Paşte Fericit şi Hristos a înviat!

http://www.flickr.com

Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de 
voluntariat vă doreşte un Paşte Fericit!
Sursa imaginii:www.flickr.com

REZOLUŢIA CONFERINŢEI NAŢIONALE A VOLUNTARIATULUI din Republica Moldova

Noi, organizaţiile participante la Conferinţa Naţională a Voluntariatului din R. Moldova, desfăşurată în perioada 20 – 21 aprilie 2011, la Chişinău, adoptăm prezenta Rezoluţie.

Constatînd cu satisfacţie că ideea implicării cetăţenilor în activităţi de voluntariat a cîştigat pe scară largă sprijin în cadrul societăţii civile;

Recunoscînd că voluntariatul este o componentă importantă oricărui tip de strategie;

Avînd în vedere că Parlamentul şi Guvernul R. Moldova au recunoscut importanţa contribuţiei voluntarilor şi au exprimat sprijinul eforturilor depuse de aceştia pentru a promova în continuare activitatea de voluntariat;

Subliniind că nevoia de efort voluntar este mai mare decît oricînd, avînd în vedere
impactul negativ al problemelor globale, şi tendinţa societăţii civile de a realiza parteneriate cu Guvernul şi sectorul privat în scopul de a-şi asuma responsabilităţi mai mari în procesul de dezvoltare;

Avînd în vedere necesitatea abordării integrate şi coordonate a Anului Internaţional al Voluntariatului 2011;

Apreciind sprijinul financiar şi logistic oferit de finanţatori, organizaţii internaţionale şi Guvern  pentru dezvoltarea voluntariatului;

Convinşi că voluntariatul reprezintă o formă de includere socială şi de integrare care contribuie la dezvoltarea unei societăţi unitare generînd legături de încredere şi solidaritate, şi implicit capital social;

Convinşi de contribuţia semnificativă pe care o au voluntarii privind realizarea aspiraţiilor de  democraţie, respect pentru drepturile omului şi bunăstare socială;

Convinşi că implementarea Legii Voluntariatului în R. Moldova, poate aduce contribuţii considerabile la promovarea activităţilor de voluntariat canalizînd resurse pentru a spori eficienţa şi implicarea voluntarilor;

Avînd în vedere contribuţia importantă pe care voluntariatul o are la îndeplinirea obligaţiilor asumate la nivel internaţional şi la atingerea Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM):

1.    Salutăm implicarea membrilor societăţii civile şi a tuturor părţilor interesate pentru a crea un mediu propice care ar contribui la promovarea voluntariatului în R. Moldova;
2.    Încurajăm implicarea părţilor interesate în procesul de implementare a  Legii Voluntariatului;
3.    Reafirmăm necesitatea recunoaşterii şi promovării diverselor forme de voluntariat care implică toate segmentele societăţii, inclusiv femeile, copiii, tinerii, persoanele în etate, persoanele cu handicap, minorităţi, imigranţi şi cei care rămîn excluşi din motive sociale sau economice;
4.    Desemnăm Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) şi toate organizaţiile active în domeniu să monitorizeze aplicarea Legii Voluntariatului;
5.    Cerem autorităţilor publice centrale şi locale să adopte, împreună cu sectorul asociativ, planul de acţiuni calendaristic de punere în aplicare a prevederilor Legii Voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2011;
6.    Invităm autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile societăţii civile pentru a colabora şi identifica căi şi mijloace de consolidare a recunoaşterii, facilitării, creării de reţele şi promovare a activităţilor de voluntariat la nivel local, naţional şi internaţional;
7.    Încurajăm crearea de programe noi pentru dezvoltarea infrastructurii voluntariatului în R. Moldova;
8.    Facem apel la persoanele fizice şi juridice sau alte grupuri de cetăţeni, pentru ca în Anul Internaţional al Voluntariatului 2011 să pună la dispoziţie timpul, resursele şi competenţele în beneficiul comunităţii;
9.    Invităm Guvernul, cu sprijinul activ al mass-media, societatea civilă şi sectorul privat, precum şi partenerii de dezvoltare, organizaţiile relevante şi organisme din sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite, să desfăşoare activităţi axate pe marcarea Anului Internaţional al Voluntariatului 2011, la nivel regional şi naţional;
10.    Solicităm Guvernul să se mobilizeze şi să sprijine comunitatea de cercetare pentru a efectua mai multe studii pe tema voluntariatului, în parteneriat cu societatea civilă, în scopul de a oferi cunoştinţe solide ca fundament pentru politici şi programe (voluntariat pentru reducerea sărăciei, voluntariatul pentru dezvoltare etc.);
11.    Salutăm extinderea implicării sectorului privat în sprijinul voluntariatului;
12.    Solicităm Guvernului să integreze voluntariatul în politicile, programele şi rapoartele sale;
13.    Recomandăm recunoaşterea şi includerea contribuţiilor voluntare în cadrul diferitelor conferinţe locale, regionale sau naţionale.
14.    Recomandăm instituţiilor să implementeze standardele minime de calitate a activităţii de voluntariat elaborate de Coaliţia Voluntariat şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

Organizaţiile prezente la Conferinţa Naţională a Voluntariatului:

 1. Consiliul Naţional al ONG
 2.  Centru de Resurse „Tineri şi Liberi”
 3. Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”
 4. Consiliul Naţional a Tineretului din Moldova
 5. Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova
 6. Serviciu Pentru Pace
 7. Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi fizice, subdiviziunea DMPDC
 8. Asociaţia „Prietenii Copiilor”
 9. Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”, filiala Bălţi
 10. Centrul de Sănătate pentru Tineri „Neovita”
 11. Asociaţia Obştească „Generaţia Mea”, Grătieşti
 12. AIESEC Moldova
 13. ADVIT Moldova
 14. AO „Carlux”
 15. Consiliul Local al Tinerilor din Zaicana
 16. Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri
 17. Asociaţia Obştească Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”
 18. Institutul Tineretului Guvernator din Moldova
 19. JEF Moldova
 20. Amnesty International Moldova
 21. Institutul de instruire în dezvoltare “MileniuM”
 22. AO Casiopeea
 23. AO Centrul de Comunicare şi Acces la Informare „Midava”
 24. Asociaţia „Medecins du Monde”
 25. Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă
 26. AO “Demos”
 27. AO “Caroma-Nord”
 28. Centrul pentru Jurnalism Independent
 29. Corpul Păcii

Conferinta Nationala a Voluntariatului 2011

Voluntariatul este o mişcare care vine să educe în societate valori şi responsabilitatea civică. În Moldova câteva zeci de mii de persoane fac voluntariat în fiecare zi, iar odată cu adoptarea Legii voluntariatului această mişcare se va extinde, pentru că legea vine să neutralizeze acele probleme pe care le întâmpinau voluntarii până acum. Declaraţia a fost făcută la prima Conferinţă Naţională a Voluntarilor, pe 20 aprilie, de către secretarul Consiliului Naţional al ONG-urilor, Antoniţa Fonari, transmite Info-Prim Neo.

„Până acum era foarte complicat să fii voluntar. Când venea Inspecţia Muncii într-o organizaţie şi găsea cinci oameni care nu au contract de muncă spunea că este o încălcare a legii, pentru că nu era nicăieri prevăzut ce înseamnă activitatea de voluntariat. Acum voluntarii pot încheia contracte speciale, în care este prevăzut câte ore voluntarul este implicat în activitate, pentru că a fi voluntar înseamnă a lucra fără a fi plătit”, a spus Antonţa Fonari. Potrivit secretarului Consiliului Naţional al ONG-urilor, odată cu implementarea acestei legi, multe lucruri vor fi rezolvate. Voluntarii vor avea contract încheiat cu organizaţia, carnet de voluntar sau certificat de voluntar, cu ajutorul cărora vor putea obţine mai multe beneficii.

Prezent la eveniment, preşedintele interimar, Marian Lupu, a declarat că prima dată a avut ocazia să vadă cu adevărat o muncă de voluntariat când a participat, în 2006, la Festivalul Voluntarilor. „Am avut pentru prima dată o astfel de invitaţie şi am vrut să văd ce reprezintă voluntariatul în Republica Moldova. Acea acţiune m-a surprins plăcut. Am văzut tineri, oameni de vârstă medie şi de vârsta a treia care dezinteresat erau antrenaţi în activităţi de voluntariat, caritate, îngrijirea copiilor, ajutorarea bătrânilor, salubrizare”, a declarat Marian Lupu, care spune că de atunci şi-a dorit să devină parte componentă a acestei mişcări. „Mă bucur că parteneriatul dintre Parlament şi societatea civilă a adus rezultate, poate nu ideale, poate nu am reuşit să realizăm tot ce am stabilit, dar cu certitudine au fost făcuţi mai mulţi paşi înainte pentru dezvoltarea cadrului legislativ, susţinerea mişcării de voluntariat, pentru consolidarea unei societăţi democratice”, a declarat Marian Lupu.

Viceministrul educaţiei, Loretta Handrabura, a declarat că voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile, pentru că însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale omenirii: pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa. „Eu îmi doresc ca acest an să nu rămână unul declarativ, dar să ne mobilizeze plenar pe noi toţi de a ne regăsi în această echipă a entuziaştilor implicaţi în voluntariat”, a declarat viceministrul. Loretta Handrabura a mai spus că acum se lucrează asupra implementării Legii voluntariatului, prin care vor fi stimulaţi tinerii care fac voluntariat activ. Aceştia vor avea facilităţi la admiterea la facultăţi, la obţinerea bonurilor de cazare în cămine şi a burselor etc.

Legea voluntariatului a fost adoptată în iunie 2010.

Sursa: www.info-prim.md

Cunoaşte ONG-urile care te reprezintă şi voluntarii acestora

Ieri, 19 aprilie, în centrul Capitalei a fost organizat Târgul de ONG-uri. Evenimentul a fost organizat în cadrul celei de a V-a ediții a Săptămânii Naționale a Voluntariatului cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Scopul Târgului este ca fiecare ONG existent să poată să își promoveze activitățile și voluntarii, dar și de a convinge cetățenii de contribuția organizațiilor neguvernamentale la dezvoltarea societății civile.

„Am venit la acest târg pentru a ne prezenta ONG-ul și activitățile pe care le practicăm în cadrul acestuia. De asemenea, prin intermediul acestei acțiuni avem posibilitatea de a informa societatea și de a găsi noi voluntari, viitori colegi”, a declarat Anastasia Seraciov, responsabilă de Relațiile cu Presa la ONG-ul „Speranța”.

La Târg, activităţile ONG-urilor au fost prezentate prin intermediul broşurilor, fotografiilor şi posterelor. La fel, voluntarii şi angajaţii ONG-urilor au răspuns la întrebări despre activitatea organizaţiilor şi cum acestea ajută moldovenii în depăşirea problemelor sociale şi civice. De asemenea, vizitatorii au avut posibilitatea de a se înscrie în echipa voluntarilor a ONG-urilor prezente.

Târgul de organizațiilor neguvernamentale a fost organizat în premieră în Republica Moldova, la el participând peste 20 de instituții.

Sursa:  www.info-prim.md

Această prezentare necesită JavaScript.

Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat la „Hai, Moldova!”

În cadrul Săptămîinii Naţionale a Voluntariatului 2011, Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi-a rezervat data de 16 aprilie pentru „Hai, Moldova!”. De cu draga dimineaţă membrii Coaliţiei s-au prezentat la locul cu pricina şi s-au grăbit să treacă la acţiune. Mai multe detalii vedeţi mai jos:

Această prezentare necesită JavaScript.

Actiunea Hai Moldova!

Chiar dacă plouă, chiar dacă bate vântul, chiar dacă tuşim şi ne roade în gât,  mâine dimineaţa toata ţara iese să facă curat, şi ar fi ciudat ca ong-ştii, cei care promovează voluntariatul, să nu fie acolo.  Aşa că îndemnul nostru e să participăm şi noi la Hai Moldova! Echipa Centrului de Resurse „Tineri şi liberi” va fi exact la ora 10 in faţa blocului central al Universităţii de Stat  (Str. Alexei Mateevici 60),  vis a vis de intrarea în parcul de la Valea Morilor.

Unii dintre noi vor fi cu copilaşii, vor fi şi persoane la cărucior, şi oricine consideră că poate fi abil la adunat gunoi şi pregătit oraşul de Paşte este binevenit să participe. Recomandarea noastră este să vă îmbrăcaţi comod, călduros şi simplu, cu încălţăminte comodă şi impermeabilă, şi să nu aveţi obiecte în plus pentru că nu o să aveţi unde le depozita. Organizatorii vor oferi costume impermeabile şi bahile pentru picioare.

Coordonatorul zonei în care vom activa este Cornel Butucel, tel. 078436000, e-mail: cornel@hai.md

Hai Moldova, Hai oameni din ONG! Demonstrati spirit civic şi solidaritate!

Acţiunea „Ludobusul în ospeţie la satele defavorizate”

Asociaţia “Prietenii Copiilor” s-a alăturat şirului de acţiuni din cadrul Săptămînii Naţionale a Voluntariatului 2011.
Acţiunea „Ludobusul în ospeţie la satele defavorizate” a avut loc în data de 15 aprilie 2011, între orele 14:00-16:00, în rl. Hînceşti, s.Hemţeni, Şcoala Medie.
Această activitate a încadrat 112 copii  şi a avut ca scop ocuparea utilă şi plăcută a timpului liber a copilului garantând un maxim de energie, satisfacţie şi emoţii pozitive pe tot parcursul vizitei.
Programul a inclus:
– Jocuri dinamice – organizate de animatorii-voluntari ai echipei Ludobusului.
– Organizarea atelierelor.
•    face-painting – care a propus tuturor participanţilor o tranformare miraculoasă doar cu ajutorul unei pensule şi al culorilor în personajul dorit.
•    joc liber  – atelierul propune jocuri de masă în asortiment, bouling, tragere la ţintă şi nu lipsesc jocurile mobile.
•    jocuri din lemn – sunt puse la dispoziţie jocuri de dimensiuni mari confectionate din lemn, care ajută copiii să interacţioneze, devenind astfel parteneri de joc.
•    atelierul de creaţie – pune la dispoziţia tuturor copiilor cele necesare pentru a putea creea, desena şi a se simţi bine, la acestă activitate copiii au colorat, au confecţionat braţări şi comete jucăuşe.

Prin acestă activitate am oferit copiilor posibilitatea alegerii libere, fiecare copil fiind în drept să-şi aleagă atelierul, partenerul şi timpul care-l dedică acestuia, fiind ghidaţi de echipa de animatori-voluntari ai Asociaţiei „Prietenii Copiilor” .

Asociaţia “Prietenii Copiilor” este o organizaţie non-guvernamentală constituită la 20 februarie 2002 ce activează în domeniul protecţiei drepturilor copilului, pe teritoriul Republicii Moldova.

Această prezentare necesită JavaScript.