Voluntariatul va fi recunoscut de angajator drept experienţă de muncă

Guvernul a aprobat astăzi, Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului. Legea va permite recunoaşterea de către angajator a voluntariatului drept experienţă de muncă, în cazul în care experienţa de voluntariat a fost desfăşurată în domeniul de utilitate publică.

Totodată, documentul vizează responsabilităţile şi principiile de bază ale instituţiilor care realizează activitate de voluntariat, cerinţele faţă de voluntari şi responsabilităţile acestora faţă de instituţia respectivă.
 
Potrivit proiectului de lege, datele voluntarilor vor fi păstrate la sediul instituţiei gazdă în trei registre: Registrul de Evidenţă a Voluntarilor, Registrul de Evidenţă a Contractelor de Voluntariat şi a Certificatelor Nominale de Voluntariat şi Registrul de Evidenţă a Carnetelor de Voluntar.

Regulamentul mai stipulează că contractul de voluntariat se încheie pe o perioadă de timp determinată sau nedeterminată. În cazul în care voluntarul este implicat în activităţi mai mult de 20 de ore lunar instituţia este obligată să încheie cu acesta un contract. Contractul de voluntariat se încheie în termen de 5 zile lucrătoare după efectuarea primelor 20 de ore de voluntariat, considerate ca perioada de probă.

Sursa: UNIMEDIA

Volunteering, the backbone of our society. Marco Scurria MEP and Doris Pack MEP

„Europe’s future will be determined by the degree of adherence to this project, in particular by the younger generations. I think that is very important that the EPP Group focuses on the needs and opportunities offered to young people, particularly during this year in which the programmes for education and training of new generations will be revised. We decided to organise this hearing to convene experts, representatives from youth and volunteering associations – which remain the backbone of society – in order to listen to and discuss with them what should be the lines to follow when they return to their Member States with this information”, said Marco Scurria MEP, EPP Group Spokesperson on Culture, in his opening remarks during the EPP Group Hearing on „Youth and Volunteering: New Active EU Citizenship” that took place on Thursday in the European Parliament.

„Today’s event has illustrated once more how important it will be to maintain a separate youth programme within the next programme generation. This would support and strengthen the initiatives and associations presented today as well as many other ones all over Europe. All of them are worthy to be supported to the best possible manner on our part”, highlighted Doris Pack MEP, Chairwoman of the Culture and Education Committee of the European Parliament.

More details on  www.eppgroup.eu

Comisia Europeană promovează voluntariatul

La data de 20 septembrie, Comisia Europeană a făcut publice planurile vizând îmbunătățirea în continuare a recunoașterii și promovării voluntariatului în UE. În contextul Anului european al voluntariatului 2011, Comunicarea Comisiei privind politicile UE și voluntariatul prezintă o serie de măsuri care vor contribui la stimularea activităților de voluntariat în UE, printre care și crearea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar și elaborarea unui „pașaport european al competențelor”. Este important de subliniat faptul că aceasta este prima dată când un document dedicat exclusiv voluntariatului este adoptat de Comisia Europeană.

Dna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie, a declarat: „În Uniunea Europeană există în prezent 100 de milioane de voluntari care contribuie la ameliorarea condițiilor de viață din Europa și din lume. Anul european al voluntariatului 2011 pune în valoare realizările acestora, promovează voluntariatul în rândul cetățenilor și sprijină voluntarii și organizațiile de voluntariat pentru a obține rezultate și mai bune.”

Context

Activitățile de voluntariat contribuie în mod direct la obiectivele fundamentale ale politicilor UE, cum ar fi incluziunea socială, ocuparea forței de muncă, educația, dezvoltarea competențelor și promovarea cetățeniei. Cu toate acestea, nu există un cadru juridic clar pentru activitățile de voluntariat, iar competențele pe care le dobândesc voluntarii sunt adesea insuficient recunoscute. Comisia se angajează să elimine aceste obstacole din calea voluntariatului, în special la nivel transfrontalier.

În comunicarea publicată, Comisia schițează unele modalități prin care UE și statele membre pot începe să exploateze pe deplin potențialul extrem de important pe care îl prezintă activitățile de voluntariat.

Acțiuni de promovare a voluntariatului la nivelul UE

Comisia a propus crearea unui Corp voluntar european de ajutor umanitar până în 2012. Sunt deja în curs pregătirile pentru un cadru de asistență din partea voluntarilor europeni în contextul acțiunilor de ajutor umanitar ale Uniunii Europene.

În plus, prin elaborarea unui „pașaport european al competențelor”, Comisia acționează de asemenea în direcția creșterii gradului de recunoaștere a competențelor care au fost dobândite prin activități de voluntariat. Astfel, se va asigura recunoașterea calificărilor profesionale la nivel transfrontalier, iar cetățenii vor avea posibilitatea de a păstra o evidență a capacităților și a competențelor dobândite prin intermediul voluntariatului. Pașaportul se va baza pe actualul Europass (CV-ul european online), pentru a permite înregistrarea competențelor într-un mod transparent și comparabil.

Există deja numeroase scheme de finanțare la nivelul UE a activităților de voluntariat, dintre care cea mai cunoscută este probabil Serviciul european de voluntariat (parte a programului UE „Tineretul în acțiune”), care își sărbătorește, anul acesta, cea de a cincisprezecea aniversare. Comisia dorește să continue să acționeze pe baza acestor succese și să promoveze voluntariatul și în alte domenii de politică.

De asemenea, Comisia a schițat unele modalități concrete prin care statele membre pot utiliza mai bine potențialul voluntariatului și le invită pe acestea să inițieze programe naționale pentru promovarea voluntariatului transfrontalier.

Comunicare privind politicile UE și voluntariatul: recunoașterea și promovarea
activităților de voluntariat transfrontaliere în UE o găsiți AICI

Sursa: www.europa.ue

Round Table: “How can Business – NGO partnerships add value to Corporate Social Responsibility”

The relationship between business and NGOs has become a long way over the last decade. The development of the better understanding of the complex interconnections of business within society has led to a drive towards company NGO partnerships. These partnerships are now becoming more sophisticated, strategic and aligned to business objectives, in many cases moving beyond philanthropy towards “win-win” partnership with strong “core” business, social and environmental benefits.

Partnership between NGOs and business represents one way for companies to manage their impacts and satisfy the expectations placed on them by governments and communities, while also offering a way for NGOs to add value to their own activities and increase their impact on beneficiary communities. 
The participants of the Round Table will identify how to create deeper partnerships, with both parties contributing skill, resources and expertise. The close alignment of NGOs and their private sector partners creates numerous benefits for both sides:

 • Increase of equity in relationship, allowing for exchange of ideas and strategy that often leads to more sustained commitment to the partnership from both sides.
 • The merging of non-profit and for-profit expertise develops powerful programmes that can be financially sustainable with significant social impact.
 • Both NG staff and company employees learn from each other.
 • NGOs learn for-profit strategies for increased organizational efficiency and management.
 • Consider “Best Practices” of partnerships between business and civil society throughout the world.
 • Explore the possibilities to create win – win partnerships.
 • Identify strategies for minimizing risk and conflict. How these strategies work.
Agenda: 

09:00 – 9:30 Welcome coffee / participants’ registration
09:30 -11:00 “How much does Business – NGO partnership cost”, Maryna Saprykina, Head of the Center of CSR Development, Ukraine 
„How to build and sustain partnerships that deliver win – win results” , Jane Madden, Executive Vice President, Director, CSR & Sustainability, Chicago
11:00 -11:30 Coffee break
11:30 -13:00 Interactive session, Business – NGO dialogue

REZOLUŢIA CONFERINŢEI NAŢIONALE A VOLUNTARIATULUI din Republica Moldova

Noi, organizaţiile participante la Conferinţa Naţională a Voluntariatului din R. Moldova, desfăşurată în perioada 20 – 21 aprilie 2011, la Chişinău, adoptăm prezenta Rezoluţie.

Constatînd cu satisfacţie că ideea implicării cetăţenilor în activităţi de voluntariat a cîştigat pe scară largă sprijin în cadrul societăţii civile;

Recunoscînd că voluntariatul este o componentă importantă oricărui tip de strategie;

Avînd în vedere că Parlamentul şi Guvernul R. Moldova au recunoscut importanţa contribuţiei voluntarilor şi au exprimat sprijinul eforturilor depuse de aceştia pentru a promova în continuare activitatea de voluntariat;

Subliniind că nevoia de efort voluntar este mai mare decît oricînd, avînd în vedere
impactul negativ al problemelor globale, şi tendinţa societăţii civile de a realiza parteneriate cu Guvernul şi sectorul privat în scopul de a-şi asuma responsabilităţi mai mari în procesul de dezvoltare;

Avînd în vedere necesitatea abordării integrate şi coordonate a Anului Internaţional al Voluntariatului 2011;

Apreciind sprijinul financiar şi logistic oferit de finanţatori, organizaţii internaţionale şi Guvern  pentru dezvoltarea voluntariatului;

Convinşi că voluntariatul reprezintă o formă de includere socială şi de integrare care contribuie la dezvoltarea unei societăţi unitare generînd legături de încredere şi solidaritate, şi implicit capital social;

Convinşi de contribuţia semnificativă pe care o au voluntarii privind realizarea aspiraţiilor de  democraţie, respect pentru drepturile omului şi bunăstare socială;

Convinşi că implementarea Legii Voluntariatului în R. Moldova, poate aduce contribuţii considerabile la promovarea activităţilor de voluntariat canalizînd resurse pentru a spori eficienţa şi implicarea voluntarilor;

Avînd în vedere contribuţia importantă pe care voluntariatul o are la îndeplinirea obligaţiilor asumate la nivel internaţional şi la atingerea Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM):

1.    Salutăm implicarea membrilor societăţii civile şi a tuturor părţilor interesate pentru a crea un mediu propice care ar contribui la promovarea voluntariatului în R. Moldova;
2.    Încurajăm implicarea părţilor interesate în procesul de implementare a  Legii Voluntariatului;
3.    Reafirmăm necesitatea recunoaşterii şi promovării diverselor forme de voluntariat care implică toate segmentele societăţii, inclusiv femeile, copiii, tinerii, persoanele în etate, persoanele cu handicap, minorităţi, imigranţi şi cei care rămîn excluşi din motive sociale sau economice;
4.    Desemnăm Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) şi toate organizaţiile active în domeniu să monitorizeze aplicarea Legii Voluntariatului;
5.    Cerem autorităţilor publice centrale şi locale să adopte, împreună cu sectorul asociativ, planul de acţiuni calendaristic de punere în aplicare a prevederilor Legii Voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2011;
6.    Invităm autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile societăţii civile pentru a colabora şi identifica căi şi mijloace de consolidare a recunoaşterii, facilitării, creării de reţele şi promovare a activităţilor de voluntariat la nivel local, naţional şi internaţional;
7.    Încurajăm crearea de programe noi pentru dezvoltarea infrastructurii voluntariatului în R. Moldova;
8.    Facem apel la persoanele fizice şi juridice sau alte grupuri de cetăţeni, pentru ca în Anul Internaţional al Voluntariatului 2011 să pună la dispoziţie timpul, resursele şi competenţele în beneficiul comunităţii;
9.    Invităm Guvernul, cu sprijinul activ al mass-media, societatea civilă şi sectorul privat, precum şi partenerii de dezvoltare, organizaţiile relevante şi organisme din sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite, să desfăşoare activităţi axate pe marcarea Anului Internaţional al Voluntariatului 2011, la nivel regional şi naţional;
10.    Solicităm Guvernul să se mobilizeze şi să sprijine comunitatea de cercetare pentru a efectua mai multe studii pe tema voluntariatului, în parteneriat cu societatea civilă, în scopul de a oferi cunoştinţe solide ca fundament pentru politici şi programe (voluntariat pentru reducerea sărăciei, voluntariatul pentru dezvoltare etc.);
11.    Salutăm extinderea implicării sectorului privat în sprijinul voluntariatului;
12.    Solicităm Guvernului să integreze voluntariatul în politicile, programele şi rapoartele sale;
13.    Recomandăm recunoaşterea şi includerea contribuţiilor voluntare în cadrul diferitelor conferinţe locale, regionale sau naţionale.
14.    Recomandăm instituţiilor să implementeze standardele minime de calitate a activităţii de voluntariat elaborate de Coaliţia Voluntariat şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

Organizaţiile prezente la Conferinţa Naţională a Voluntariatului:

 1. Consiliul Naţional al ONG
 2.  Centru de Resurse „Tineri şi Liberi”
 3. Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”
 4. Consiliul Naţional a Tineretului din Moldova
 5. Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova
 6. Serviciu Pentru Pace
 7. Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi fizice, subdiviziunea DMPDC
 8. Asociaţia „Prietenii Copiilor”
 9. Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”, filiala Bălţi
 10. Centrul de Sănătate pentru Tineri „Neovita”
 11. Asociaţia Obştească „Generaţia Mea”, Grătieşti
 12. AIESEC Moldova
 13. ADVIT Moldova
 14. AO „Carlux”
 15. Consiliul Local al Tinerilor din Zaicana
 16. Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri
 17. Asociaţia Obştească Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”
 18. Institutul Tineretului Guvernator din Moldova
 19. JEF Moldova
 20. Amnesty International Moldova
 21. Institutul de instruire în dezvoltare “MileniuM”
 22. AO Casiopeea
 23. AO Centrul de Comunicare şi Acces la Informare „Midava”
 24. Asociaţia „Medecins du Monde”
 25. Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă
 26. AO “Demos”
 27. AO “Caroma-Nord”
 28. Centrul pentru Jurnalism Independent
 29. Corpul Păcii

Voluntarii ar putea avea facilităţi pentru admiterea la facultate

De la 1 septembrie, tinerii care doresc să facă studii la universităţi ar putea să beneficieze de unele facilităţi, dacă vor deţine carnet de voluntar. Carnetul va demonstra că persoana respectivă a contribuit la viaţa comunitară. Despre acest şi alte genuri de motivare a persoanelor fizice şi juridice să participe la activităţi de voluntariat, despre reuşitele şi problemele mişcării de voluntariat în Republica Moldova s-a discutat în cadrul primei şedinţe a Clubului de presă a societăţii civile. La dezbateri au participat reprezentaţi ai organizaţiilor neguvernamentale, ai autorităţilor publice şi mass-media, notează Info-Prim Neo.

Reprezentantul ministerului Educaţiei, Doina Usaci, a declarat că după ce anul trecut a fost adoptată Legea voluntariatului, ministerul se ocupă de elaborarea şi implementarea mecanismelor de stimulare a voluntarilor prin diverse forme. O astfel de motivare presupune că la facultăţi vor fi admişi prioritar candidaţii care au experienţă în domeniul voluntariatului şi vor deţine un carnet în acest sens. Reprezentantul ministerului spune că cel mai probabil carnetele vor avea formă similară cu matricula de studii sau cu carnetele de muncă. Totodată, voluntarii vor fi avantajaţi la repartizarea locurilor în cămine şi burselor.

„Noi am planificat ca activitatea de voluntariat să fie cuantificată în 5 credite. Credit în acest sens înseamnă stagii de iniţiere, de specializare într-un domeniu, cu condiţia că voluntarul va activa în domeniul specialităţii la care aspiră. În 5 credite se adună foarte multe ore, 1 credit constituind 30 de ore. Este o perioadă de timp foarte serioasă şi voluntarul va trebui, într-adevăr, să demonstreze că a desfăşurat în mod serios şi sistematic aceasta activitate”, a precizat Doina Usaci.

Potrivit Legii voluntariatului, carnetul de voluntar va fi eliberat persoanelor care practică aceste activităţi nu mai puţin de 20 de ore lunar. În context, ONG-urile şi autorităţile discută despre cine ar trebui să beneficieze de carnet de voluntar, cine este în drept să-l elibereze şi în ce condiţii.

Preşedintele Asociaţiei „Tineri pentru dreptul la viaţă”, Antoniţa Fonari a declarat că la moment doar se discută despre faptul ca studenţii care fac voluntariat să demonstreze acesta în baza unui carnet de voluntar. „Despre carnete deocamdată doar se discută, însă studenţii care vor face voluntariat activ şi vor putea demonstra acest lucru vor putea să beneficieze în mod real de credite educaţionale. În Lege se regăseşte ideea că dacă sunt doi studenţi care sunt la fel de buni şi ambii sunt din spaţiul rural, şi ambii sunt din familii cu cinci copii, dar unul face voluntariat, anume cel care face voluntariat va beneficia de cămin pentru că el deja face ceva pentru comunitate”, a declarat Antoniţa Fonari.

Potrivit ei, în săptămâna care urmează mai multe ministere şi ONG-uri vor organiza o conferinţă cu privire la voluntariat unde se va discuta despre implementarea acestei legi şi va fi făcute propuneri pentru definitivarea cadrului legislativ.

Clubul de presă al societăţii civile se desfăşoară în cadrul Programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova, implementat de Academia pentru Dezvoltare Educaţională (AED), cu sprijinul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Sursa: www.info-prim.md

Eveniment neobişnuit, politicienii noştri prieteneşte vor face voluntariat

Politicienii noştri se adună prieteneşte să fie voluntari pentru câteva ore la Centrul de Orientare Vocaţională pentru Tineri cu Dizabilităţi din Vadul-lui-Vodă.

Vineri, 8 aprilie 2011, începând cu ora 14:30, voluntariat vor face politicienii care sunt autorii Legii Voluntariatului, printre care Marian Lupu, Liliana Palihovici, Mihai Ghimpu, Stella Jantuan, Valentina Buliga. De asemenea, se aşteaptă confirmarea din partea lui Mihai Godea, a lui Ion Hadîrcă şi a Corinei Fusu.

Cunoscuţii politicieni, vor amenaja cu pietriş drumul şi spaţiul de staţionare a microbuzului care aduce beneficiarii în scaun rulant,  vor construi banda de acces în curtea Centrului, vor amena grădina, vor sădi flori şi vor pregăti cina pentru beneficiarii Centrul de Orientare Vocaţională al Asociaţiei „Motivaţie”.

Această acţiune demonstrează că politicienii sunt atât cu vorba, cât şi cu fapta, cetăţeni responsabili care pot sări la nevoie şi pot ajuta cu o vorbă bună sau cu o mână de ajutor  şi pot fi voluntari aşa ca şi mulţi dintre noi.

Această activitate deschide cea de-a V-a ediţie a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului „Hai în gaşca voluntarilor!”(SNV 2011), care se desfăşoară în perioada 8 – 16 aprilie 2011 cu tematica „Voluntariat pentru satele Moldovei”.

Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) 2011 „Hai în gaşca voluntarilor” este cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului la nivel naţional şi implică toate organizaţiile din Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat.

Organizaţia responsabilă de comunicarea cu politicienii este Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”, iar Secretariatul Coaliţiei Voluntariat este deţinut de Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV).

Evenimentul va avea loc pe 8 aprilie 2011, la orele 14:30 la Centrul de Orientare Vocaţională din Vadul lui Vodă,  Str. Victoriei 1A.