A fost aprobat Avizul consolidat al Guvernului pentru SDSC 2018-2020

Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societății civile pentru perioada 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

Documentul are scopul de a îmbunătăți cadrul juridic, financiar și instituțional existent, precum și de a asigura condițiile nесеsаrе pentru dezvoltarea continuă а societății civile în Republica Moldova.

Implementarea Strategiei va contribui la promovarea cooperării între societatea civilă și autoritățile publice locale și naționale, va dezvolta mediul legal favorabil pentru funcționarea sectorului asociativ, prin sporirea gradului de transparență. Totodată, documentul va stabili un mecanism mai clar de monitorizare, va introduce evaluarea intermediară, ajustarea estimărilor financiare şi a surselor de finanţare și va completa indicatorii de progres.

Sursa: www.gov.md

Notă: Discuțiile privind SDSC încep la minutul 45:55, înregistrarea de pe www.privesc.eu.

Reclame

INVITAȚIE la atelierul „De ce avem nevoie de o entitate responsabilă de dezvoltarea voluntariatului?”

Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat din Moldova, în parteneriat cu Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, anunţă selectarea a 20 de reprezentanți (50% din teritoriu) ai ONG-urilor, instituțiilor publice, APC, APL, grupurilor de inițiativă neformale și organizațiilor societății civile fără statut juridic pentru a participa la atelierul „De ce avem nevoie de o entitate națională responsabilă de dezvoltarea voluntariatului?”, care va avea loc luni, 26 februarie 2018. 

Participanților din teritoriu li se vor rambursa cheltuielile de transport numai după prezentarea biletului de călătorie și copiei buletinului de identitate.

În cadrul atelierului, un moderator cu experiență va colecta idei și recomandări – din partea participanților care dețin expertiză în domeniul aplicării politicilor de voluntariat – despre necesitatea creării unei structuri subordonate Guvernului, responsabilă de dezvoltarea sectorului de voluntariat la nivel de politici și programe, precum și de coordonare a activităților autorităților publice de resort pe segmentul de voluntariat. Recomandările vor fi promovate pe Internet și trimise prin scrisori oficiale spre analiză către autoritățile publice centrale (comisii parlamentare, Cancelaria de Stat, ministere de resort) sau autorități publice locale (consilii raionale) pentru a facilita colaborarea cu societatea civilă. Vedeți AICI draft-ul agendei.

Pentru participare vă rugăm să completați FORMULARUL până joi, 22 februarie 2018, ora 12:00.

Atelierul va fi moderat de către Ion Donea, Șeful Direcției Tineret, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (TBC).

Vă informăm că acesta este cel de-al 10-lea atelier organizat în cadrul Clubului de Expertiză în Domeniul Voluntariat care activează în Biblioteca Municipală B.PHasdeu și care contribuie la dezvoltarea infrastructurii de voluntariat din Moldova.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:
Gaiu Andrei, Director Executiv
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel.: 022 567 551

Scrisori oficiale 2017

Scrisoarea nr. 01-01/17 din 18 ianuarie 2017 către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu propunerea privind ajustarea grupelor de bază 2423 și 2424 din Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova

Scrisoarea nr. 04-01/2017 din 31 ianuarie 2017 prin care s-a cerut decizia în scris a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei cu privire la ajustarea Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova

Scrisoarea nr. 08-02/2017 din 20 februarie 2017 către Biroul Național de Statistică  

Angajăm Expert(ă) pentru elaborarea unui suport de curs pe „Fundraising pentru programele de voluntariat în Republica Moldova”

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii și activităților de voluntariat, anunţă concurs pentru selectarea unui expert(ă) care va realiza un suport de curs despre strângerea de fonduri pentru programele de voluntariat în Republica Moldova. Suportul de curs va fi utilizat de instituțiile gazdă a activității de voluntariat, precum și alte entități neformale implicate în voluntariat.

Responsabilităţi:
I. Elaborarea unui suport de curs care să includă:
a) Noțiuni de bază;
b) Tipuri de finanțatori;
c) Metode de fundraising (relevante pentru Moldova);
d) Comunicarea și persuasiunea în fundrasing;
e) Etica în colectarea de fonduri;
f) Evaluarea activităților de fundraising etc.
II. Participarea ca formator la o instruire cu subiectul fundraising în cadrul Clubului de Expertiză în Domeniul Voluntariat, care activează în cadrul Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.

Profil:
• instruire formală sau neformală în domeniul colectării de fonduri;
• cunoștințe și experiență în elaborarea suporturilor de curs sau a altor documente relevante;
• bună stăpânire a limbii şi a gramaticii române;
• abilități de utilizare a computerului;
• experiență de comunicare şi prezentare;
• respectarea termenilor de executare.

Persoana urmează a fi angajată în perioada 10.02.2018 – 20.03.2018, printr-un contract de prestări servicii.

CV-ul va fi expediat la adresa: tdv_secretariat@yahoo.com, până pe data de 07 februarie 2018. Persoanele care vor corespunde cerințelor postului vor fi invitate la interviu.

TDV este o organizaţie neguvernamentală formată in iunie 1997, cu o filială la Bălţi. Misiunea TDV este de a implica societatea din Republica Moldova în promovarea voluntariatului, unui mod sănătos de viaţă, a dezvoltării durabile şi prevenirii excluderii sociale.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:
Gaiu Andrei, Director Executiv
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel.: 022 567 551

Numărul voluntarilor implicați în Săptămâna Națională a Voluntariatului a crescut de 14 ori în ultimii 3 ani

În cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului (SNV) 2017, care a avut loc în perioada 2 – 8 octombrie, 23 186 de voluntari au participat la aproximativ 1 000 de activități de voluntariat în toată republica, cifra fiind de 14 ori mai mare în comparație cu anul 2014.  La această concluzie a ajuns sociologul Veaceslav Bătrînescu, în urma evaluării activităților de voluntariat desfășurate în SNV 2017.

Raportul de cercetare „Aprecierea și evaluarea activităților desfășurate în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului 2017. Estimarea valorii muncii voluntarilor”, realizat de sociologul Veaceslav Bătrînescu, arată că numărul voluntarilor implicați în SNV 2017 a crescut semnificativ în ultimii trei ani, ajungând la 23 186 de voluntari din toată republica. În acest context au fost intervievați 508 de voluntari care au participat în activitățile SNV 2017 și 149 de instituții publice sau ONG-uri care au planificat și au desfășurat activități atât în localitățile rurale, cât și în cele urbane.

Cei mai mulți voluntari s-au implicat în activitățile SNV din motiv că doreau să se simtă utili – 51,8%. Alții s-au implicat pentru a aduce un aport comunității în care trăiesc, pentru a cunoaște și / sau a înțelege mai bine problemele comunității sau  pentru a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși.

Potrivit raportului de cercetare, în cadrul SNV 2017 s-au desfășurat o multitudine de activități, dar cele mai des realizate au fost cele de caritate – 64,4%. În opinia reprezentaților instituțiilor, voluntarii s-au implicat cu o dăruire și un interes mai mare în activitățile de muncă în folosul comunității.

Activitățile de voluntariat din SNV 2017 au fost coordonate de 34 de Coordonatori Raionali/Municipali. În opinia reprezentanților instituțiilor participante la sondaj, SNV este un eveniment care unește oamenii pentru o faptă bună (91,3%), mobilizează cetățenii (84%), sensibilizează cetățenii  (79,2%) și care trebuie să fie realizat mai des (consideră 73,2% dintre respondenți).

Alte concluzii ale raportului de cercetare, printre care problemele pe care le-au identificat respondenții și valoarea muncii voluntarilor în SNV 2017, puteți găsi AICI.

Raportul de cercetare a fost prezentat în cadrul Conferinței Naționale a Voluntariatului 2017 și a avut drept scop analiza valorii voluntariatului în cadrul activităților SNV 2017.

Proiectul pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile a fost înregistrat în Parlament

Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru perioada 2018-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia a fost înregistrat în Parlament, la 22 decembrie curent, la inițiativa unui grup de deputați.

Potrivit proiectului, Strategia reflectă angajamentul Republicii Moldova de a consolida condiţiile pentru dezvoltarea societăţii civile, continuă acțiunile demarate în documentele precedente de dezvoltare a societăţii civile (anii 2009-2011 şi 2012-2015) şi se axează pe aceleaşi priorităţi strategice.

Proiectul Strategiei urmăreşte implementarea a trei obiective generale. Acestea prevăd consolidarea cadrului de participare a societăţii civile la elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor publice, promovarea şi consolidarea durabilităţii financiare a societăţii civile și dezvoltarea spiritului civic activ şi a voluntariatului.

Obiectivele generale și cele specifice urmează fi realizate prin mai multe activități care vizează dezvoltarea mecanismului instituţional de colaborare între instituţiile statului şi societatea civilă în procesele de elaborare, monitorizare şi de evaluare a politicilor publice.

Astfel, la nivelul Guvernului, va fi instituită structura responsabilă de cooperarea cu societatea civilă, va fi consolidată cooperarea dintre Parlament şi societatea civilă, urmează a fi îmbunătăţit cadrul legal în domeniul transparenţei decizionale. Totodată, va fi perfecţionat mecanismul de redirecţionare a 2% din venitul persoanelor fizice și cel de deducere a donaţiilor, precum  şi urmează a fi reglementată dezvoltarea antreprenoriatului social.

Elementele inovaţionale ale proiectului prevăd stabilirea unui mecanism mai clar de monitorizare, introducerea evaluării intermediare, ajustarea estimărilor financiare şi a surselor de finanţare, completarea indicatorilor de progres, în special cu indici calitativi.

Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile din Republica Moldova a demarat la începutul anului curent, în cadrul unui grup de lucru intersectorial, divizat în trei subgrupuri de lucru conform obiectivelor generale ale Strategiei.  Acesta a fost creat prin dispoziția Președintelui Parlamentului și format din reprezentanți ai societății civile, Guvernului și Parlamentului, cu susţinerea partenerilor de dezvoltare. În această perioadă, au avut loc 17 întruniri în subgrupuri și au fost organizate consultări  publice, în cadrul cărora opt instituții de stat și cinci organizații obștești au expediat propuneri și obiecții asupra proiectului.

La ultima întrunire a grupului de lucru, președintele Parlamentului Andrian Candu a reiterat susținerea inițierii procedurii legislative de examinare și aprobare a Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile din Republica Moldova.

Actualmente, în Republica Moldova sunt înregistrate la Ministerul Justiţiei circa 7950 de asociaţii obşteşti naţionale, excluzând fundaţiile, instituţiile private şi publice şi organizaţiile religioase.

Sursa: parlament.md

Ce a adus bun anul 2017 în sectorul voluntariat din Republica Moldova

Cu bune, cu rele, anul 2017 ajunge la final și este momentul potrivit să facem totalurile. Cu această ocazie, IPN a adunat de prin lume gânduri bune, de această dată doar bune, de la cei care iau decizii și de la cei pentru care se iau decizii. Ce a adus bun anul 2017? La această întrebare au răspuns cei care nu ezită să găsească ceea ce este bun în lucrurile care ne înconjoară și să se implice pentru a schimba lucrurile în bine. Mai jos vedeți ce a adus bun 2017 în domeniul voluntariatului.

Clasamentul Coaliției pentru promovarea legii și activităților de voluntariat (Coaliția Voluntariat) și al partenerilor:

1. Instituirea funcției de Coordonator de voluntari în clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova.

2. 138 de organizații și instituții au obținut statutul de Instituție Gazdă a Activității de Voluntariat, oferind standarde de calitate și protecție a voluntarilor și beneficiarilor activităților de voluntariat.

3. Organizarea Conferinței Naționale a Voluntariatului (CNV) 2017, în colaborare cu Parlamentul, Guvernul, APL și parteneri de dezvoltare.

4. Implicarea a 23186 de voluntari în Săptămâna Națională a Voluntariatului 2017.

5. Guvernul Republicii Moldova a oferit, inclusiv în cadrul celei de-a 15-a ediții a Festivalului Voluntarilor, 60 de diplome și premii pentru persoanele fizice și juridice care au contribuit la dezvoltarea domeniului.

Clasamentul Misiunii Sociale „Diaconia”:

1. Implicarea activă a tinerilor în proiectele Diaconia (cantina socială, spălătorii sociale, mame aflate în dificultate etc).

2. Implicarea în realizarea evenimentelor de caritate (maratonul copiilor, campania de Crăciun, campania de Paști etc).

3. Dezvoltarea comunităților cu implicarea voluntarilor.

„Sunt create cluburi pentru tineri, fiind oferite mini-granturi pentru proiectele care sunt elaborate și prezentate de voluntari”.

4. Tabere de vară organizate de către voluntari pentru copiii din localități.

5. Organizarea mai multor activități pentru formarea voluntarilor în mai multe domenii, precum și acțiuni de motivare: școală de animație, schimburi de experiență, pelerinaje, tabere, team building etc.

Clasamentul Consiliului Național al Tineretului din Moldova:

1. Consiliul Național al Tineretului din Moldova a fost acreditat ca și organizație beneficiară EVS (Serviciul European de Voluntariat).

„Prin această oportunitate voluntariatul CNTM s-a extins la nivel internațional. În anul 2017, CNTM a găzduit patru voluntari internaționali, a participat la patru schimburi de experiență”.

2. CNTM a devenit instituție-gazdă a activității de voluntariat.

„S-au desfășurat trei campanii de informare și mobilizare a tinerilor să devină voluntari în cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova și a organizațiilor-membre ale acestuia. Astfel, peste 150 de tineri au devenit parte a organizației, s-au implicat și au beneficiat de oportunități”.

3. A fost lansată platforma „Youth.md”, creată de către tineri și pentru tineri, care activează în mod voluntar, condusă de o echipă de voluntari.

4. A fost organizat Festivalul Tineretului, care a adunat în acest an peste 250 de persoane și a implicat peste 30 de voluntari.

5. S-a desfășurat o campanie de informare și mobilizare a tinerilor despre posibilitățile de mobilitate academică, voluntariat național și internațional, implicare în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului etc.

Sursa: IPN