TDV a participat la Forumul Național de Tineret

La 12 august 2019, de Ziua Internațională a Tineretului, la Chișinău a fost organizat Forumul Național de Tineret. La eveniment au participat circa 90 de persoane, reprezentanți ai organizațiilor societății civile care lucrează pe segmentul de tineret, centrelor de tineret, APC, inclusiv Prim-ministra Republicii Moldova, Maia Sandu, APL, organizații internaționale etc.

Evenimentul a avut obiectivul de a include pe agenda Guvernului a priorităților tinerilor și identificarea soluțiilor la problemele cu care aceștia se confruntă.

Participanții la eveniment au fost divizați în 4 ateliere tematice. TDV a participat a atelierul nr. 4 „Participarea civică și politică a tinerilor”. În cadrul atelierului a fost discutată problema lipsei unei instituții de stat responsabilă de implementarea politicilor de voluntariat dezvoltate de ministere pe domeniile lor de competență, iar drept soluție a fost discutată și înaintată ulterior ca recomandare, făcânduse timitere la prevederile Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile 2018 – 2020, crearea Centrului Național de Voluntariat. Pentru a spori transparența OSC-urilor care lucrează cu tinerii, a fost recomandat promovarea Principiilor de la Istanbul cu privire la eficacitatea dezvoltării.

Evenimentul a fost organizat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și UNICEF.

Forumul inițiativelor de voluntariat din statele CSI, ediția 2019

În perioada 24-29 iunie 2019, în Dușanbe, Tadjikistan, a avut loc Forumul inițiativelor voluntariat din statele CSI, cu tema „Promovarea cititului în spațiul CSI”.

Evenimentul a fost organizat de către Asociația obștească „Casa Tineretului” (Youth House), cu sprijinul Fondului Interstatal pentru Cooperare Umanitară al statelor membre ale CSI, Ministerului Culturii și al Comitetului pentru Tineret, Sport și Turism din cadrul Guvernului Republicii Tadjikistan.

Programul Forumului a inclus discuții plenare, ateliere de lucru, prezentarea noilor strategii și metode de promovare a culturii cititului printre diferite grupe de vârste, prezentări ale proiectelor de voluntariat ce au avut drept scop promovarea cititului. De asemenea, în cadrul forumului reprezentanții din opt state membre ale CSI: Tadjikistan, Republica Moldova, Federația Rusă, Belarus, Ucraina, Azerbaidjan, Kârgâzstan și Armenia au efectuat vizite de lucru la Biblioteca Națională din Dușanbe întrunindu-se la o masă rotundă cu reprezentanții Ministerului Culturii din Tadjikistan, Comitetului pentru Tineret, Sport și Turism din cadrul Guvernului Republicii Tadjikistan și ai misiunilor diplomatice acreditate la Dușanbe.

Participații la Forum au avut posibilitatea de a împărtăși experiența și ideile ce au drept scop promovarea mișcării de voluntariat în țările CSI.  Printre obiectivele forumului se numără dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul voluntariatului în spațiul CSI, stabilirea de parteneriate între organizațiile și instituțiile care contribuie la dezvoltarea voluntariatului.

Participanții din Republica Moldova au prezentat proiectele ce au drept scop promovarea voluntariatului, cum sunt implicați voluntarii în cadrul bibliotecilor pentru a promova cititul, care sunt problemele des întâlnite în acest domeniu și cum acestea ar putea fi soluționate. Andrei Gaiu, Director Executiv al Asociației „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) a făcut o prezentare despre modalitatea în care este organizată Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV), cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului din Republica Moldova și cum sunt colectate datele statistice cu privire la implicarea în cadrul acestui eveniment. Prezentarea poate fi accesată AICI.

Delegația Republicii Moldova la Forum a fost formată din:

Andrei Gaiu, Director, Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV);
Silvia Kavrochorianou, Voluntară, Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP)
Dumitru Roibu, Președinte, Comisia pentru tineret din cadrul Consiliului Societății Civile pe lângă Președintele Republicii Moldova;
Ana Ostașevschi, Șefă sector, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, filiala „Ovidius”;
Vitalie Miron, Secretar general, Asociația Obștească „Centrul pentru Cooperarea Tinerilor”,
Valeria Pinonica, Voluntară, Alianța Naționale YMCA din Republica Moldova;
Constanța Sinița, Voluntară, Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, filiala „Maramureș”.

 

 

Această prezentare necesită JavaScript.

Conferința „Participarea civică și voluntariatul bazate pe relația între generații”

În perioada 10-11 iunie 2019, în Tiraspol, a avut loc Conferința internațională „Participarea civică și voluntariatul bazate pe relația între generații”. Agenda evenimentului poate fi accesată aici. Scopul Conferinței a fost de a convoca experți și reprezentanți ai organizațiilor din Europa de Sud-Est, pentru a efectua un schimb de experiență și informații despre principalele tendințe și factori care contribuie la dezvoltarea voluntariatului și cetățeniei active în regiune.

La eveniment au participant reprezentanți ai mai multor organizații ale societății civile și instituțiilor publice, care se implică în dezvoltarea voluntariatului din Belarus, Ucraina, România, Republica Moldova (inclusiv regiunea transnistriană).

Andrei Gaiu, Director al Asociației „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) și voluntar CAP a fost unul dintre moderatorii evenimentului și a făcut o prezentare despre Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) ca suport și promovare a inițiativelor de voluntariat și a cetățeniei active. Prezentarea poate fi accesată aici. În cadrul evenimentului au mai fost abordate relațiile dintre voluntari și autorități, implicarea în activități de voluntariat a tinerilor și a persoanelor 50+,  resursele necesare pentru dezvoltarea voluntariatului, diferența dintre voluntari și activiști civici, consolidarea rețelelor de voluntari pentru a ajuta grupurile social vulnerabile, voluntariatul ca o formă a educației sociale etc.

Conferința a fost organizată de către Asociația Obștească „INTERACȚIUNE” și Agenția de informare „Aspecte sociale”, cu suportul Fundației Hanns Seidel Stiftung Moldova.

Prezentare făcută la Conferința Internațională „Parteneriate pentru o lume a muncii în schimbare”

În contextul celebrării Centenarului Organizației Internaționale a Muncii în Republica Moldova
Joi, 16 mai 2019

Andrei Gaiu, Director Executiv TDV / Membru al Biroului Executiv CNTM

Luând în considerație faptul că tinerii reprezintă a treia parte din populația țării, adică 32.4 % sau 1146,6 milioane, ocuparea acestei categorii trebuie să fie o prioritate a autorităților.

Tinerii, în special cei care nu au experiență de muncă, întâlnesc dificultăți la angajare, accesul lor pe piața muncii este determinat în mare măsură de calitatea tranziției de la învățământ la muncă. Există un cerc închis al persoanelor al persoanelor care abia și-au terminat studiile. Pe de o parte, pentru ca tinerii absolvenți să fie angajați este nevoie de experiență care deseori nu poate fi obținută în instituțiile de învățământ, respectiv, mulţi tineri devin șomeri, angajați ai sectorului informal, activează în alt domeniu decât cel al formării profesionale sau emigrează. Pe de altă parte, angajatorii nu sunt mulțumiți de abilitățile practice ale absolvenților, care, de regulă, au mai mult o pregătire teoretică decât practică.

Conform Notei informative privind conlucrarea cu tinerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 69,5% tineri înregistrați ca șomeri la ANOFM, la începutul anului 2018 nu au nici o profesie/meserie/calificare şi necesită în special antrenare la cursuri de formare profesională.

Fiecare al doilea tânăr de 15-29 ani începe pentru prima dată să-şi caute de lucru în medie la vârsta de 19 ani. Cercetările indică la faptul că după terminarea studiilor, traseul spre primul loc de muncă stabil sau satisfăcător pentru o persoană tânără are o durata medie de 8,6 luni. Acest traseu este mai îndelungat pentru femei (9,6 luni)decât pentru bărbaţi (7,4 luni). De menţionat, această distanță devine şi mai lungă dacă ne raportăm la locul de muncă prezent al tinerilor angajaţi. Astfel, se constată că pe piaţa internă a muncii o persoană tânără are nevoie în medie de aproape trei ani (34,4 luni) pentru a finisa tranziţia de la scoală la locul de muncă tranzitat din prezent.

Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor este o sarcină importantă care trebuie îndeplinită de către Guvern și alte instituții relevante. Ministerele de resort ar să dezvolte politici de ocupare a populaţiei tinere în vederea includerii şi menţinerii acestora pe piaţa muncii, cu respectarea principiului egalităţii de şanse. Un accent deosebit se pune pe creșterea incluziunii sociale a tuturor tinerilor, pe creșterea participării la viața democratică și civică, precum și pe facilitarea tranziției de la şcoală la vârsta adultă, axându-se în special pe integrarea pe piața muncii.

Voluntariatul este una dintre cele mai eficientă metodă de a acumula abilități practice și de însușire a competențelor transferabile.

Ținând cont de faptul că lipsa de experiență constituie un factor important care determină șomajul în rândul tinerilor, ar fi rezonabil ca persoanele care nu găsesc un loc de muncă potrivit şi care aleg până la găsirea unui loc convenabil să se implice în activități de voluntariat, eventual să li se ofere prioritatate de către agenţiile teritoriale ANOFM în găsirea locului de muncă. Ideal ar fi ca șomeri tinerii să fie mereu întrumați să facă voluntariat, până ce își găsesc un loc de muncă pentru: a) a obţine prin voluntariat experienţa de muncă necesară la angajare sau pentru a-și menține și / sau dezvolta noi deprinderi / capacităţile / abilităţi; b) a beneficia după angajare de includerea perioadei de voluntariat la calcularea sporului salarial; c) a beneficia după angajare de includerea perioadei de voluntariat la calcularea concediului suplimentar plătit.

De asemenea, pentru a se obţine beneficiile menţionate anterior, trebuie create mecanisme ce ar oferi tinerilor care primesc ajutor financiar de la stat diverse opţiuni de implicare. De exemplu a) să desfăşoare activităţi în folosul comunității sau b) să facă voluntariat. c) să facă cursuri de instruire / recalificare.

În acest context este foarte relevant prevederile din art. 10 al Legii voluntariatului unde este menționat că Organul abilitat să implementeze politica de stat în domeniul dezvoltării resurselor umane şi ocupării forţei de muncă, în cooperare cu autorităţile administrației publice locale şi organizaţiile neguvernamentale din domeniu, gestionează ofertele de voluntariat, coordonează bazele de date ce conţin informaţii referitoare la ofertele şi solicitările de voluntariat.

În acest context, considerăm că ocuparea forței de muncă trebuie lărgită ca și concept, ea trebuind să includă și forța de muncă voluntară. Din cauza fenomenului de îmbătrânire a populației, ar trebui gândită o strategie de direcționare a forței de muncă salariate spre sectoarele cheie strategice care aduc bani la bugetul de stat și de ocupare a restului de locuri vacante prin voluntariat. Această strategie este utilizată în prezent în diferite state dezvoltate ale lumii, unde există sectoare de activitate ocupate uneori chiar preponderent de voluntari care sunt pompieri, salvatori, asistenți medicali, polițiști etc.

Cuantificarea contribuției economice adusă societății prin practica de voluntariat confirmă voluntariatul ca element de securitate socială a statului, ea compensează deficitul  bugetar, insuficiența acțiunilor guvernamentale și lipsa de funcționalitatea piețelor de  servicii,  contribuie  la  descentralizarea  şi  debirocratizarea  procesului  de  prestare  a serviciilor, reduce  cheltuielile  statului, produce  efecte  pozitive  vizibile  asupra  mediului economic  şi  mediului  infracțional, respectiv voluntariatul ar trebui să fie inclus ca o prioritate de dezvoltare naționale. Ar trebui să existe un concept de dezvoltare a voluntariatului cu o viziune foarte clară în acest sens.

Fără finanțarea corespunzătoare a sectorului de voluntariat, nu pot fi dezvoltate programe de voluntariat sustenabile. În acest sens, un rol crucial în are crearea mult așteptată a Centrului Național de Voluntariat care ar trebui să fie responsabil să contribuie la implementarea politicilor de voluntariat. În acest context, putem vorbi despre 2 categorii sociale care au de câștigat, tinerii care pot obține experiență prin voluntariat și persoanele 50+ care prin voluntariat pot avea o tranziție mai simplă de la angajat la pensionar.

Alte idei:

Instituțiile de stat unde tinerii pot obține experiență de muncă să fie încurajate ca să-și dezvolte programe de voluntariat.

Revizuirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real în funcție de dinamica indicelui prețurilor de consum și creșterea productivității muncii;

Aplicarea activă a formelor flexibile de ocupare, în special pentru femeile tinere de pe piaţa muncii;

Eficientizarea unei serii de măsuri de politici focusate pe integrarea migranților tineri reîntorși pe piața muncii;

Angajatorii să aibă politici de salarizare clare.

Exemple de sectoare ocupate preponderent de voluntari:

Peste 90% din pompierii din Portugalia sunt voluntari;

În SUA o mare parte dintre asistenții medicali sunt voluntari;

În Estonia există polițiști voluntari;

Mai mult de jumătate din salvatorii din Austria sunt voluntari.

Surse utilizate:

Evaluarea Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă 2017 – 2021 din perspectiva tinerilor: http://cntm.md/ro/publication/evaluarea-strategiei-na%C8%9Bionale-de-ocupare-for%C8%9Bei-de-munc%C4%83-2017-2021-din-perspectiva

Tinerii pe piața muncii din Republica Moldova: competențe și aspirații: https://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/tinerii_pe_piata_muncii_final.pdf

Tranziţia tinerelor și tinerilor spre piaţa muncii în Republica Moldova: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–ed_emp/documents/publication/wcms_536294.pdf

Agenda evenimentului poate fi accesată AICI.

Poză este preluată de pe www.msmps.gov.md

Pentru aplicanții la Gala de premiere „Jos pălăria în fața voluntarilor!”, ediția 2018

În toiul minunatelor sărbători de iarnă, Vă mulțumim pentru munca de voluntariat și dedicația cu care vă solidarizați cu comunitățile voastre pentru a schimba Moldova spre bine!

Apreciem foarte mult timpul pe care l-ați oferit completând aplicarea pentru Gala de premiere „Jos pălăria în fața voluntarilor”, ediția 2018. Vă informăm că am avut cu mult peste o sută de aplicări.

Nouă, celor din Asociația TDV, ne-a făcut foarte mare plăcere să pregătim dosarele voastre pentru juriu. Suntem foarte bucuroși că, în afara diplomelor/premiilor pentru SNV 2018, Guvernul a acceptat să ofere diplome și suma de 42 000 lei pentru a premia meritele deosebite pe parcursul anului 2018 în sectorul voluntariat. Am avut plăcerea să lucrăm cu un juriu alcătuit din reprezentați ai instituțiilor partenere, care apreciază foarte mult munca de voluntariat și care s-au dedicat din plin pentru a alege cele mai complete și bune dosare.

Acestea sunt instituțiile care au delegat persoane în juriu:

– Cancelaria de Stat;

– Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;

– Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV);

– Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP);

– Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM).

Puteți să urmăriți înregistrarea evenimentului din 20 decembrie 2018 AICI.

Pentru că am recepționat mai multe întrebări despre persoanele care au fost foarte aproape de victorie și care au fost plasate pe locurile 2 și 3, locuri pentru care nu sunt prevăzute premii sau diplome (dar pe care info le poate încuraja), Vă rugăm să vedeți mai jos extrasul din procesul verbal:

Cel mai bun produs / campanie / eveniment care promovează voluntariatul sau / și implică voluntari:

Câștigătoare: Asociația Obștescă „Bunicii Grijulii”

Locul 2: AIESEC Chișinău / Asociația Obștească Clubul Sportiv „Sporter”

Locul 3: Valeria Dumitriu

Cea mai cost-eficientă susținere financiară a sectorului de voluntariat:

Câștigător: Andrei Bîzgan, SRL „Tranzit”

Locul 2: AO ”Centrul de Resurse pentru Educație Ecologică și Dezvoltare Durabilă”

Locul 3: SRL „Trans-Spectru”

Cea mai bună implicare / promovare a voluntariatului internațional:

Câștigători: Alina Perju & Martin Deshayes

Locul 2: Maddie McGrath

Locul 3: Victoria Ciumac

Cea mai activă Instituție Gazdă a Activității de Voluntariat (IGAV):

Câștigătoare: Asociația Obștească Clubul Sportiv „Sporter”

Locul 2: „Consiliul Municipal de Tineret din Chișinău”

Locul 3: A. O. Contordia

Cel mai bun Coordonator de voluntari:

Câștigătoare: Svetlana Budișteanu

Locul 2: Zinaida Jorovlea

Locul 3: Gheorghe Cavcaliuc

Cel mai activ voluntar:

Câștigătoare: Ana-Maria Odobescu

Locul 2: Alina Nicu

Locul 3: Iulia Topal

Gala de premiere „Jos pălăria în fața voluntarilor!”, ediția 2018

 

Astăzi, 20 decembrie, în cadrul Galei „Jos pălăria în fața voluntarilor!”, ediția 2018, au fost premiați cei mai activi voluntari din Republica Moldova. La eveniment au participat: prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip; ministra Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc; directoarea Platformei pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului, Antonița Fonari; reprezentanți ai societății civile etc.

În alocuțiunea sa, ministra Monica Babuc a subliniat că voluntarii reprezintă o resursă valoroasă și indispensabilă oricărei comunități, iar activitățile pe care aceștia le desfășoară trebuie încurajate și promovate. „E o mare bucurie să văd atâția tineri frumoși, care își dedică timpul, cunoștințele, abilitățile, energia și talentul unei cauze în care cred cu adevărat, reușind astfel să facă din activitatea de voluntariat un mod de viață”, a afirmat oficialul.

Prim-ministrul Pavel Filip a mulțumit voluntarilor pentru ceea ce fac, menționând că peste 60 de mii de voluntari s-au mobilizat pentru a ajuta 270 de mii de persoane din țara noastră. ,,Nu este suficient să fii empatic. Trebuie să acționezi. Iar dumneavoastră acționați. Voluntariatul ne îndeamnă prin propriul exemplu, să dăruim și să fim mai buni”, a declarat premierul.

Astfel, cei mai activi coordonatori Raionali/Municipali ai Săptămânii Naționale a Voluntariatului (SNV) 2018 au fost desemnați:

 • Vera Flocea, Coordonatoare Raională SNV Drochia;
 • Liuba Stavinschi, Coordonatoare Raională SNV Rezina;
 • Svetlana Taras, Coordonatoare Raională SNV Orhei;
 • Tatiana Lazăr, Coordonatoare Raională SNV Unghen;
 • Tatiana Baranov, Coordonatoare Raională SNV Cantemir;
 • Victor Pletosu, Coordonator Raional SNV Ialoveni;
 • Svetlana Isaicul, Coordonatoare Raională SNV Dubăsari;
 • Renata Grădinaru, Coordonatoare Municipală SNV Bălți;
 • Vera Ciuchitu, Coordonatoare Raională SNV Căușeni;
 • Viorica Harea, Coordonatoare Raională SNV Făleșt;
 • Mihai Rotaru, Coordonator Municipal SNV Chișinău;
 • Victor Ursan, Coordonator Raional SNV Ocnița;
 • Pavel Iovcev, Coordonator Raional SNV Basarabeasca;
 • Tatiana Lapicus, Coordonatoare Raională SNV Anenii Noi;
 •  Eugen Cucoș, Coordonator Raional SNV Sîngerei;
 • Renata Ungurean, Coordonatoare Raională SNV Criuleni;
 • Mihaela Forțu, Coordonatoare Raională SNV Cahul;
 • Ștefan Caradjov Coordonator Raional SNV Leova;
 • Olga Tretiac, Coordonatore Raională Comrat;
 • Ecaterina Bulicanu, Coordonatoare Raională SNV Strășeni;
 • Angela Ionel, Coordonatoare Raională SNV Nisporeni;
 • Diana Rusu, Coordonatoare Raională SNV Edineț;
 • Veronica Costaș, Coordonatoare Raională SNV Briceni;
 • Zinaida Bădărău, Coordonatoare Raională SNV Călărași.

De asemenea, au fost înmânate premii și diplome la următoarele categorii:

 • Cel mai bun produs / campanie / eveniment care promovează voluntariatul sau / și implică voluntari – Asociația Obștescă „Bunicii Grijulii”;
 • Cea mai cost-eficientă susținere financiară a sectorului de voluntariat – Andrei Bîzgan, SRL „Tranzit”
 • Cea mai bună implicare / promovare a voluntariatului internațional – Alina Perju & Martin Deshayes;
 • Cea mai activă Instituție Gazdă a Activității de Voluntariat (IGAV) – Asociația Obșească Clubul Sportiv „Sporter”;
 • Cel mai bun Coordonator de voluntar – Svetlana Budiștean;
 • Cel mai activ voluntar – Ana-Maria Odobescu.

Menționăm că principalul obiectiv al Galei de premiere ,,Jos pălăria în fața voluntarilor!” este recunoaşterea publică a muncii voluntarilor și premierea celor mai activi dintre ei, precum și a organizațiilor și grupurilor de inițiativă care promovează voluntariatul. Ediția din acest an a evenimentului s-a desfășurat și cu susținerea financiară a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Sursa: www.mecc.gov.md

60 de reprezentanți ai organizațiilor de tineret participă la Conferința Națională a Organizațiilor de Tineret

Consiliul Național al Tineretului din Moldova desfășoară în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie, Conferința Națională a Organizațiilor de Tineret, cel mai mare eveniment destinat organizațiilor de tineret din țară. În cadrul acestuia, 60 de reprezentanți ai organizațiilor de tineret creează o comunitate și beneficiază de suport necesar în capacitarea instituțională a organizațiilor din care fac parte.

„CNOT este o activitate prin care se întâlnesc, într-un loc, cele mai diverse organizații de tineret, un loc în care putem dezvolta o viziune/voce comună. CNOT – este instrumentul prin care putem să ajungem la urechile autorităților pentru ca aceștia să realizeze programe în interesul tinerilor. Tot aici avem posibilitatea să discutăm despre participare și anume aici am atras atenția asupra faptului că în Moldova se dezvoltă un fenomen al unei participări și implicări a tinerilor forțate, neautentice – mai ales la nivel de consilii de elevi, consilii de tineret – unde este foarte mult de lucru, iar organizațiile de tineret sunt printre puținele entități în care există principiul „pentru tineri și de către tineri” și se dezvoltă o participare civică autentică”, a menționat Valeriu Drăgălin, președintele CNTM.

În ediția din acest an, participanții au posibilitatea să discute despre strategia de marketing a organizației, despre planificarea strategică, și anume, managementul proiectelor sau despre recrutarea și motivarea angajaților, etc.

Totodată, în cadrul conferinței vor avea loc trei panele de discuții. În cadrul primului panel, se va discuta despre organizațiile de tineret ca și forme de spații sigure pentru tineri și importanța acestora în desfășurarea activităților destinate acestora.

La eveniment este prezentă și Carina Autengruber, președinta aleasă în cadrul Forumului European de Tineret. Astfel, participanții se familiarizează cu instrumente de advocacy pentru organizațiile de tineret, inclusiv la nivel european. De asemenea, în calitate de invitată va fi și echipa Consiliului Tineretului din România, care va împărtăși din experiența acestora privind participarea tinerilor în procesele democratice din România. Tot în cadrul evenimentului va fi semnat un acord de cooperare dintre Consiliul Tinerilor din România și Consiliul Național al Tineretului din Moldova.

Conferința Națională a Organizațiilor de Tineret a ajuns la a cincea ediție.

Sursa: www.cntm.md