Rezoluția Forumului ONG din Republica Moldova, ediția VI

Noi, organizațiile participante la Forumul ONG din Republica Moldova, ediția VI, 23-24 iunie 2011, Chișinău
adoptăm Rezoluția după cum urmează:

A. Chemăm clasa politică și exponenții decizionali să se responsabilizeze cu privire la supremația interesului public asupra intereselor de grup ale partidelor în scopul evitării conflictelor și pentru a nu admite tergiversare reformelor.

B. Salutăm progresele în implementarea unor capitole din Strategia pentru dezvoltarea societății civile 2009-2011, dar regretăm lipsa de progrese în domeniul creării cadrului legal și fiscal pentru dezvoltarea durabilă a sectorului asociativ.

C. Cerem Parlamentului să elaboreze împreună cu societatea civilă o nouă Strategie pentru dezvoltarea societății civile 2012 – 2014 în vederea asigurării continuității strategiei în vigoare și a unui mecanism eficient de monitorizare și implementare a acesteia.

D. Cerem Guvernului și autorităților publice centrale să elaboreze și să implementeze în parteneriat cu societatea civilă Planul de Acțiuni pentru realizarea Strategiei 2012 – 2014.

E. Apreciem funcționarea diverselor mecanisme de consultare și cooperare a Guvernului cu societatea civilă în procesul de elaborare a politicilor publice și încurajăm sporirea eforturilor pentru implementarea acestora.

F. Cerem Parlamentului să-și revigoreze mecanismele de consultare și cooperare cu societatea civilă în procesul de elaborare și supraveghere a implementării legilor adoptate.

G. Solicităm perfecționarea și descentralizarea procedurii de obținere a Certificatului de Utilitate Publică.

H. Solicităm urgentarea adoptării legii privind utilizarea a 2 % din impozitul pe venit al persoanelor fizice și juridice.

I. Solicităm perfecționarea mecanismului de deducere a donațiilor și extinderea acestuia pentru persoanele fizice.

J. Cerem elaborarea şi implementarea standardului naţional de contabilitate pentru ONG ținând cont de specificul activității acestora.

K. Cerem clarificarea rolului Comitetului de supraveghere pentru a obține Certificatul de Utilitate Publică.

L. Solicităm scutirea de TVA pentru ONG prestatoare de servicii sociale acreditate cu statut utilitate publică.

M. Cerem adoptarea legii privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale și a mecanismului de contractare a serviciilor sociale.

N. Solicităm adoptarea legii antreprenoriatului social.

O. Încurajăm societatea civilă și comunitatea donatorilor să comunice mai eficient pentru stabilirea priorităților de finanțare în Republica Moldova.

P. Încurajăm ONG să-și diversifice sursele de finanţare.

Q. Încurajăm ONG să semneze și să întreprindă acțiuni de aplicare în practică a prevederilor Codului de Etică ONG.

R. Încurajăm ONG să dea exemplu de transparență și implicare civică activă în rezolvarea problemelor societății și promovarea vectorului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Deciziile Forumului ONG:

1. Împuternicim Consiliul ONG să redacteze versiunea finală a Rezoluției și să o implementeze
2. Se aprobă redacția nouă a Regulamentului de funcționare a Consiliului ONG
3. Se aprobă componența nominală a Consiliului ONG și lista membrilor supleanți
4. Se aprobă Rezoluția Forumului ONG, ediția VI

COMUNICAT DE PRESĂ – Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale din R. Moldova, Ediţia a VI-a

Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale din R. Moldova, Ediţia a VI-a, Chişinău, Palatul Republicii, 23-24 iunie 2011

Care sunt realizările ONG-urilor din Republica Moldova în ultimii doi ani şi care sunt provocările cu care se confruntă acestea? Ce ar trebui să facă ONG-urile şi autorităţile publice pentru a îmbunătăţi cadrul legal şi fiscal pentru ONG-urile din R. Moldova? Acestea şi alte întrebări, legate de sectorul neguvernamental, vor fi discutate în cadrul celei de a VI-a Ediţii a Forumului ONG-urilor, care va avea loc la Chişinău, în perioada 23-24 iunie, Palatul Republicii şi este organizat de către Consiliul Naţional al ONG-urilor din R. Moldova.

Lansat pentru prima dată în 1997, Forumul ONG-urilor se desfăşoară o dată la doi ani. În acest an, Forumul va întruni peste 120 de lideri de ONG, reprezentanţi ai instituţiilor publice, donatori şi experţi internaţionali. Forumul ONG-urilor este o oportunitate pentru sectorul neguvernamental din R. Moldova de a contribui la luarea unor decizii publice importante. În acest an, discuţiile se vor axa pe rolul societăţii civile în procesul de integrare europeană, durabilitatea serviciilor sociale prestate de ONG-uri, consolidarea imaginii ONG-urilor, promovarea reţelelor de ONG-uri şi dezvoltarea parteneriatelor publice-private.

Evenimentul va oferi ONG-urilor oportunitatea de a evalua activitatea Consiliului Naţional al ONG-urilor, membrii căruia sunt aleşi în cadrul Forumului ONG la fiecare doi ani. Consiliul Naţional al ONG-urilor va prezenta un raport de activitate, realizările obţinute, dar va oferi şi recomandări privind consolidarea sectorului ONG.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Secretariatul Consiliului ONG, menţinut în prezent de către Centrul de Resurse ”Tineri şi Liberi”, la numerele de telefon (+ 373) 22 567 549; 79450027, adresa de e-mail secretariat@tineriliberi.md sau vizitaţi http://consiliulong.md/ro/.

Forumul ONG-urilor este posibil graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), şi este cofinanţat de Fundaţia Est-Europeană.

Salvează o viață de Ziua Mondială a donatorului de sânge

„Donează Sânge- dăruiește o picătură de viață”. Acesta este mesajul Ministerului Sănătății de Ziua Mondială a donatorului de sânge, care este marcată la 14 iunie.

Cu această ocazie, mâine, în Capitală, toți doritorii vor putea dona sânge în trei puncte de colectare: În Grădina Publică „Ștefan cel Mare”(10.00 -15.00), Centrul Național de Transfuzie a Sângelui (8.00-15.00) și Complexul comercial MallDova (11.00-16.00).

Ziua Mondială a donatorului de sânge va culmina cu un concert cu participarea interpeților autohtoni de muzică ușoară. Acesta va începe la ora 16.00 în scuarul Teatrului de Operă și Balet.

Potrivit Ministerului Sănătății, zilnic 150 de oameni din Moldova au nevoie de transfuzie de sânge.

Sursa: www.unimedia.md

Forumul Organizaţiilor Neguvernamentale, Ediţia VI

La solicitarea Organizaţiilor Neguvernamentale perioada de aplicare la Forumul ONG a fost extinsă până la data de 14 iunie 2011.

Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova, în perioada 23 – 24 iunie 2011, anunţă desfăşurarea Forumului Organizaţiilor Neguvernamentale, ediţia VI, eveniment care va întruni aproximativ 120 participanţi, reprezentanţi ai instituţiilor publice, lideri de ONG, donatori, experţi internaţionali, mass-media.

Forumul ONG este o platformă de dialog, care are ca scop punerea pe agenda publică a subiectelor importante ce ţin de rolul societăţii civile în procesul de integrare europeană, durabilitatea serviciilor prestate de organizaţii, consolidarea imaginii ONG, promovarea sectorului asociativ în reţele cu domenii de interes comun şi dezvoltarea parteneriatelor publice private. Fiecare ediţie a Forumului este concepută ca un mecanism de implicare a societăţii civile în procesul decizional şi o formă de evaluare a activităţilor Consiliului ONG, mandatat să reprezinte interesele organizaţiilor neguvernamentale în baza Rezoluţiei Forumului ONG.

 CRITERII DE ELIGIBLITATE PENTRU PARTICIPANŢII LA FORUMUL ONG 2011:

  • Candidaţii trebuie să fie reprezentanţi ONG cu minim 1,5 ani experienţă în cadrul organizaţiei pe care o reprezintă;
  • Vor avea prioritate candidaţii care vor prezenta o confirmare că sunt delegaţi la Forumul ONG de un număr mai mare de ONG active;
  • Participantul la eveniment care doreşte să candideze pentru Consiliul ONG, va anexa la formularul de aplicare o scrisoare de motivare şi un rezumat de o pagină despre activităţile sale în domeniul ONG, desfăşurate pe parcursul ultimilor 3 ani, activităţi care îl prezintă drept o persoană cu experienţă în domeniu.

 PROCEDURA DE APLICARE:

Pentru participarea la concurs, candidaţii vor prezenta următoarele documente:

Dosarul de aplicare va fi expediat pe adresa CP 3063, MD 2072, Chişinău, R. Moldova sau prin e-mail – secretariat@tineriliberi.md, fax: 567 489, până la data de 14 iunie 2011, iar rezultatele selecţiei vor fi anunţate pe 17 iunie de către secretariatul Consiliului ONG, Centrul de Resurse „Tineri şi Liberi” .

COSTURI:

Pentru participarea la Forumul ONG va fi achitată taxa unică în valoare de 200 lei. Cheltuielile de cazare şi alimentare a participanţilor vor fi acoperite de către organizatori din sursele finanţatorilor. Organizaţiile din afara Chişinăului care nu vor solicita cazare şi acoperirea cheltuielilor de transport, vor fi scutiţi de taxa de participare.

Pentru mai multe detalii accesaţi http://consiliulong.md/ro/ sau puteţi să ne contactaţi la numărul de telefon (+ 373 22) 567-549; 79-45-00-27.

Organizarea acestui forum este posibilă graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului AED Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP).

Consiliul Naţional al ONG din R. Moldova este în căutare de fonduri pentru acoperirea integrală a cheltuielilor de organizare a Forumului ONG.