Atelier de informare în domeniul voluntariat pentru lucrătorii de tineret din regiunea centru a Republicii Moldova

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) invită lucrătorii de tineret din regiunea centru a Republicii Moldova să participe la un atelier de informare în domeniul voluntariat, care se va desfăşura pe 3 iulie 2012, ora 14:00 la sediul TDV (bd. Traian 11/2).

Scopul principal al atelierului este de a sprijini organizaţiile / instituţiile să elaboreze Regulamentul intern cu privire la implicarea voluntarilor necesar în vederea obţinerii statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat. De asemenea participanţii vor fi informaţi cu privire la conţinutul şi stadiul implementării cadrului normativ din domeniul voluntariat din Republica Moldova.

Atelierul va fi realizat de către Nicolae Procopie şi Cristina Balan, persoanele responsabile de elaborarea capitolului III „Dezvoltarea spiritului civic şi al voluntariatului” în cadrul Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile 2012 – 2015.

Pentru a putea participa este suficient sa trimiteţi pînă miercuri, 27 iunie 2012, ora 18.00 un  e-mail la adresa tdv_secretariat@yahoo.com cu datele Dumneavoastră de contact şi numele organizaţiei/instituţiei pe care o reprezentaţi. Locurile sunt limitate. Transportul participanţilor din regiuni va fi asigurat de către organizatori, cu condiţia prezentării tichetului de călătorie şi o copie a buletinului de identitate.

Ulterior, vor fi realizate alte două ateliere pentru lucrătorii de tineret din regiunea nord şi sud a Republicii Moldova. În cadrul atelierelor, vor fi selectate persoanele care vor participa la cursul de instruire „Sarcinile Coordonatorului de Voluntari din Republica Moldova în cadrul procesului de implementare a standardelor minime de calitate pentru activitatea de voluntariat”, care se va desfăşura în toamna anului 2012.

Atelierul de informare în domeniul voluntariat pentru lucrătorii de tineret este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea voluntariatului în R.Moldova prin implicarea activă a tinerilor”, finanţat de către Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:
Secretariatul Coaliţiei Voluntariat,
Asociaţia ”Tinerii pentru dreptul la viaţă”(TDV)
Tel: + 373 22 567 551; + 373 79 45 00 27
E-mail: tdv_secretariat@yahoo.com
Pagina web: http://www.cnv.md / tdvmoldoma.wordpress.com

Puteţi descărca comunicatul AICI.


Strategia dezvoltării societăţii civile va fi adoptată până la vacanţa deputaţilor

Strategia dezvoltării societăţii civile pentru anii 2012 – 2015 va fi adoptată nu mai târziu de de 20 iulie, până la vacanţa deputaţilor. Declaraţia a fost făcută de către preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, în cadrul şedinţei Grupului de lucru pentru elaborarea strategiei. În cadrul şedinţei a fost prezentat un penultim proiect al documentului, transmite Info-Prim Neo.

Marian Lupu a menţionat că este nevoie de acest document deoarece ţinteşte mecanismele de consolidare şi dezvoltare a sectorului asociativ. Statul trebuie să susţină financiar sectorul asociativ, dar trebuie să fie identificate mecanismele adecvate, a spus spicherul.

Andrei Brighidin, consultant pentru elaborarea strategiei, a declarat că documentul are ca scop crearea unui cadru favorabil pentru societatea civilă, care să fie capabil să contribuie activ la dezvoltarea democratică a Republicii Moldova şi să stimuleze coeziunea socială. Strategia are ca obiectiv consolidarea aspectelor care ţin de participarea societăţii civile în procesul decizional. Un alt obiectiv ţine de legislaţie şi mecanisme instituţionale, adică cooperarea între Parlament şi societate civilă, cooperarea şi transparenţa în procesul decizional. Andrei Brighidin a menţionat că strategia conţine şi un subcapitol care se referă la durabilitatea societăţii civile sub aspect financiar. Documentul propune mecanisme pentru încurajarea cetăţenilor să contribuie la dezvoltarea societăţii civile. În acest sens, strategia propune filantropia procentuală şi mecanismele donaţiilor.

Secretarul general al Consiliului ONG-urilor, Antoniţa Fonari, s-a referit posibilitatea de a redirecţiona 2% din impozitul pe venit către organizaţiile nonguvernamentale, menţionând că prin acest impozit se pote ajuta foarte mul organizaţiile din teritoriu. Dar pentru aceasta ONG-urile vor trebuie să raporteze despre activitatea sa. „Aceasta este nu o modalitate de a găsi bani, dar de a creşte imaginea şi transparenţa sectorului guvernamental”, a spus Antoniţa Fonari.

Directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO), Sergiu Ostaf, a menţionat şi el despre necesitatea impozitului de 2%. „Nu este altceva decât cultivarea relaţiilor între ONG-uri şi cetăţeni. Acesta este cel mai important impact”, a declara Sergiu Ostaf.

Procesul de elaborare a Strategiei Dezvoltării Societăţii Civile pentru anii 2012 – 2015 a fost iniţiat la 29 decembrie 2011, în cadrul reuniunii pentru crearea grupului de lucru intersectorial privind elaborarea strategiei, organizată de Parlamentul Republicii Moldova în parteneriat cu membrii Consiliului Naţional al ONG-urilor din Moldova.

Sursa: www.info-prim.md