Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” anunţă concurs pentru funcţia de Manager de Birou

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), care menţine Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat), angajează în regim de urgenţă un Manager de birou. TDV este o organizaţie neguvernamentală de tineret care contribuie la dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova prin implicarea societăţii civile în promovarea voluntariatului şi incluziunii sociale.

 Sarcini şi responsabilităţi:

 • scrie şi administrează proiecte reieşind din scopurile statutare ale TDV;
 • asigură managementului eficient al activităţilor organizaţiei, inclusiv financiar-contabil;
 • pregăteşte mapele cu materialele necesare pentru desfășurarea şedinţelor / evenimentelor TDV;
 • multiplică materialele necesare pentru activităţile din proiect;
 • pregăteşte aparatul de fotografiat, şi face fotografii în cadrul evenimentelor / ședințelor;
 • organizează și coordonează activitățile de caritate TDV;
 • coordonează la nivel logistic activităţile TDV şi ale Coaliţie voluntariat;
 • asistă Contabilului după necesitate;
 • monitorizează resursele financiare ale TDV, cum ar fi banii interni (cotizaţiile membrilor) și banii existenți în cadrul proiectelor;
 • procură şi aprovizionează consumabile şi materiale necesare desfăşurării activităţii TDV în condiţii optime de calitate şi la timp;
 • coordonează cu voluntarii diverse activități de care e responsabil (verifică poşta, colectează facturile fiscale și alte documente necesare activității etc.);
 • verifică de 2 ori pe săptămână căsuţa poştală
 • comunică cu persoana care deserveşte echipamentul tehnic şi procură echipament pentru a asigura întreţinerea în stare de funcţionare a mijloacelor tehnice;
 • coordonează cu echipa TDV menţinerea curăţeniei în oficiul TDV;
 • întocmeşte rapoarte şi alte documente referitoare la activitatea logistică din cadrul TDV;
 • realizează rapoarte pentru Consiliul de Conducere şi Finanţatori;
 • participă la elaborarea și actualizarea documentelor interne;
 • menţine şi dezvoltă paginile de internet TDV şi ale Coaliţiei Voluntariat;
 • reprezintă TDV la diverse evenimente naţionale şi internaţionale unde nu poate participa Directorul Executiv sau alţi membri ai echipei;
 • asistă membrii echipei după necesitate.

 Cerinţe:

 • cunoaşterea sectorului nonprofit;
 • interesul permanent pentru activități de voluntariat;
 • experienţă în activităţi de logistică şi monitorizare financiară;
 • experienţă în scrierea şi administrarea proiectelor din domeniul social;
 • capacitatea de adaptare și implementare;
 • abilităţi de comunicare orală și scrisă, lucru în echipă, management, negociere, prezentare;
 • spirit de echipă și capacitatea de a lucra independent;
 • disciplină profesională;
 • gândire strategică, capacitatea de a delega sarcini şi de a respecta termenul limită;
 • abilități de utilizare a calculatorului (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint; Internet) și a altor echipamente informatice;
 • adaptarea rapidă la noile tehnologii;
 • cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu);
 • îmbunătățirea permanentă a pregătirii profesionale și de specialitate;
 • comportament în măsură să promoveze imaginea și interesele TDV;
 • utilizarea resurselor existente exclusiv în interesele TDV.

 Program de lucru: flexibil, full time (8 ore pe zi, 5 zile în săptămână).

 Aşteptăm CV-ul Dumneavoastră la adresa tdv_secretariat@yahoo.com până pe data de 3 septembrie 2014, ora 18:00. Persoanele corespunzătoare profilului postului vor fi invitate la interviu.

Pentru detalii puteţi contacta:

Nicolae PROCOPIE, Director Executiv Interimar

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)

Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii si activităţilor de voluntariat

Tel.: 022 567 551; fax: 022 567 489

GSM: 079 450 027

E-mail: tdv_secretariat@yahoo.com

Blog: http://www.tdvmoldova.wordpress.com

Coaliţia Voluntariat recrutează 10 Coordonatori Raionali SNV 2014

voluntariatAsociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), care menţine Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) caută în regim de urgenţă 10 Coordonatori Raionali pentru organizarea ediţiei a VIII-a a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) cu genericul “Hai în gaşca voluntarilor!” care se va desfăşura cel târziu la începutul lunii octombrie 2014, data exactă urmând a fi stabilită ulterior.

 Responsabilităţi principale şi specifice:

 • identifică, invită şi mobilizează partenerii din raion care se pot implica în desfăşurarea SNV, cum ar fi autorităţile publice raionale şi locale (Primăriile), ONG-uri şi alte organizaţii ale societăţii civile (asociaţii religioase, biserici etc.), mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line), firmele de business locale, instituțiile de învățământ, diverse persoane publice inclusiv din showbiz;
 • postează pe site-ul organizației scrisoarea de delegare în calitate de Coordonator Raional SNV 2014 şi informații generale despre SNV;
 • participă la 3 şedinţe organizate de Coaliția Voluntariat;
 • organizează 1 şedinţă de lucru în raion la care participă părţile interesate şi 2 reprezentanţi ai Coaliţiei Voluntariat;
 • asigură organizarea în raion a cel puţin 10 activităţi de voluntariat;
 • colectează activitățile SNV din raion cu formularul de raportare SNV şi le include în modelul de calendar de activităţi;
 • trimite calendarul de activităţi raionale SNV către Coordonatorul Comunicare SNV înainte de lansarea oficială a SNV;
 • postează pe site-ul organizaţiei calendarul de activităţi raionale SNV pentru ca mass media națională si locală să obţină detalii despre subiectele de presă organizate în fiecare zi;
 • elaborează lista de link-uri cu articole, reportaje şi apariţii în mass media raională şi locală a SNV 2014 şi o trimite Coordonatorului Comunicare SNV.

 Profilul candidatului:

 • reprezentant al unei autorităţi publice raionale sau ONG implicat activ în organizarea şi desfăşurarea de activităţi de voluntariat;
 • experienţă în lucrul cu voluntarii, autorităţi publice raionale şi locale, ONG-uri şi alte organizaţii ale societăţii civile (asociaţii religioase, biserici etc.), mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line), firmele de business locale, instituțiile de învățământ, diverse persoane publice inclusiv din showbiz;
 • abilităţi de utilizare a computerului (Word, Excel);
 • calităţi manageriale evidente (pentru planificare, organizare, delegare şi coordonare);
 • deosebite abilităţi de comunicare, prezentare şi negociere;
 • dinamism şi adaptabilitate.

 Ofertă (bonusuri, beneficii):

 • contract de prestării servicii cu durata de circa 1 lună, în valoare de 2 800 MDL (taxele sunt incluse);
 • certificat personalizat în care se va face referinţă la activităţile realizate în SNV 2014, util inclusiv pentru obţinerea de premii în cadrul Festivalului Voluntarilor 2014;
 • consolidarea cunoştinţele în comunicare, negociere şi advocacy;
 • creşterea vizibilităţii personale şi a organizaţiei prin comunicarea cu actorii activi în domeniul voluntariat şi extinderea reţelei de contacte;
 • creşterea imaginii şi reputaţiei organizaţionale la nivel local şi naţional, inclusiv prin faptul că organizaţia va fi menţionată în raportul SNV 2014, pe paginile şi site-urile Coaliţiei Voluntariat;
 • posibilitatea organizaţiei reprezentate de a coordona evenimentul şi anii viitori, de a deveni organizaţie parteneră a Coaliţiei Voluntariat şi de a obţine în viitor statutul de membru.

Pentru a aplica la poziţia de Coordonator Raional SNV 2014 vă rugăm să ne contactaţi la adresa electronică tdv_secretariat@yahoo.com pînă la data de 3 septembrie 2014, ora 18:00 cu subiectul Coordonator Raional [nume raion] SNV 2014_[Prenume, Nume] la care să ataşaţi un Curriculum vitae  (CV).

 Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) este un eveniment naţional, desfăşurat anual, care are drept scop să mobilizeze cât mai multe organizaţii şi voluntari pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii. La cea de a VIII-a ediţie, SNV-ul va căpăta o nouă dimensiune prin extinderea activităţilor de promovarea a voluntariatului în 10 raioane din Republica Moldova care vor fi selectate în funcţie de aplicaţiile primite.

 Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2014 este organizată de Membrii şi Partenerii Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi susţinută financiar de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova în cadrul proiectului „Promovarea voluntariatului prin extinderea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor”.

 Vino alături de noi, să faci parte din echipa de organizare a celor mai creative activităţi de promovare a voluntariatului şi participării civice!

 Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Nicolae PROCOPIE, Director Executiv interimar

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)

Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat

Tel.: 022 567 551; 079 191 587

Promovarea modului de viaţă sănătos în taberele pentru copii

vad voda În cadrul Săptămânii Naţionale a Sănătăţii (SNS 2014) 23 de voluntari ai Asociaţiei „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) au desfăşurat în perioada 5 – 7 august 2014 ateliere de informare în domeniul modului sănătos de viaţă în taberele şcolare de vară „Camping” şi „Luceafărul”.

Cei 800 de copiii din tabere au fost informați cu privire la igiena personală, odihna calitativă, alimentația sănătoasă, daunele fumatului și al consumului de alcool, HIV/SIDA, tuberculoza și valoarea vieții. Pentru a recapitula cunoştinţele acumulate în cadrul atelierelor, ei  au participat  la un Joc pe stații pregătit de către voluntarii TDV, fiecare stație având o tematică diferită.

În tabăra „Camping” fiecare detaşament de copii a pregătit, împreună cu educatorii săi şi voluntarii TDV, câte un program artistic la tema „Modul sănătos de viaţă”, care ulterior a fost prezentat în cadrul unui concert. În ambele tabere a fost desfăşurat concursul „Cel mai bun desen de promovare a modului sănătos de viaţă”. Câştigătorii au primit diplome de merit şi premii din partea Asociaţiei TDV.

Activitatea s-a desfăşurat ca şi în ediţiile anterioare în parteneriat cu Direcția Generală Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chişinău (DGETS). Materialele informaţionale au fost asigurate anul acesta de către Centrul pentru Politici și Analize în Sănatate (Centrul PAS). Mulţumim partenerilor pentru susţinere şi implicare. De asemenea, suntem recunoscători taberelor de odihnă „Camping” şi „Luceafărul” care ne-au gazduit cu ospitalitate.

Săptămâna Naţională a Sănătăţii (SNS 2014), ediţia a IV-a, 3 – 10 august 2014, s-a desfăşurat în cadrul proiectului „Promovarea voluntariatului prin extinderea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor” finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului şi proiectului „Voluntariatul – cheia schimbării sociale în Republica Moldova” implementat de TDV în parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţia şi Dezvoltarea Societăţii Civile (FERSO) din Polonia prin Programul polono-american al Fundaţiei Libere „Regiunea în transformare” (RITA).

Scopul SNS este de a promova valorile unui mod sănătos de viaţă, participării civice şi ale voluntariatului în special în rândul tinerilor, adolescenţilor şi copiilor din Republica Moldova.

Pe pagina de facebook a Coaliţiei Voluntariat puteţi vedea mai multe fotografii de la activităţile din tabăra „Luceafărul” şi „Camping”.

Filmările de la concertul prezentat de către copii în tabăra „Camping” puteţi vedea aici.

Săptămâna Naţională a Sănătăţii (SNS) 2014, ziua a 8-a

Astăzi, duminică, 10 august 2014:

I. AO ”CASMED” desfăşoara activitatea ”Schimbăm un măr pe o țigară” sau ”Un măr pe zi te ține departe de medic”

Locul desfășurării: mun. Bălți, Piața ”Vasile Alecsandri”

Ora: 10:00 – 12:00

Voluntarii AO ”CASMED” îmbrăcați în maiouri identice, vor împărți mere cu etichete ce conțin sfaturi despre cum să îți menții sănătatea. În cazul persoanelor fumătoare, se va realiza un ”barter”: mere în schimbul țigărilor. Pentru a evalua gradul de cultură a sănătății în rândul populației, trecătorii de pe piață vor participa la un sondaj,iar ca premiu pentru participare aceștia vor primi în dar un ”cadou al sănătății” – mere din grădinile beneficiarilor AO”CASMED”.

PERSOANA DE CONTACT: Pricop Ana, 068 874 430, 023 127 674, onorina-pricop@mail.ru

II. Asociaţia de Informare și Educație Ecologică “ECOSFERA”, Grupul de Iniţiativă Locală ,,Îngerii Invizibili” Făleşti şi Organizaţia ,,Arta şi Gîndul” în parteneriat cu Consiliul Raional şi Primăria din Făleşti, Ziarul local „Patria mea”, Ziarul „Evenimentul zilei”Chişinău şi Compania “Globeco International”Chişinău organizează Primul Ajutor- Salvează un OM!

Locul desfășurării: Tabăra de copii “Romantica”, com. Călineşti, raionul Făleşti

Ora: 14:00

Activitatea are ca scop relatarea şi demonstrarea unor măsuri de acordare a primului ajutor medical în situaţii excepţionale (cataclisme naturale, persoanelor cu probleme grave de sănătate – epileptici, cardiaci ş. a. ).În rezultatul acţiunii se preconizează ca toţi cei ce vor asista la eveniment să prezinte o doză în plus de curaj pentru a lua atitudine şi pentru a reacţiona imediat cu promptitudine în astfel de situaţii.

PERSOANE DE CONTACT: Petru Cliofos, 069 025 182, petrucliofos@mail.ru, Valentina Martin, 078 365 294, 068 744 260, martin.valea@yahoo.com

Săptămâna Națională a Sănătăţii (SNS) 2014, ediția a IV-a este organizată în perioada 3 – 10 august 2014 de Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) care activează în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. Evenimentul se desfăşoară în cadrul proiectului „Promovarea voluntariatului prin extinderea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor” finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului şi proiectului „Voluntariatul – cheia schimbării sociale în Republica Moldova” implementat de TDV în parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţia şi Dezvoltarea Societăţii Civile (FERSO) din Polonia prin Programul polono-american al Fundaţiei Libere „Regiunea în transformare” (RITA).

Vedeţi aici Calendarul de activităţi SNS 2014. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Asociaţia obştească ”Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), la numerele de telefon 022 567 551; 079 450 027; 079 191 587, adresa de e-mail tdv_secretariat@yahoo.com, sau vizitaţi https://tdvmoldova.wordpress.com/, www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat, www.facebook.com/asociatia.tdv.

 

 

Săptămâna Naţională a Sănătăţii (SNS) 2014, ziua a 7-a

Mâine, sîmbătă, 9 august 2014:

AO „Liga Tineretului” în parteneriat cu Federaţia de Tenis din Republica Moldova şi Asociaţia Freestyle Football organizează Sportul – viaţă şi sănătate!!!

Locul desfășurării: Stadionul „Zimbru”, mun. Chişinău, str. Butucului 1

Orele: 10:00 – 13:00

Acţiunea are drept scop promovarea unui mod de viaţă sănătos prin diferite tipuri de sport, şi anume: tenis de câmp şi freestyle football. Echipa de organizare promite a fi un eveniment cu multă distracţie, surprize şi invitaţi speciali ce urmează să ne facă să conştientizăm că sportul trebuie să fie parte componentă a vieţii fiecărui copil şi tânăr.

PERSOANA DE CONTACT: Svetlana Raileanu, 078824 444, Cristina Frinea, 079 909 436, cristina.frinea@mail.ru

Săptămâna Națională a Sănătăţii (SNS) 2014, ediția a IV-a este organizată în perioada 3 – 10 august 2014de Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) care activează în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. Evenimentul se desfăşoară în cadrul proiectului „Promovarea voluntariatului prin extinderea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor” finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului şi proiectului „Voluntariatul – cheia schimbării sociale în Republica Moldova” implementat de TDV în parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţia şi Dezvoltarea Societăţii Civile (FERSO) din Polonia prin Programul polono-american al Fundaţiei Libere „Regiunea în transformare” (RITA).

Vedeţi aici Calendarul de activităţi SNS 2014. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Asociaţia obştească ”Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), la numerele de telefon 022 567 551; 079 450 027; 079 191 587, adresa de e-mail tdv_secretariat@yahoo.com, sau vizitaţi https://tdvmoldova.wordpress.com/, www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat, www.facebook.com/asociatia.tdv.

 

Săptămâna Naţională a Sănătăţii (SNS) 2014, ziua a 6-a

Mâine, vineri, 8 august 2014:

 I. AO”Caroma Nord” în parteneriat cu Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă, Primăria Bălți, Centrul de Medicină Preventivă, Inspectoratul Ecologic Agenția Bălți organizează Ziua Sănătăţii AO “Caroma Nord” – Să protejăm sănătatea copiilor într-un mediu în schimbare

Activitatea 1. Atelier “ Să protejăm sănătatea copiilor într-un mediu în schimbare”

Locul desfășurării: Oficiul CREE ”Green School”

Orele: 09.30-13.30

Activitatea este menită să sensibilizeze și să informeze 30 de persoane în domeniul îmbunătățirii calităţii apei potabile şi a sănătăţii copiilor din școlile rurale. Se va discuta despre accesul la sanitație în Bălţi şi satele învecinate, implementarea prevederilor Conferinţei Interministeriale Europene în problemele sănătăţii şi mediului desfăşurată cu genericul ”Să protejăm sănătatea copiilor într-un mediu în schimbare” de la Parma, Italia (martie 2010), accesul elevilor la condiții igienice în școli, precum si siguranţa alimentelor în regiunea de Nord a RM.

Activitatea 2. Lucrul cu copii din grădinița ”Sfânta Treime”

Locul desfășurării: Grădinița ”Sfânta Treime”

Orele: 15.00-16.00

Lucrul direct cu copii din grădiniță prin joc în scopul informării și educației corecte în domeniul îngrijirii personale și consumul apei. La sfârșitul fiecărui joc copii vor primi mici cadouri menite să întărească efectul educativ.

PERSOANA DE CONTACT: Șchiopu Viorica, 068 130 751 viorica.schiopu@gmail.com

II. Asociația pentru Dezvoltare Creativă va desfăşura acţiunea Health Quest

Locul desfășurării: Or. Chișinău, Parcul ”ValeaTrandafirilor”

Orele: 10:00 – 14:00

Scopul acestei activități este de a informa participanții la acest proiect despre metodele menținerii unui mod sănătos de viață (igiena personală, alimentația sănătoasă, practicarea sportului, etc.) într-un mod interactiv. Vor fi create multiple stații (număr maxim – 14) prin care echipele (număr maxim – 7) vor avea scopul de a trece și de a îndeplini anumite sarcini pentru a primi indiciul ce îi va ajuta să găsească următoarea stație. Health Quest reprezintă o întrecere contra cronometru în care prima echipa ce trece de linia de finiș câștigă. Premiile vor fi oferite de către parteneri (săli de fitness, firme ce vând accesorii sportive, etc.).

PERSOANE DE CONTACT: Eugen Voloşciuc, 022 276 506,068 704 603, volosciuc.eugen@gmail.com

III. Educaţie prin joc, sport şi alimentaţie sănătoasă este o activitate organizată de către Asociația Obștească ,,Centrul de Comunicare şi Informare Midava” în parteneriat cu APL, Centrul Social, Asistentul social, Colaboratorii Bibliotecii publice locale, Revista raională „Deșteptarea”

Locul desfășurării: Centrul Social Mileşti,raionul Nisporeni

Orele: 10:00 – 16:00

Copii nevoiași şi cu dizabilități împreună cu membrii familiei vor fi invitați la Centrul Social din s. Mileşti, unde se vor organiza activităţi sub formă de jocuri, prezentare de expoziții a copiilor de la Centru Social şi a unor copii cu dizabilități locomotorii, de asemenea va fi promovat voluntariatul prin prezentarea unui panou de fotografii cu activităţi ale voluntarilor de la AO MIDAVA, unde aceste expoziții vor fi premiate. Copiii vor fi implicați în diferite activităţi (poezie cântec , jocuri şi vor primi în dar jucării, cărți, haine, oferite de copii din satul Mileşti, dar şi cei care se află cu traiul în Chișinău şi în Italia. La sfârșitul activităţii copii vor beneficia de o masa cu fructe variate organizata de APL in colaborare cu AO Midava şi Centrul Social. Copiilor li se va vorbi despre beneficiile fructelor,şi de ce e sănătos să consumi fructe şi nu dulciuri , se va organiza şi o victorină ce ţine de importanţa fructelor în sănătatea copiilor.

PERSOANE DE CONTACT: Chitoroaga Zinaida, 026 440 239, 069 320 126, zchitoroaga@mail.ru

IV. Asociația de Informare și Educație Ecologică “ECOSFERA” , Grupul de Iniţiativă Locală ,,Îngerii Invizibili”, Organizaţia ,,Arta şi Gîndul”, în parteneriat cu Consiliul Raional şi Primăria din Făleşti, Ziarul local „Patria mea”, Ziarul „Evenimentul zilei” şi Compania “Globeco International” Chişinău vor finaliza activitatea Voluntarii Informează despre ce ne Dăunează! (ultima zi)

Locul desfășurării: or. Şoldăneşti, zona Spitalului Raional Soldănești

Orele: 09:00 – 12:00

Voluntarii vor informa despre bolile de sezon, intoxicații, insolații, accidente

PERSOANE DE CONTACT: Petru Cliofos, 069 025 182, petrucliofos@mail.ru, Valentina Martin, 078 365 294, 068 744 260, martin.valea@yahoo.com

V. Activitatea Tinerețe Sănătoasă pentru o Bătrânețe Fericită se desfăşoară în parteneriat cu Administrația publică locală, Centrul Medicilor de Familie, HelpAge Internațional

Prima activitate organizată de A.O. „APP Tăhnăuți”

Locul desfășurării: s. Țahnăuți, r. Rezina, în incinta Casei de Cultură

Orele: 10:00 – 12:30

A doua activitate organizată de A.O. „Sîrcoveanul”

Locul desfășurării: s. Sîrcova, r. Rezina, în incinta Casei de Cultură

Orele: 13:00 – 15:00

Activitate inter-generațională care are scopul de a spori comunicarea între generații în special în domeniul sănătății. Astfel prin activitatea planificata ne propunem să instruim cel puțin 20 tineri și 20 Voluntari Seniori și 10 persoane adulte privind tehnicile de acordare a primului ajutor umanitar, să promovăm modul sănătos de viață atât în rândul tinerilor cât și bătrânilor. De asemenea Voluntarii Seniori care desfășoară la nivel comunitar activități de monitorizare și îngrijire a sănătății persoanelor în etate își vor împărtăși experiența acumulată și îi vor învață cum să utilizeze un tonometru, glucometru. Activitatea este sprijinită financiar de Crucea Roșie din Elveția.

PERSOANE DE CONTACT: Cojocaru Maria,069 021 521, cojocarumaria@mail.ru; Anastasia Covali, 067 621 045, anastasia.covali@mail.ru

Săptămâna Națională a Sănătăţii (SNS) 2014, ediția a IV-a este organizată în perioada 3 – 10 august 2014 de Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) care activează în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. Evenimentul se desfăşoară în cadrul proiectului „Promovarea voluntariatului prin extinderea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor” finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului şi proiectului „Voluntariatul – cheia schimbării sociale în Republica Moldova” implementat de TDV în parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţia şi Dezvoltarea Societăţii Civile (FERSO) din Polonia prin Programul polono-american al Fundaţiei Libere „Regiunea în transformare” (RITA).

Vedeţi aici Calendarul de activităţi SNS 2014. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Asociaţia obştească ”Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), la numerele de telefon 022 567 551; 079 450 027; 079 191 587, adresa de e-mail tdv_secretariat@yahoo.com, sau vizitaţi http://tdvmoldova.wordpress.com/, www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat, www.facebook.com/asociatia.tdv.

 

 

 

Săptămâna Naţională a Sănătăţii (SNS) 2014, ziua a 5-a

Maine, 7 august 2014:

I. AO ”Sf. Dumitru” în parteneriat cu Primăria comunei Saharna Nouă, AO ”Nufărul”, ”Opinia liberă”, HelpAge Internațional Moldova şi AO ”Sănătate” va începe activitatea ”Sănătatea – cea mai de preț comoară”.

Locul desfășurării: r-ul Rezina, comuna Saharna Nouă, Casa de Cultură

Ora: 08:30

Voluntarii tineri din AO ”Sf. Dumitru” vor invita cetățenii la activitate, iar voluntarii în etate vor face un master clas de măsurarea tensiunii și a glicemiei în sânge. Voluntarii din AO ”Nufărul” vor pregăti îndemnuri pentru un mod sănătos de viață și vor împărți flayere cetățenilor. Medicul va arăta practic cum se acordă primul ajutor în caz de leșin. De asemenea vor fi abordate și problemele alimentației sănătoase, a igienei personale și a odihnei calitative. Activitatea se va finaliza cu o pauză de cafea,unde copii, tinerii, maturii și cei în etate, vor avea posibilitatea să discute între ei și cu medicul despre probleme de sănătate. Voluntarii seniori vor măsura doritorilor tensiunea.

PERSOANA DE CONTACT: Liuba Stavinschi, 079 779 411, lstavinschi@mail.ru

II. Asociația de Informare și Educație Ecologică “ECOSFERA”, Grupul de Iniţiativă Locală ,,Îngerii Invizibili” din Făleşti, Organizaţia ,,Arta şi Gîndul” din mun. Chişinău, în parteneriat cu Consiliul Raional şi Primăria din Făleşti, Ziarul local „Patria mea”, Ziarul „Evenimentul zilei”, Compania “Globeco International” vor organiza Voluntarii Informează despre ce ne Dăunează! (prima zi)

Locul desfășurării: or. Şoldăneşti, zona Spitalului Raional Șoldănești

Orele: 09:00 – 12:00

Voluntarii vor informa despre bolile de sezon, intoxicații, insolaţii, accidente etc.

PERSOANE DE CONTACT: Petru Cliofos, 069 025 182, petrucliofos@mail.ru; Valentina Martin, 078 365 294, 068 744 260, martin.valea@yahoo.com

III. AO Alternativa şi Ministerul Tineretului si Sportului RM în parteneriat cu CSPT-Avante, Y-Peer Moldova, Consiliul Raional Ialoveni, Consiliul Raional al Tinerilor din Ialoveni vor desfăşura acţiunea Marș social “Tinerii pentru un viitor fără SIDA”

Locul desfășurării: Or. Ialoveni

Ora: de la 09:30

În cadrul acestei activități vor fi implicați 15 voluntari ai Asociației Obștești Alternativa, și 15 Consilieri raionali, care sunt reprezentanți ai Consiliilor Locale din satele raionului Ialoveni. Voluntarii vor începe marșul de la Spitalul Raional Ialoveni, acolo unde vor distribui tinerilor materiale informative despre infecția HIV/SIDA si hepatitele Virale B și C, Ghiduri despre un mod sănătos de viață și prezervative la dorință. Marșul va continua mai apoi pe strada Alexandru cel Bun, pe porțiunea dintre Spitalul Raional și Consiliul Raional și se va încheia cu o poză în fața executivului. Tinerii pe parcursul marșului vor avea panouri cu mesaje care promovează un mod sănătos de viaţă precum: Stop SIDA!, Fumatul UCIDE, OPREŞTE-te acum!, Alcoolul numai e la modă!, etc. Dacă materialele consumabile vor rămâne nedistribuite în totalitate, acestea vor fi repartizate Consilierilor raionali pentru a le distribui în satele lor de origine.

PERSOANE DE CONTACT: Maria Bivol, 069 512 370, ngo.alternativa@yahoo.com, maria.bivol21@yahoo.com;  Liliana Ionaș, 060 281 060, lilianaionas@mail.ru; Maria Raileanu, 022 820 864, maria.raileanu@mts.gov.md.

IV. Asociaţia pentru Educaţie Neoumanist în parteneriat cu Grădinița Mugurel, Elevii liceului Vatamanu, Centrul medicilor de familie, Televiziunea locala ART TV, Ziarul local, au planificat acţiunea Starturi vesele

Locul desfășurării: Grădiniţa Mugurel din Străşeni

Orele: 10:00 – 12:00

Pornind de la afirmația „o minte sănătoasă într-un corp sănătos” pentru preşcolarii grădiniţei Mugurel starturi vesele se vor organiza diverse  concursuri atât sportive cât şi  de logică. La fel va fi invitat un medic pediatru pentru a le vorbi despre importanţa igienei personale şi a modului sănătos de viaţă.

PERSOANA DE CONTACT: Ecaterina Bulicanu, 079 630 619, bulicanuecaterina@gmail.com

V. Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) în parteneriat cu Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului mun. Chişinău vor finaliza acţiunea Promovarea modului de viaţă sănătos în taberele şcolare de vară (ultima zi)

Activitatea 5. Activități cu beneficiarii: Sănătatea mintală (Valoarea vieții, prevenirea suicidului, gestionarea stresului). Pregătirea unui program artistic împreună cubeneficiarii la tema „Modul sănătos de viață” (partea I-a)

Orele: 11:00 – 12:30

Activitatea 6. Pregătirea unui program artistic împreună cu beneficiarii la tema „Modul sănătos de viață” (partea a 2- a)

Orele: 17:00 – 18:30

Activitatea 7. Prezentarea programului artistic şi oferirea premiilor pentru câștigătorii concursului Cel mai bun desen de promovare a modului sănătos de viață.

Orele: 20:00 – 22:00

Activităţile vor avea loc la Vadul lui Voda, Tabăra Camping (str. Plopilor 4) şi Tăbăra Luceafărul (lângă s. Bălăbăneşti). Cei 20 de instructorii voluntari distribuiţi în ambele tabere vor lucra fiecare cu circa 40 de beneficiari pe subiecte ce ţin de sănătatea mintală, în total cu circa 800 beneficiari. Pe parcursul zilei se va pregăti un program artistic privind modul sănătos de viaţă, iar la sfârșitul zilei după prezentarea acestuia se vor oferi premii pentru câștigătorii concursului Cel mai bun desen de promovare a modului sănătos de viață.

PERSOANA DE CONTACT: Veronica Harea, 068 585 178, tdv_secretariat@yahoo.com

Săptămâna Națională a Sănătăţii (SNS) 2014, ediția a IV-a, este organizată în perioada 3 – 10 august 2014 de Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) care activează în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. Evenimentul se desfăşoară  în cadrul proiectului „Promovarea voluntariatului prin extinderea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor” finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului şi proiectului „Voluntariatul – cheia schimbării sociale în Republica Moldova” implementat de TDV în parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţia şi Dezvoltarea Societăţii Civile (FERSO) din Polonia prin Programul polono-american al Fundaţiei Libere „Regiunea în transformare” (RITA).

Vedeţi aici Calendarul de activităţi SNS 2014. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Asociaţia obştească ”Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), la numerele de telefon 022 567 551; 079 450 027; 079 191 587, adresa de e-mail tdv_secretariat@yahoo.com, sau vizitaţi https://tdvmoldova.wordpress.com/, www.facebook.com/tdv.coalitiavoluntariat, www.facebook.com/asociatia.tdv.