INFORMARE privind acțiunile de implementare a Legii Voluntariatului_iulie 2016

Vă informăm că am primit următoarele răspunsuri la demersurile noastre privind dezvoltarea sectorului de voluntariat:

  1. Pe data de 6 iulie 2016 a avut loc ședința cu Ministerul Educației solicitată anterior

Rezultat: S-a stabilit modul în care va fi creat la toate nivelele de învățământ un sistem de educație și de informare privind beneficiile voluntariatului, precum și de formare a Coordonatorilor de voluntari. În acest sens se va contacta în viitorul apropiat: Consiliul Rectorilor din Republica Moldova (pentru ca studenții de profil să fie instruiți pentru a gestiona atât resurselor umane reprezentate de personalul salariat, cât și resursele umane reprezentate de voluntari); Institutul de Științe ale Educației (pentru a pregăti cadre didactice specializate in managementul voluntarilor care să asigure formarea Coordonatorilor de voluntari); Academia de Administrare Publică (pentru a asigura pregătirea în sectorul de voluntariat a conducătorilor / specialiștilor de înaltă calificare pentru aparatul de stat și organele administrației publice locale de nivelul I și II); Institutul de Formare Continuă (pentru a se asigura pregătirea Coordonatorilor de voluntari pentru alte instituții publice și organizații ale societății civile). Discuțiile privind instrumentul prezentat de Secretariatul Coaliției Voluntariat privind validarea competențelor Coordonatorilor de voluntari care activează de ani buni în această poziție, fără a fi nevoie de o instruire adițională, vor fi reluate după instituirea funcției de Coordonator de voluntari de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Vedeți anexat Procesul verbal_al ședinței cu deciziile luate

  1. Am primit în scris răspunsul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) privind un termen concret de instituire a funcției de Coordonator de voluntari și formula / metoda de calcul a vechimii în muncă pentru a se primi, pentru perioada de voluntariat desfășurată în același domeniu cu specialitatea deținută, sporul pentru vechime în muncă și concediul de odihnă anual suplimentar plătit pentru vechime în muncă. De asemenea am primit opinia MMPSF privind necesitatea de a ajusta 176 aliniatul (2) din Codul Muncii ca permită și limitarea rambursării cheltuielilor voluntarilor, fapt care va conduce automat și la ajustarea Hotărârii de Guvern Nr.10.

Rezultat: MMPSF ne-a comunicat că pentru a se institui funcția de Coordonator de voluntari trebuie depusă în adresa ministerului o cerere care să includă atribuțiile funcționale ale funcției și dinamica ocupației pe piața muncii, însoțită de avize de la ministerul de resort, asociația patronală și comitetul sectorial în formarea profesională. Funcția de Coordonator de voluntari ar putea fi instituită în termen de 3 luni din momentul depunerii cererii. Referitor la formula / metoda de calcul a vechimii în muncă ni s-a explicat că „instituțiile trebuie să instituie Comisia pentru aprecierea stagiului de muncă, care va servi drept temei pentru plata sporului de vechime”, dar acest fapt nu este posibil în prezent deoarece nu există desemnat oficial un minister de resort responsabil de dezvoltarea voluntariatului. MMPSF susține poziția Ministerului Finanțelor că este „inoportună” necesitatea de a ajusta art. 176 aliniatul (2) din Codul Muncii ca permită limitarea rambursării cheltuielilor voluntarilor, fapt care va conduce automat la ajustarea Hotărârii de Guvern Nr.10.

Vedeți anexată Scrisoare MMPSF_2016.07

Soluție: TDV a elaborat draftul cererii adresată MMPSF și a solicitat în scris avize de la Ministerul Tineretului și Sportului, Confederația Națională a Patronatului din Moldova și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Cererea cu avizele obținute anexate se va trimite la MMPSF. Referitor la celelalte aspecte trebuie creat urgent de către stat Centrul Național de Voluntariat în cadrul căruia să funcționeze Comisia pentru aprecierea stagiului de muncă și de venit cu o poziție consolidată a instituțiilor gazdă a activității de voluntariat pentru a evita pe cât posibil ca în cadrul normativ și legislativ munca voluntară să fie tratată separat de munca salariată, pentru a nu se transmite un semnal negativ că munca voluntară este inferioară muncii salariate.

Vedeți anexate solicitările de avize aici, aici și aici.

Vă rugăm să ne trimiteți opiniile, sugestiile și recomandările Dumneavoastră pe adresa tdv_secretariat@yahoo.com