Succesele activității de Voluntariat sunt raportate!

IMG_4063Activitățile de voluntariat au început să ia amploare în Republica Moldova, mai ales după adoptarea unui cadru legislativ adecvat domeniului. În acest sens, au fost elaborate mai multe acte normative pentru a cataliza și a face cunoscută activitatea de voluntariat printre diverse categorii de cetățeni, indiferent de rasă, origine,  statut social, orientare politică, sexuală, situație economică etc.

Pe această cale, un punct de reper reprezintă Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012-2015 şi Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia. Documentul urmăreşte implementarea a trei obiective generale, cel de-al 3-lea fiind „Dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului”.

Acest obiectiv general include 24 de acţiuni de voluntariat, unele dintre ele multianuale, astfel încât în 2012 trebuie îndeplinite 8 acţiuni, 16 acţiuni în 2013, 13 acţiuni în 2014 şi 5 acţiuni în 2015. Aceste acţiuni de voluntariat au fost asumate de TDV ca Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi ca partener a autorităţilor publice responsabile în implementarea Planului de acţiuni a SDSC 2012 – 2015.

 Printre acceste acțiuni se regăsește organizarea Săptămînii Naţionale a Voluntariatului, a Festivalului Voluntarilor şi a Conferinţei Naţionale a Voluntariatului, asigurarea instituţiilor gazdă cu carnete de voluntar şi cu registre de voluntariat etc. Raportul de monitorizare a implementării actiunilor de voluntariat din Obiectivul general 3 al  Planului de actiuni a Strategiei de Dezvoltare a Societatii Civile (SDSC) 2012 – 2015,  a fost redactat, de curînd, de către Nicolae PROCOPIE, Consultant Politici Publice, pentru perioada de raportare 2012 – septembrie 2013.   Detalii: Raport monitorizare actiuni voluntariat SDSC 2012-2015_perioada 2012-septembrie 2013

Comisia de Certificare a activității de voluntariat va fi creată!

comisiaLegea voluntariatului  a fost adoptată încă în anul 2010 de către organul legislativ suprem al Republicii Moldova. Pentru facilitarea activității de voluntariat în cadrul organizațiilor/instituțiilor era necesară o Comisie de Certificare care ar oferi statutul de instituție-gazdă persoanelor juridice de drept public sau privat fără scop lucrativ, care doresc să desfășoare o astfel de activitate, în urma îndeplinirii unor cerințe specifice și standarte necesare pentru o astfel de activitate.  În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Tineretului si Sportului supune consultării proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Comisiei de Certificare şi a modelului Certificatului de instituție gazdă a activității de voluntariat precum și Nota informativă.

Comisia de Certificare va examina rapoartele și documentele persoanelor juridice de drept public sau privat, fără scop lucrativ, care solicit statutul de instituție-gazdă, va decide asupra acordării, prelungirii, sau retragerii acestui statut, avertizează instituțiile-gazdă a activității de voluntariat în cazul în care acestea încalcă legislația etc. Detalii vedeti:

http://www.mts.gov.md/proiecte_ordine_alte_acte2