Locuri vacante pentru instruirea viitoarelor instituţii gazdă a activităţii de voluntariat

În data de 10 și 11 septembrie 2015, au avut loc primele 2 instruiri din cele 14 preconizate privind pregătirea dosarului pentru obținerea STATUTULUI DE INSTITUȚIE GAZDĂ A ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT! Felicităm primele 32 instituții care au participat la aceste instruiri și le mulțumim pentru deosebită implicare:

 1. A.O. Asociaţia pentru Iniţiativă şi Implicare Civică „VERITAS”;
 2. Asociaţia culturală Noua Acropolă Chişinău, filiala Chișinău a O.I.N.A. Romania (O.I.N.A. RO);
 3. Centrul Internaţional „Inovatica-Optim”;
 4. A.O. Centrul Regional de Dezvoltare Socio Economică (CRDSE);
 5. A.O. ”Dalida”;
 6. A.O. Anima;
 7. A.O. Sperantă și Sănătate;
 8. Keystone Moldova;
 9. A.O. Promotorii Noului;
 10. A.O. „Caroma Nord”;
 11. A.O. Centrul Internațional „La Strada”;
 12. Liceul Teoretic ,,Ştefan cel Mare”;
 13. A.O. Prudens;
 14. A.O. Clubul de Femei „Comunitate”;
 15. A.O. Grupul de Iniţiativă a Tinerilor pentru Viitor;
 16. DVV International Moldova;
 17. A.O. „Perspectiva”;
 18. Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”;
 19. Grădiniţa-creşă „Garofiţa” nr.1;
 20. Alianţa Studenţilor din Moldova;
 21. Fundaţia Regina Pacis;
 22. A.O. Mişcarea Creştinilor Muncitori al Serviciului International de Asistenţă Socială (A.O. MCL-SIAS Moldova);
 23. Centrul de Plasament al Copilului ,,Regina Pacis”;
 24. A.O. Principii Sănătoase;
 25. Junior Achievements Moldova;
 26. Primaria Cimișlia;
 27. APP Tahnăuţi;
 28. A.O. Părinţi şi Pedagogi Sîrcoveanu;
 29. Asociația de Educație Civică „Viitorul Incepe Azi”;
 30. Misiunea Socială Diaconia a Mitropoliei Basarabia a RM;
 31. Fundaţia de Binefacere Casa Providenţei;
 32. Centrul de Business Bulgar în R. Moldova.

Următoarea instruire va avea loc pe 28 septembrie 2015 fiind ocupate în prezent toate locurile disponibile.

Informații logistice pentru ultimele 11 instruiri:

 • Date de desfășurare: 6, 7, 12 și 13 octombrie; 3, 4, 5, 9, 16, 17 și 18 noiembrie.
 • Participarea la instruire este gratuită: Participanții vor beneficia din partea organizatorilor TDV de prânz la restaurantul La Plăcinte și de pauze de ceai / cafea. Transportul participanților din teritoriu va fi rambursat la prezentarea biletului (lor) de transport și a copiei după buletinul de identitate.
 • Participanți: La fiecare instruire pot aplica 20 organizații / instituții de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Până acum sunt înregistrate 86 de organizații pentru cele 280 de locuri disponibile. Principiul de selecţie este primul venit primul servit. Înregistrarea se face pe tdv_secretariat@yahoo.com sau la numerele de telefon 022 567 551 şi 079 450 027.
 • Cerințe: organizația / instituția trebuie să transmită în format electronic, o DELEGARE care trebuie să conțină: antetul instituţiei; data; titlul scris cu litere de tipar DELEGARE (unele organizaţii / instituţii au eliberat chiar un ordin / decizie / hotărâre); un text cu formularea aproximativă: „Prin prezenta se împuterniceşte [nume prenume, poziţie] să reprezinte [nume instituţie/organizaţie] la cursul de instruire [pot fi specificate date mai concrete: cine organizează, denumire proiect etc.] care vizează pregătirea dosarului pentru obtinerea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat. [Nume, prenume persoana împuternicită] este responsabilă de pregătirea dosarului, iar acesta va fi depus la CCIGAV în termen de maxim 1 lună de la finalizarea instruirii.”; semnătura conducătorului şi ştampila.
 • Locație de desfășurare: Centrul Național de Excelență Profesională pentru Bibliotecari (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 148, tel. 022 210 576), situat la et. 3 al Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu” (intrarea prin curtea din spatele clădirii situată în dreptul Statuii lui Ștefan cel Mare de lângă Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt”, pe partea opusă a bd. Ștefan cel Mare și Sfânt).
 • Agendă și program: instruirea va avea loc între 9:30 – 17:00 și este desfășurată de trainerii de la Academia Nicolae Dumitrescu. Pentru mai multe detalii vedeți anexată Agenda instruire certificare voluntariat.

Persoana de contact: Irina IVĂNCESCU

Instruirile se desfăşoară în cadrul proiectului TDV „Motivarea şi implicarea organizaţiilor de tineret ca instituţii gazdă a activităţii de voluntariat”  finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin intermediul Programului de Granturi 2015, cu sprijinul proiectului „Consolidarea resurselor umane și financiare pentru dezvoltarea sectorului societății civile din Republica Moldova implicat în activități de voluntariat” susţinut de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în cadrul programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova, implementat de FHI 360.