Răspunsuri la demersurile TDV ca Secretariat al Coaliției Voluntariat privind implementarea Legii Voluntariatului

Vă informăm că la demersurile noastre în temeiul Legii Nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare și a Legii Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație nu am primit răspuns în termen legal la petițiile adresate:

  1. Ministrului finanțelor pe data de 18 aprilie 2016;
  2. Primministrului Republicii Moldova pe data de 20 aprilie 2016;
  3. Ministrei educației pe data de 20 aprilie 2016.

Soluție: vom trimite noi petiții în care vom atrage atenția asupra nerespectării legislației în vigoare, vom solicita explicații și măsurile luate ca pe viitor să nu se mai repete această situație

Am primit următoarele răspunsuri:

  1. Am fost invitați de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) la o ședință pe 16 mai 2016 privind ajustarea și lansarea procesului de consultare, avizare și adoptare aproiectului de Hotărâre de Guvern privind Codul de Etică al Voluntarului și al Instituției Gazdă a Activității de Voluntariat din Republica Moldova.

Vedeți anexat răspuns MTS_11.05.2016.

Rezultat: Nu am primit un răspuns clar și am lăsat posibilitate MTS de a formula o poziție clară în Procesul verbal al ședinței care urmează să fie semnat de părți. Nici până în prezent nu am primit draftul procesului verbal promis de MTS. Reprezentanții MTS care au organizat ședința nu au avut o listă de participare și au refuzat să semneze lista noastră de participare.

Soluție: dacă nu vom primi spre semnare Procesul verbal al ședinței cu decizia luată de MTS vom înregistra o petiție prin care vom solicita răspunsul în scris 

  1. Am primit de la MTS răspunsul privind publicarea Ghidului Coordonatorului de Voluntari și elaborarea studiului pe voluntariat.

Vedeți anexat răspuns MTS_24.05.2016.

Rezultat: privitor la ghid suntem informați că „Ministerul a reluat discuțiile cu tipografia respectivă și în scurt timp vă vom comunica despre procedurile ulterioare”,  iar privitor la studiu că „în bugetul ministerului nu au fost prevăzute alocații suplimentare pentru elaborarea acestor studii”.

Soluție: vom aștepta un scurt timp”, apoi vom solicita în scris un deadline pentru printarea ghidurilor și soluție privind bugetarea studiului

  1. Am primit de la Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) răspunsul privind crearea și remunerarea funcției de Coordonator de Voluntari în cadrul autorităților și instituțiilor publice, precum și recunoașterea voluntariatului ca experiență de muncă și de includere a perioadei de voluntariat desfășurată în acelaşi domeniu cu specialitatea deţinută în vechimea în muncă ce dă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă și concediul de odihnă anual suplimentar plătit pentru vechime în muncă.

Vedeți anexat răspuns MMPSF_19.05.2016.

Rezultat: MMPSF ne informează că „Funcția de Coordonator de Voluntari urmează a fi instituită conform Clasificatorului ocupațiilor din RM aprobat prin ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 22 din 03.03.2014. Remunerarea muncii angajaților din instituții sau organizații se efectuează în dependență de statutul instituției. În cazul în care instituția are statut de instituție bugetară, salarizarea se efectuează conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizate a personalului din unitățile bugetare”, iar în cazul când instituția activează pe principii de autogestiune – în corespundere cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”. Cu privire la cel de-al doilea subiect pus în discuție nu am primit formula de calcul a vechimii în muncă (de exemplu, dacă un voluntar face 20 de ore de voluntariat în 3 zile, iar altul în 20 de zile, nu știm câtă vechime va avea primul și câtă cel de-al doilea, deci nu se poate calcula sporul pentru vechime în muncă și concediul de odihnă anual suplimentar plătit pentru vechime în muncă.

Soluție: vom solicita în scris când urmează a fi stabilită funcția de Coordonator de Voluntari și să fie stabilită o formulă de calcul a vechimii în muncă pentru a se primi sporul pentru vechime în muncă și concediul de odihnă anual suplimentar plătit pentru vechime în muncă conform cadrului normativ în vigoare