerea acestuia. Reieşind din situaţia creată la moment, experienţa ţărilor membre UE, dar şi necesitatea stringentă de rezolvare a problemelor existente ce ţin de securitatea la incendii şi alte situaţii excepţionale în localităţile republicii, s-a propus pentru adoptare proiectul de Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Concepţiei politicii naţionale de consolidare a serviciului salvatori şi pompieri pe bază de voluntariat în localităţile rurale ale Republicii Moldova 2012-2014.

Realizarea Concepţiei va permite instituirea noilor subunităţi de salvatori şi pompieri, prin aceasta micşorând timpul de răspuns la eventualele situaţii excepţionale şi incendii, respectiv salvarea multor vieţi omeneşti şi bunuri materiale, sănătatea şi integritatea cărora este des pusă în pericol, totodată crearea locurilor de muncă pentru săteni, care în ziua de astăzi sunt foarte dificitare, respectiv antrenarea executanţilor serviciului civil (de alternativă) la activitatea de protejare a societăţii de la dezastre.

Sopul Concepţiei este Consolidarea unui sistem funcţional, modern şi compatibil cu prevederile Uniunii Europene la compartimentul prevenirii şi lichidării consecinţelor incendiilor şi altor situaţii excepţionale în localităţile rurale ale Republicii Moldova şi instituirea unor unităţi funcţionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale pe bază de voluntariat, întru minimalizarea riscului de producere a incendiilor şi altor situaţii excepţionale în comune şi sate.

Reieşind din scopul pretins al Concepţiei de aducere a Serviciului salvatori şi pompieri la un nivel mai înalt, care va permite asigurarea funcţionării compatibile omologilor din UE, precum şi dat fiind faptul, că bugetul Serviciului nu permite întreţinerea cheltuielilor în scopurile menţionate, prin Concepţie se înaintează propunere Guvernului privind crearea posturilor de salvatori şi pompieri pe bază de voluntariat în localităţile rurale ale Republicii Moldova cu implementarea serviciului civil (de alternativă), cu acoperirea financiară de către organele administraţiei publice locale, consolidându-se 2-3 localităţi, care vor reprezenta forţa primară de intervenţie pînă la sosirea forţelor de bază atestate şi care se vor supune în plan operativ dirijării şi coordonării activităţii de intervenţie Serviciului salvatori şi pompieri din cadrul Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI.  

Turul Anului European al Voluntariatului 2011 la Roma

Cel mai recent popas al turului Anului European al Voluntariatului a avut loc la Roma, Italia în perioada 11-14 iulie 2011. Activităţile s-au desfăşurat la Spitalul San Giovanni – Addolorata, Piata S. Giovanni, cu orarul activităţilor între 10.00 – 19.00.

Evenimentul a fost organizat de către Ministerul Muncii şi a Politicilor Sociale în colaborare cu Centrul National de Voluntariat, Alianţa 2011 Italia, şi Centrelor Naţionale de Coordonare a Serviciilor de Voluntariat.

În cele patru zile de desfăşurare al Anului European al Voluntraiatului în Roma, voluntarii au beneficiat de întâlniri, dezbateri, discuţii şi distracţie. Fiecare zi a fost dedicată uneia dintre următoarele teme: incluziunea socială, sănătatea şi bunăstarea, patrimoniul cultural, protecţia mediului şi dialogului intercultural.

În cadrul întrunirilor, voluntarii au avut posibilitatea de a face schimb de experienţă, lărgind astfel spectrul de cunoaştere al domeniului la nivel european. De asemenea, diseminînd şi promovînd conceptul de voluntariat, a fost realizat un număr record de recrutări de noi voluntari în cadrul organizaţiilor şi instituţiilor din Italia.

Evenimentul a fost încheiat cu discursul  Domnului Maurizio Sacconi, Ministrul Muncii şi a Politicilor Sociale din Italia.                      

Următoarea oprire a turului Anului European al Voluntariatului va avea loc la Copenhaga, în perioada 1-3 august 2011.

Şcoala de vara in domeniul – Voluntariat

Şcoala de Voluntariat G. I. “Centrul de Dezvoltare pentru Tineri din or. Grigoriopol” (CDT) anunţă selectarea participantilor pentru Scoala de voluntariat. Prin intermediul Şcolii de voluntariat, GI “CDT” îşi propune să instruiască 20 tinerii din regiunea Transnistreană în domeniul voluntariat. Participantii o sa creeze spoturi video cu actiuni concrete in care o sa fie implicati si o sa le prezinte la finalul proiectului. Şcoala de vară este realizată cu suportul financiar oferit de Ascociatia “Promo-LEX”.

Data desfăşurării: 20 – 22 Iulie 2011

Participanţi:

În cadrul Şcolii de Vară sunt invitaţi să participe 20 de tineri (cu vârsta 18-30 ani) din regiunea transnistreană a Moldovei.

Doritori de a participa la Şcoala de vară nu trebuie să posede un anume nivel de pregătire profesională, dar trebuie să manifeste interes sporit fata de actiuni de voluntariat sau sa fie implicati in organizatii obstesti.

Limba de lucru (Română sau Rusă) se va stabili în dependenţă de preferinţele majorităţii participanţilor selectaţi până la începerea Şcolii de vară. Participanţii vor fi anunţaţi din timp despre limba de lucru.

Programului de instruire:

Programul Şcolii de vară va cuprinde 3 module: Teoretic, Practic si crearea spoturilor video.

Modulul 1 se va axa pe noţiunile generale privind voluntariat, actiuni de voluntariat, incadrarea in cadrul unei organizatii in calitate de voluntar.

Modulul 2 va include activităţi practice gen: participantii vor fi implicati direct in actiuni de voluntariat.

Modulul 3 Filmarea spoturilor video a actiunilor de voluntariat si prezentarea acestora la finalul proiectului.

Costuri:

Toate costurile legate de participarea la Şcoala de Vară, precum: transport, cazare, alimentare, vor fi acoperite de către organizatori. La finele programului, participanţii vor primi certificate de participare.

Data limita pentru trimiterea aplicaţiilor este – 15 iulie 2011.

Aplicaţiile pot fi completate în limbile Română sau Rusă şi pot fi expediate prin email. Doar aplicaţiile complete care conţin toate informaţiile necesare sunt eligibile. Atât aplicanţii acceptaţi cât şi cei respinsi vor fi anunţati de rezultat până în data de – 17 iulie 2011.

Pentru a solicita Formularul de aplicare sau pentru mai multe detalii: persoana de contact – Aliona Puga, Coordonatorul proiectului tel: 0 796 23 005 email: puga.aliona@gmail.com

Sursa: www.civic.md

Republica Moldova are nevoie de voluntari

Fenomenul voluntariatului implică în sine noi şi noi experienţe, oameni, destine, cazuri pentru cei care l-au îmbrăţişat. De acest lucru s-a convins şi Anna Camisasca, o tînără din Italia ce a venit în ţara noastră pentru a face voluntariat, dar mai  mult decît atît, să descopere Moldova şi viaţa ei.                                                                           

Benvenuto in Moldavia!

Venirea ei aici a fost posibilă perteneriatului  dintre Misiunea Socială “Diaconia” din RM şi organizaţia Caritas Ambrosiana (Italia). Conform spuselor ei, statul italian oferă posibilitate tinerilor cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 30 ani să facă serviciu de voluntariat fie în Italia, fie în alte ţări. Pentru aceasta, candidaţii trec o serie de probe pentru a obţine acest serviciu. În cazul Annei,  a fost propusă  ca ţară  de desfăşurare a activităţii civice, Republica Moldova. „Mulţi spuneau că voluntariat se face doar în Africa, dar ţara dvs. este un mediu propice pentru asemenea acţiuni” menţionează tînăra. Iniţial cînd a venit aici, era luna februarie a.c. Frigul de afară nu a împiedicat-o să simtă căldura şi ospitalitatea de care au dat dovadă cetăţenii noştri. Frumuseţele de la Orheiul Vechi şi din satele noastre i-au cucerit inima. Nu a rămas indiferentă nici la bucatele tradiţionale . „La capitolul locuri pitoreşti, ţara voastră are cu se lăuda” spune Anna.

„Apartamentul social” de la Orhei

 Voluntariatul pe care îl face tînăra din Italia  este acel de la „Apartamentul Social”, o subdiviziune din Proiectul „Spre Independenţă” de la Orhei. Acesta a fost lansat de Misiunea Socială „Diaconia”  în 2007 cu suportul financiar al organizaţiilor Caritas Ambrosiana, Caritas Lodi, şi Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, actualmente fiind finanţat de către Fondazione Vismara. Beneficiarele apartamentului social au fost anual câte 6 fete din familii social-vulnerabile sau din orfelinate. Scopul proiectului constă în diminuarea dificultăţilor sociale şi a procentului migrării fetelor orfane ieşite din internate. Acest tip de locuinţă nu reprezintă un simplu adăpost, ci un loc unde beneficiarele au posibilitatea să obţină capacităţile necesare pentru a duce o viaţă independentă, să se implice în activităţi practice precum şi să-şi formeze abilităţi de îngrijire a locuinţei, gestionare a bugetului, alimentaţie corectă şi prepararea bucatelor, petrecerea timpului liber, să stabilească relaţii cu cei din jur, etc.   Concomitent fetele învaţă şi la o şcoală profesională, căpătând una din calificările: frizer, croitor, bucătar, chelner. La ieşirea din apartament, acestea sunt deja  asigurate cu un loc de muncă şi sunt independente financiar.

Anna le învaţă cum să gestioneze bugetul lor, cum să se comporte la magazin, la oficiul poştal, cum să se descurce în diverse instituţii. Uneori le oferă lecţii de cultură generală. “Avem o hartă a lumii. Eu le dau un cuvînt de referinţă despre o ţară, iar fetele o caută pe hartă. Aşa descoperim noi lumi, noi oameni şi culturi” spune voluntara. Un caz demn de toată admiraţia şi respect pe care mi l-a povestit tînăra este cel al unei fete de 17 ani din internat. Aceasta este uitată de părinţii ei , dar ea face voluntariat , avînd grijă de bătrîni.

Italia-Brazilia-Moldova

Anna a făcut voluntariat şi în ţara ei de baştină, Italia. S-a implicat într-un proiect de oferire a hranei pentru oamenii străzii. Concomitent , a fost educator pentru copii şi persoane cu  dizabilităţi. În Brazilia a organizat diverse activităţi şi jocuri pentru copii. “Un lucru impresionant a fost pentru mine faptul că  atît din Brazilia, cît şi din Moldova, copii sunt firi creative şi dormice de a se implica în multe activităţi interesante”. În ţara noastră a observat multe panouri ce au ca scop stoparea fenomenului alcoolului,dar, din păcate spune tînăra, a avut ocazia să vadă oameni dormind pe străzi sub influenţa licorii bahice.

În rest, are doar cuvinte frumoase despre ţara noastră, iar în loc de P.S. Anna menţionează “Republica Moldova are nevoie de voluntari. Apreciez faptul că aici mulţi tineri au început încă din ciclul gimnazial să facă voluntariat iar acest lucru nu poate decît să ducă la prosperarea societăţii”.

Iuliana Mămăligă

Sursa: www.civic.md

«Второй Международный форум волонтерских инициатив» государств – участников СНГ

С 14-18 июня, 2011 года, в городе Вахдат, Республика Таджикистан, состоялcя Второй Международный форум волонтерских инициатив государств – участников СНГ, который был организован Союзом молодежи Таджикистана под эгидой и при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

На Форуме приняли участие представители государственных структур, работающих в сфере молодежной политики; национальных советов молодежных общественных объединений, общественных организаций, учебных заведений, молодежных инициатив, реализующих волонтерские проекты.

 Основная цель Форума:
– популяризация добровольческого движения как средства формирования активной гражданской позиции молодого поколения;
-вовлечение молодежи в процесс развития и утверждения общечеловеческих ценностей;
– воспитание чувства патриотизма, гражданственности у молодежи;
–    усиление роли молодежи в гражданском обществе.

Задачи Форума:
–    распространение накопленного опыта и идеи развития волонтерского движения в странах СНГ;
–    обмен инновационными формами реализации молодежных идей и инициатив, основанных на принципах добровольчества;
–    приобщение молодых людей к пропаганде здорового образа жизни;
–    развитие инициативы в молодежной среде, направленной на реализацию интеллектуального и творческого потенциала молодежи;
–    обучение участников Форума с использованием новых методик обучающих тренингов;
–    развитие международного молодежного сотрудничества на пространстве Содружества, установление партнерства молодежными организациями, ассоциациями.

На Форуме были представлены страны как: Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Украина.

B peзультате Форума была принята Резолюция от 17 июня 2011г. г. Душанбе, Республика Таджикистан .