Legea voluntariatului a fost adoptată în prima lectură de Parlament

Update 28 mai 2010, ora 13.30: Legea voluntariatului a fost adoptata in prima lectura de Parlament. Dupa 4 ani de actiuni de advocacy si lobby a Coalitiei pentru promovarea legii si activitatilor de voluntariat, avand suportul permanent din partea Fundatiei Soros – Moldova si Agentiei Suedeze pentru Dezvoltare si Cooperare Internationala, proiectul de lege cu privire la voluntariat a fost astazi, 28 mai 2010, aprobat in prima lectura de catre Parlament.

Proiectul de lege a fost prezentat de Mihai Godea, in calitate de reprezentant al grupului de deputati care l-au inaintat. Doamna Corina Fusu si Liliana Palihovici au realizat un Raport din partea Comisiilor de profil, mentionand aportul Coalitiei in elaborarea proiectului de lege, importanta audierilor parlamentare desfasurate in luna aprilie si eforturile depuse din partea societatii civile pentru a promova aceasta initiativa. De asemenea, Domnul Marian Lupu a tinut un discurs prin care a multumit deputatilor care au inaintat proiectul de lege, precum si Coalitiei Voluntariat. Mentionand ca aceasta initiativa vine ca element de consolidare a societatii civile si stimulare a participarii cetatenilor in dezvoltarea comunitara.

Proiectul de lege cu privire la voluntariat a fost adoptat de majoritatea deputatilor prezenti la sedinta. Dupa prima lectura, urmeaza sa fie realizate un sir de modificari in baza avizelor Guvernului si Comisiilor parlamentare. Din partea Secretariatului Coalitiei Voluntariat tinem sa Va multumim pentru aportul fiecaruia din Dumneavoastra in promovarea proiectului de lege cu privire la voluntariat, demonstrand astfel ca ne mentinem pe obiectivele noastre de advocacy si avem capacitatea de a atinge rezultatele scontate.

Proiectul de lege cu privire la voluntariat urmează să fie discutat în şedinţa plenară a Parlamentului de vineri, 28 mai 2010. Dacă Parlamentul va aproba proiectul de lege în prima lectură, urmează ca acesta să fie ajustat în baza recomandărilor care au fost oferite în cadrul audierilor parlamentare, organizate la 22 aprilie 2010. În calitate de Raportor al proiectului de lege este Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, iar coraportor – Comisia protecţie socială, sănătate şi familie.

Expertiza internaţională asupra acestui proiect de lege este oferită de către Centrul de Drept Necomercial din Budapesta, care a realizat 2 analize ce prezintă experienţa internaţională în domeniul politicilor de voluntariat şi a mecanismelor legislative de motivare a voluntarilor, în special mecanismul de funcţionare a creditelor educaţionale pentru activităţile de voluntariat.

Amintim că proiectul de lege cu priire la voluntariat a fost înregistrat ca iniţiativă legislativă la 07 decembrie 2009, în preajma Zilei Internaţionale a Voluntarilor. După aceasta Guvernul, Comisiile parlamentare şi Direcţiile din cadrul Parlamentului şi-au prezentat avizul la proiectul de lege. În baza acestor avize, proiectul de lege urmează a fi modificat după ce va fi aprobat în prima lectură.

Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat împreună cu Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media va ajusta varianta finală a proiectului de lege în conformitate cu avizele recepţionate.

Activitatea Coaliţiei este susţinută din 2006 de către Fundaţia Soros – Moldova şi Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională.

ONG care vor beneficia de asistenţă în elaborarea / dezvoltarea unui Program de voluntariat s-au întrunit în prima lor şedinţă

ONG pre-selectate pentru elaborarea / dezvoltarea unui Program de voluntariat s-au întrunit în cadrul prime şedinţe în cadrul căreia au fost prezentate scopul, obiectivele, activităţile, impactul proiectului şi evaluată modalitatea de implicare a fiecărui ONG beneficiar.

Organizaţiile pre-selectate au vorbit despre aşteptările pe care le au în urma desfăşurării proiectului, astfel unele din activităţile planificate vor fi modificate în dependenţă de aşteptările acestora în scopul realizării obiectivelor urmărite în procesul desfăşurării proiectului.

Au fost prezentate obiectivele strategice ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. În acelaşi context s-a propus ca ONG pre-selectate să devină partenerii Coaliţiei în desfăşurarea Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2010 „Hai în gaşca voluntarilor” este important ca ONG beneficiare să fie implicate activ în promovarea acestui eveniment.

Ca rezultat al şedinţei, fiecare ONG urmează să-şi identifice activităţile de voluntariat care vor fi desfăşurate în cadrul SNV 2010, în care ar putea fi implicate persoane din sfera de business, servind astfel ca model de participare publică pentru cetăţeni.

Şedinţa o fost organizată de către Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor ONG locale în elaborarea şi dezvoltarea unui Program de voluntariat” susţinut financiar de The Black Sea Trust a project of the German Marshall of the United States.