REZOLUŢIA CONFERINŢEI NAŢIONALE A VOLUNTARIATULUI din Republica Moldova

Noi, organizaţiile participante la Conferinţa Naţională a Voluntariatului din R. Moldova, desfăşurată în perioada 20 – 21 aprilie 2011, la Chişinău, adoptăm prezenta Rezoluţie.

Constatînd cu satisfacţie că ideea implicării cetăţenilor în activităţi de voluntariat a cîştigat pe scară largă sprijin în cadrul societăţii civile;

Recunoscînd că voluntariatul este o componentă importantă oricărui tip de strategie;

Avînd în vedere că Parlamentul şi Guvernul R. Moldova au recunoscut importanţa contribuţiei voluntarilor şi au exprimat sprijinul eforturilor depuse de aceştia pentru a promova în continuare activitatea de voluntariat;

Subliniind că nevoia de efort voluntar este mai mare decît oricînd, avînd în vedere
impactul negativ al problemelor globale, şi tendinţa societăţii civile de a realiza parteneriate cu Guvernul şi sectorul privat în scopul de a-şi asuma responsabilităţi mai mari în procesul de dezvoltare;

Avînd în vedere necesitatea abordării integrate şi coordonate a Anului Internaţional al Voluntariatului 2011;

Apreciind sprijinul financiar şi logistic oferit de finanţatori, organizaţii internaţionale şi Guvern  pentru dezvoltarea voluntariatului;

Convinşi că voluntariatul reprezintă o formă de includere socială şi de integrare care contribuie la dezvoltarea unei societăţi unitare generînd legături de încredere şi solidaritate, şi implicit capital social;

Convinşi de contribuţia semnificativă pe care o au voluntarii privind realizarea aspiraţiilor de  democraţie, respect pentru drepturile omului şi bunăstare socială;

Convinşi că implementarea Legii Voluntariatului în R. Moldova, poate aduce contribuţii considerabile la promovarea activităţilor de voluntariat canalizînd resurse pentru a spori eficienţa şi implicarea voluntarilor;

Avînd în vedere contribuţia importantă pe care voluntariatul o are la îndeplinirea obligaţiilor asumate la nivel internaţional şi la atingerea Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM):

1.    Salutăm implicarea membrilor societăţii civile şi a tuturor părţilor interesate pentru a crea un mediu propice care ar contribui la promovarea voluntariatului în R. Moldova;
2.    Încurajăm implicarea părţilor interesate în procesul de implementare a  Legii Voluntariatului;
3.    Reafirmăm necesitatea recunoaşterii şi promovării diverselor forme de voluntariat care implică toate segmentele societăţii, inclusiv femeile, copiii, tinerii, persoanele în etate, persoanele cu handicap, minorităţi, imigranţi şi cei care rămîn excluşi din motive sociale sau economice;
4.    Desemnăm Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat) şi toate organizaţiile active în domeniu să monitorizeze aplicarea Legii Voluntariatului;
5.    Cerem autorităţilor publice centrale şi locale să adopte, împreună cu sectorul asociativ, planul de acţiuni calendaristic de punere în aplicare a prevederilor Legii Voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2011;
6.    Invităm autorităţile publice centrale şi locale, organizaţiile societăţii civile pentru a colabora şi identifica căi şi mijloace de consolidare a recunoaşterii, facilitării, creării de reţele şi promovare a activităţilor de voluntariat la nivel local, naţional şi internaţional;
7.    Încurajăm crearea de programe noi pentru dezvoltarea infrastructurii voluntariatului în R. Moldova;
8.    Facem apel la persoanele fizice şi juridice sau alte grupuri de cetăţeni, pentru ca în Anul Internaţional al Voluntariatului 2011 să pună la dispoziţie timpul, resursele şi competenţele în beneficiul comunităţii;
9.    Invităm Guvernul, cu sprijinul activ al mass-media, societatea civilă şi sectorul privat, precum şi partenerii de dezvoltare, organizaţiile relevante şi organisme din sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite, să desfăşoare activităţi axate pe marcarea Anului Internaţional al Voluntariatului 2011, la nivel regional şi naţional;
10.    Solicităm Guvernul să se mobilizeze şi să sprijine comunitatea de cercetare pentru a efectua mai multe studii pe tema voluntariatului, în parteneriat cu societatea civilă, în scopul de a oferi cunoştinţe solide ca fundament pentru politici şi programe (voluntariat pentru reducerea sărăciei, voluntariatul pentru dezvoltare etc.);
11.    Salutăm extinderea implicării sectorului privat în sprijinul voluntariatului;
12.    Solicităm Guvernului să integreze voluntariatul în politicile, programele şi rapoartele sale;
13.    Recomandăm recunoaşterea şi includerea contribuţiilor voluntare în cadrul diferitelor conferinţe locale, regionale sau naţionale.
14.    Recomandăm instituţiilor să implementeze standardele minime de calitate a activităţii de voluntariat elaborate de Coaliţia Voluntariat şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

Organizaţiile prezente la Conferinţa Naţională a Voluntariatului:

 1. Consiliul Naţional al ONG
 2.  Centru de Resurse „Tineri şi Liberi”
 3. Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”
 4. Consiliul Naţional a Tineretului din Moldova
 5. Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova
 6. Serviciu Pentru Pace
 7. Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi fizice, subdiviziunea DMPDC
 8. Asociaţia „Prietenii Copiilor”
 9. Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă”, filiala Bălţi
 10. Centrul de Sănătate pentru Tineri „Neovita”
 11. Asociaţia Obştească „Generaţia Mea”, Grătieşti
 12. AIESEC Moldova
 13. ADVIT Moldova
 14. AO „Carlux”
 15. Consiliul Local al Tinerilor din Zaicana
 16. Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri
 17. Asociaţia Obştească Centrul Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada”
 18. Institutul Tineretului Guvernator din Moldova
 19. JEF Moldova
 20. Amnesty International Moldova
 21. Institutul de instruire în dezvoltare “MileniuM”
 22. AO Casiopeea
 23. AO Centrul de Comunicare şi Acces la Informare „Midava”
 24. Asociaţia „Medecins du Monde”
 25. Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă
 26. AO “Demos”
 27. AO “Caroma-Nord”
 28. Centrul pentru Jurnalism Independent
 29. Corpul Păcii

Cunoaşte ONG-urile care te reprezintă şi voluntarii acestora

Ieri, 19 aprilie, în centrul Capitalei a fost organizat Târgul de ONG-uri. Evenimentul a fost organizat în cadrul celei de a V-a ediții a Săptămânii Naționale a Voluntariatului cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Scopul Târgului este ca fiecare ONG existent să poată să își promoveze activitățile și voluntarii, dar și de a convinge cetățenii de contribuția organizațiilor neguvernamentale la dezvoltarea societății civile.

„Am venit la acest târg pentru a ne prezenta ONG-ul și activitățile pe care le practicăm în cadrul acestuia. De asemenea, prin intermediul acestei acțiuni avem posibilitatea de a informa societatea și de a găsi noi voluntari, viitori colegi”, a declarat Anastasia Seraciov, responsabilă de Relațiile cu Presa la ONG-ul „Speranța”.

La Târg, activităţile ONG-urilor au fost prezentate prin intermediul broşurilor, fotografiilor şi posterelor. La fel, voluntarii şi angajaţii ONG-urilor au răspuns la întrebări despre activitatea organizaţiilor şi cum acestea ajută moldovenii în depăşirea problemelor sociale şi civice. De asemenea, vizitatorii au avut posibilitatea de a se înscrie în echipa voluntarilor a ONG-urilor prezente.

Târgul de organizațiilor neguvernamentale a fost organizat în premieră în Republica Moldova, la el participând peste 20 de instituții.

Sursa:  www.info-prim.md

Această prezentare necesită JavaScript.

Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat la „Hai, Moldova!”

În cadrul Săptămîinii Naţionale a Voluntariatului 2011, Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi-a rezervat data de 16 aprilie pentru „Hai, Moldova!”. De cu draga dimineaţă membrii Coaliţiei s-au prezentat la locul cu pricina şi s-au grăbit să treacă la acţiune. Mai multe detalii vedeţi mai jos:

Această prezentare necesită JavaScript.

Acţiunea „Ludobusul în ospeţie la satele defavorizate”

Asociaţia “Prietenii Copiilor” s-a alăturat şirului de acţiuni din cadrul Săptămînii Naţionale a Voluntariatului 2011.
Acţiunea „Ludobusul în ospeţie la satele defavorizate” a avut loc în data de 15 aprilie 2011, între orele 14:00-16:00, în rl. Hînceşti, s.Hemţeni, Şcoala Medie.
Această activitate a încadrat 112 copii  şi a avut ca scop ocuparea utilă şi plăcută a timpului liber a copilului garantând un maxim de energie, satisfacţie şi emoţii pozitive pe tot parcursul vizitei.
Programul a inclus:
– Jocuri dinamice – organizate de animatorii-voluntari ai echipei Ludobusului.
– Organizarea atelierelor.
•    face-painting – care a propus tuturor participanţilor o tranformare miraculoasă doar cu ajutorul unei pensule şi al culorilor în personajul dorit.
•    joc liber  – atelierul propune jocuri de masă în asortiment, bouling, tragere la ţintă şi nu lipsesc jocurile mobile.
•    jocuri din lemn – sunt puse la dispoziţie jocuri de dimensiuni mari confectionate din lemn, care ajută copiii să interacţioneze, devenind astfel parteneri de joc.
•    atelierul de creaţie – pune la dispoziţia tuturor copiilor cele necesare pentru a putea creea, desena şi a se simţi bine, la acestă activitate copiii au colorat, au confecţionat braţări şi comete jucăuşe.

Prin acestă activitate am oferit copiilor posibilitatea alegerii libere, fiecare copil fiind în drept să-şi aleagă atelierul, partenerul şi timpul care-l dedică acestuia, fiind ghidaţi de echipa de animatori-voluntari ai Asociaţiei „Prietenii Copiilor” .

Asociaţia “Prietenii Copiilor” este o organizaţie non-guvernamentală constituită la 20 februarie 2002 ce activează în domeniul protecţiei drepturilor copilului, pe teritoriul Republicii Moldova.

Această prezentare necesită JavaScript.


Acţiunea „Oricine poate fi voluntar!”

Da!!! Este nevoie de motivaţie, atitudine participativă şi ingeniozitate. De acestea au dat dovadă colaboratorii de poliţie care au fost implicaţi pe post de voluntari în cadrul Centrului Comunitar pentru Copii şi Tineri cu dizabilităţi fizice (CCCT). Împreună cu voluntarii CCCT, aceştia au coordonat ateliere creative şi jocuri (lucrul cu ghips, ping pong, jocuri de masă, calculatorul etc.) pentru copii şi tineri cu dizabilităţi şi cei din familii social dezavantajate de la gimnaziu-internat nr. 2 din mun. Chişinău. Evenimentul s-a desfăşurat la data de 14 aprilie, între orele 14.00 -16.00 şi a continuat şirul activităţilor organizate în cadrul Săptămînii Naţionale a Voluntariatului 2011 „Hai în gaşca voluntarilor!”.
Ţinem să mulţumim Inspectoratului pentru minori, sectorul Botanica pentru deschidere spre colaborare şi implicare activă în cadrul acţiunii, activitatea cărora a fost apreciată de către echipa CCCT cu calificativul „Voluntar de nota 10!”.

Această prezentare necesită JavaScript.

Zebra 2, în imagini

Acţiunea stradală „Zebra” este realizată în cadrul Săptămînii Naţionale a Voluntariatului 2011 „Hai în gaşca voluntarilor”, în contextul lansării de către ONU a decadei Siguranţei Traficului Rutier. Organizatorul acestei acţiuni este Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi”.

Mulţumim jurnaliştilor, ONG-iştilor şi blogger-ilor, precum şi colegilor de la Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi secretariatului acesteia, menţinut de către Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (care activează cu suportul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul Academiei de Dezvoltare Educaţională (AED).

Această prezentare necesită JavaScript.

Echipa ADVIT în vizită la Médecins du Monde

Miercuri, 13 aprilie, la cererea voluntarilor organizației Médecins du Monde, care erau interesaţi de programul EVS – Serviciul European de Voluntariat – echipa ADVIT a realizat o sesiune de informare la acest subiect, dar au prezentat şi posibilitatea de a fi mentor pentru un voluntar din Europa, care vine sa facă voluntariat în Moldova.

La atelier a fost prezent şi un voluntar din Germania, care şi-a împărtășit experiența din cadrul proiectului în care este voluntar, și a povestit despre viaţa sa din Moldova. El este voluntar în Chișinău într-o organizație care promovează activități creative pentru copii şi îi place mult ceea ce face – îi învață pe copii sa danseze, sa deseneze şi sa fie artistici!

Această prezentare necesită JavaScript.

ADVIT a început ca o iniţiativă în 2002, prin organizarea de tabere de vară cu implicarea tinerilor care provin din medii defavorizate şi voluntari internaţionali.

Voluntarilor Médecins du Monde le-a plăcut mult informația recepţionată astăzi, unii din ei fiind gata să devină mentori pentru voluntarii străini de la noi din țară, dar sunt şi dornici de a pleca sa facă voluntariat într-o țară europeană, iar la întoarcere să aplice  în Republica Moldova cele învățate.

Médecins du Monde (MdM) este o organizaţie umanitară internațională care activează în nordul Moldovei în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane şi facilitează accesul victimelor la obţinerea ajutorului psiho-social şi medical. Organizaţia Médecins du Monde este prezentă în Moldova din 2005.

Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la (231) 27523, sau prin Email: prevcom.balti.mdmmoldova@gmail.com.

Activitate este realizată în cadrul celei de-a V-a ediţie a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului „Hai în gaşca voluntarilor!” (SNV 2011).