DEMERSURI privind acțiunile de implementare a cadrului legislativ si normativ din sectorul de voluntariat_iunie 2016

Vă informăm că am trimis următoarele scrisori către ministerele de resort implicate în implementarea Legii voluntariatului și a Regulamentului de aplicare a Legii voluntariatului:

1. Am solicitat de la Ministerul Educației răspuns la demersul nr. 08-04/16 din 20 aprilie 2016, am atras atenția asupra nerespectării legislației în vigoare (Legii Nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare și a Legii Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație) și am cerut să se ia măsuri ca pe viitor să nu se mai repete această situație.

Vedeți anexată scrisoarea catre MEd_21 iunie 2016

2. Am solicitat de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) un termen concret de instituire a funcției de Coordonator de Voluntari și formula / metoda de calcul a vechimii în muncă pentru a se primi, pentru perioada de voluntariat desfășurată în același domeniu cu specialitatea deținută, sporul pentru vechime în muncă și concediul de odihnă anual suplimentar plătit pentru vechime în muncă. De asemenea am cerut opinia MMPSF privind necesitatea de a ajusta art. 176 aliniatul (2) din Codul Muncii ca permită și limitarea rambursării cheltuielilor voluntarilor, fapt care va conduce automat și la ajustarea Hotărârii de Guvern Nr. 10. 

Vedeți anexată scrisoarea catre MMPSF_21 iunie 2016

3. Am solicitat de la Ministerul Finanțelor (MF) să ne sprijine în demersurile noastre către MMPSF de a ajusta art. 176 aliniatul (2) din Codul Muncii și a Hotărârii de Guvern Nr. 10. Am motivat prin faptul că nu este corect ca salariaților să li se limiteze mărimea compensării cheltuielilor legate de deplasare în interes de serviciu, iar voluntarilor să nu li se limiteze rambursarea cheltuielilor lor. Acest fapt ar putea conduce la utilizarea abuzivă a mijloacelor bănești, inclusiv a banilor publici, fapt care ar deteriora imaginea sectorului de voluntariat.

Vedeți anexată scrisoarea catre MF_21 iunie 2016

Așteptăm opiniile, sugestiile și recomandările Dumneavoastră pe aceste subiecte sau alte subiecte similare ce țin de dezvoltarea infrastructurii de voluntariat a Republicii Moldova pe adresa tdv_secretariat@yahoo.com

INFORMARE privind acțiunile de implementare a Legii Voluntariatului_iunie 2016

Vă informăm că am primit următoarele răspunsuri la demersurile noastre privind ajustarea cadrului normativ conex în conformitate cu recomandările europene, cu Legea voluntariatului și cu Regulamentul de aplicare a Legii voluntariatului:

  1. Am primit de la Ministerul Tineretului și Sportului Procesul verbal al ședinței din 16.05.2016

Vedeți anexat Proces verbal

Rezultat: Reamintim că privitor la ghid suntem informați că „Ministerul a reluat discuțiile cu tipografia respectivă și în scurt timp vă vom comunica despre procedurile ulterioare”,  iar privitor la studiu că „în bugetul ministerului nu au fost prevăzute alocații suplimentare pentru elaborarea acestor studii” (vedeți răspuns MTS_24.05.2016). Privitor la Codul de Etică al Voluntarului și al Instituției Gazdă a Activității de Voluntariat, MTS și-a arătat disponibilitatea de a participa la o eventuală ședință a Coaliției Voluntariat pe acest subiect.

Soluție: Am solicitat în scris data când vor fi tipărite ghidurile și demersurile făcute de MTS pentru a identifica resurse financiare pentru studiu. Menționăm că nu este eficient să se investească în programe de dezvoltare a diverselor tipuri de voluntariat fără o analiză prealabilă și un concept clar de dezvoltare. Privitor la Codul de etică așteptăm decizia MTS de a planifica și  coordona procesul de ajustare a proiectului prin consultări publice lărgite (nu doar cu organizațiile membre ale Coaliției Voluntariat), deoarece acest cod a fost realizat de MTS cu bani publici acum 2 ani în urmă, urmând să fie apoi lansat procesul de avizare și adoptare al acestuia de către Guvern sau prin Ordinul Ministrului tineretului și sportului.

Vedeți anexată solicitarea TDV

  1. Am primit de la Ministerul Finanțelor răspunsul privind lansarea procesului de consultare, avizare și adoptare a proiectului de Hotărârede Guvern cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 05 ianuarie 2012 (privind rambursarea cheltuielilor voluntarilor indispensabile activității de voluntariat).

Vedeți anexată scrisoare MF_10.06.2016.

Rezultat: Ministerul Finanțelor crede că este „inoportună amendarea Hotărârii Guvernului Nr. 10 din 05 ianuarie 2012, deoarece Guvernul nu poate să limiteze rambursarea cheltuielilor convenite de părți prin contract, rambursarea cărora este garantată prin dispozițiile Legii Voluntariatului”. Un alt motiv invocat este faptul că art. 176 din Codul Muncii permite doar limitarea compensării cheltuielilor legate de deplasările în interes de serviciu pentru salariați.

Soluție: Conform Rezoluției Conferinței Internaționale a Statisticienilor Muncii din 2013 (19th ICLS) voluntariatul este recunoscut la nivel internațional, inclusiv de Republica Moldova care a votat această rezoluție, ca fiind formă de muncă, cu alte cuvinte forța de muncă are 2 componente – una salariată și una voluntară. Deoarece nu se face nici o diferență între angajați și voluntari (sunt tratați la fel, li se cere aceiași calitate a muncii, sunt implicați prin ordinul / decizia / dispoziția / hotărârea conducătorului unității, se folosește un instrumentar aproape asemănător de management – contract, fișă de post etc.) nu este corect ca salariaților să li se limiteze mărimea compensării cheltuielilor legate de deplasare în interes de serviciu, iar voluntarilor să nu li se limiteze rambursarea cheltuielilor. Acest fapt ar putea conduce la utilizarea abuzivă a mijloacelor bănești, inclusiv a banilor publici, fapt care ar deteriora imaginea sectorului de voluntariat. Deoarece multe instituții gazdă a activității de voluntariat nu dispun de resurse financiare, prin formularea cheltuieli legate de voluntariat, convenite prin contractul de voluntariat, se are în vedere posibilitatea de a rambursa, cu acceptul voluntarului, parțial sau deloc aceste cheltuieli și nu posibilitatea de a negocia niște cheltuieli ireale. Pentru a nu face această diferență între angajați și voluntari, soluția ar fi ca să se ajusteze întâi art. 176 din Codul Muncii ca să permită și limitarea rambursării cheltuielilor voluntarilor, fapt care va conduce automat și la ajustarea Hotărârii de Guvern Nr. 10.

 

Vă rugăm să ne trimiteți opiniile, sugestiile și recomandările Dumneavoastră pe adresa tdv_secretariat@yahoo.com