Conferința anuală „Cooperarea dintre Parlament şi Societatea Civilă”, ediția a VII-a

Parlamentul Republicii Moldova a organizat în perioada 4-5 iulie 2016 în parteneriat cu Consiliul Național al ONG-urilor, Guvernul Republicii Moldova și partenerii de dezvoltare a VII-a ediție a Conferinței anuale „Cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă”.

În cadrul primei zile s-au desfășurat 4 ateliere de lucru. Cu această ocazie TDV, Secretariatul Coaliției Voluntariat a prezentat Tezele pentru Atelierul „Implementarea și continuitatea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile”  , adică următorii pași care trebuie făcuți pentru a dezvolta sectorul de voluntariat conform cu aspectele urgente menționate în Rezoluția Forumului Organizațiilor Neguvernamentale din R. Moldova, ediția a VIII-a.

Aceste teze au fost reamintite și în cea de-a doua zi a Conferinței, care s-a desfășurat în sediul Parlamentului, când s-au abordat diverse subiecte cum ar fi prezentarea modelelor eficiente de cooperare pe segmentul de politici publice între Parlament, Guvern și societatea civilă, identificarea soluțiilor de consolidare a transparenței decizionale a Parlamentului și Guvernului, precum și stabilirea principiilor comune de cooperare între guvernare, societatea civilă și partenerii de dezvoltare.

La discuții au participat Președintele Parlamentului Andrian Candu, Prim-ministrul Pavel Filip, Vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici, Viceprim-ministrul pe probleme sociale Gheorghe Brega, deputați, miniștri, ambasadori, reprezentanți ai societății civile, experţi internaţionali.

COMENTARII la Raportul de evaluare finală – Implementarea SDSC 2012-2015

Vă informăm că în luna iunie 2016 a fost publicat Raportul de evaluare finală. Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile 2012-2015. Iunie 2016. Întocmit: Gheorghe Caraseni.”

TDV care deţine Secretariatul Coaliţiei Voluntariat a participat pe 23 martie 2016 la o întâlnire cu expertul, în cadrul unui grup lărgit al societăţii civile în incinta sediului FHI 360, pentru a se asigura că informaţia din raport va fi deplină şi corectă. Comentariile, completările şi rectificările TDV se găsesc în documentul Comentarii cu referinţă la Obiectivul General 3 Dezvoltarea spiritului civic şi a voluntariatului din Raportul de evaluare finală Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile 2012-2015 (întocmit de Gheorghe Caraseni.”