Angajăm Specialist(ă) Comunicare pentru Conferința Națională a Voluntariatului 2017

Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP) anunţă concurs pentru ocuparea poziţiei de Specialist(ă) Comunicare, în vederea organizării Conferinței Naționale a Voluntariatului (CNV).

Responsabilităţi principale şi specifice:

 • contribuie la elaborarea agendei, materialelor promoționale și a sloganului CNV;
 • pregătește toată informația necesară cu privire la CNV și o distribuie reprezentanților autorităților publice, mass-mediei, societății civile, business-ului, ambasadelor, finanțatorilor internaționali etc.;
 • identifică și comunică cu partenerii media și din business ai evenimentului;
 • promovează online CNV prin slide-uri, articole, interviuri etc. pentru a mobiliza diverși actori din Moldova;
 • postează pe paginile de Internet ale CAP și Coaliţiei Voluntariat informații despre CNV 2017;
 • coordonează în comun cu mass media națională activitățile de mediatizare a CNV în cadrul unei întâlniri de tipul „Ceaiul de la ora 5”;
 • participă activ la emisiunile radio şi televizate;
 • participă proactiv și utilizează toate oportunitățile de a participa la diverse evenimente și a crea subiecte de presă la tema CNV;
 • elaborează lista de link-uri cu articole, reportaje şi apariţii în mass media naţională, raională şi locală a CNV;
 • contribuie la elaborarea raportului final al evenimentului.

 Profil:

 • de preferat jurnalist(ă) sau o persoană cu experiență în domeniul de comunicare şi / sau relaţii publice;
 • experiență în lucrul cu mass media naţională, raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line);
 • bună stăpânire a limbii şi gramaticii române (cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj);
 • rezistență la stres și respectarea termenilor de executare;
 • capacitate de planificare, organizare şi relaţionare interpersonală;
 • experienţă de comunicare şi prezentare;
 • abilităţi de a elabora articole / reportaje;
 • abilităţi de utilizare a computerului: Word, Excel, e-mail, reţele sociale (Facebook, Twitter);
 • abilități de utilizare a editorilor grafici (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign etc.) constituie un avantaj.

Persoana urmează a fi angajată în perioada august – noiembrie, printr-un contract de prestări servicii, programul de lucru fiind flexibil. 

CV-urile urmează a fi trimise la adresa tineri.liberi@gmail.com până pe data de 5 august 2017. Persoanele corespunzătoare profilului postului vor fi invitate la interviu.

CNV este un eveniment care are loc o dată la doi ani, inclus în Legea Voluntariatului. La conferinţă vor participa principalii actori implicaţi în sectorul voluntariat din Moldova: reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai societăţii civile, ai business-ului, precum şi experţi care vor formula recomandări și propuneri pentru dezvoltarea infrastructurii de voluntariat. Evenimentul este organizat de membrii şi partenerii Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi susţinut financiar prin proiectul „Conferința Națională a Voluntariatului” din cadrul Programului de Granturi 2017 al Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Andrei Gaiu, Coordonator
Platforma pentru Cetățenie Activă și Parteneriat pentru Drepturile Omului (CAP)
Tel.: 022 567 549; 079 450 027

Anunțuri

Angajăm Specialist(ă) Statistică SNV 2017

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Secretariatul Coaliţiei Voluntariat, anunţă concurs pentru ocuparea poziției de Specialist(ă) Statistică, pentru perioada 01.08.2017 – 30.11.2017, în vederea organizării Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2017 cu genericul “Hai în gaşca voluntarilor!”.

Responsabilităţi principale şi specifice:

 • stabilește tipul datelor statistice ce urmează a fi colectate în urma consultării cu finanțatorul;
 • dezvoltă conceptul de colectare și raportare a datelor statistice în SNV;
 • elaborează instrumentele necesare pentru colectarea și interpretarea datelor statistice;
 • participă ca formator la 3 instruiri în regiunea nord, sud și centru la care sunt instruiți; Coordonatorii Raionali / Municipali SNV 2017;
 • colectează datele statistice din teritoriu cu sprijinul Coordonatorilor Raionali / Municipali SNV 2017;
 • participă activ la evenimentul de lansare SNV din Varnița – Capitala Tineretului 2017 şi la organizarea  / desfăşurarea Conferinţei de Presă de Totalizare din Chişinău;
 • prelucrează și furnizează datele necesare pentru Raportul SNV 2017 și contribuie la redactarea acestuia;
 • promovează pe rețele de socializare rezultatele statistice privind SNV 2017.

 Profil:

 • de preferat studii în domeniul statisticii;
 • experiență în elaborarea formularelor și rapoartelor statistice;
 • experiență în colectarea și interpretarea datelor statistice;
 • bună stăpânire a limbii şi gramaticii române (cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj);
 • rezistență la stres respectă termenii de execuție;
 • capacitate de planificare, organizare şi relaţionare interpersonală;
 • experienţă de comunicare şi prezentare;
 • abilități de raportare;
 • abilităţi de utilizare a computerului: Word, Excel, e-mail, reţele sociale (Facebook, Twitter);

Persoana urmează a fi angajată în perioada 01.08.2017 – 30.11.2017 printr-un contract de prestări servicii, programul de lucru fiind flexibil. 

Persoanele interesate urmează să trimită CV-ul la adresa: tdv_secretariat@yahoo.com până pe data de 24 iulie 2017. Persoanele corespunzătoare profilului postului vor fi invitate la interviu.

SNV este un eveniment anual naţional de promovare a voluntariatului care mobilizează cel mai mare număr de organizaţii şi voluntari pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii. Pe parcursul unei săptămâni se realizează – cu implicarea activă a cetăţenilor, mass-mediei, business-ului, persoanelor publice, autorităţilor locale şi centrale etc. – campanii de sensibilizare, dezbateri pe domeniul voluntariat, acţiuni de caritate, acţiuni de salubrizare, şezători, acţiuni de sănătate, instruiri etc.

Evenimentul este organizat de membrii şi partenerii Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi susţinut financiar prin proiectul „SNV 2017 – Hai în gașca voluntarilor” din cadrul Programului de Granturi 2017 al Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Gaiu Andrei, Coordonator de Voluntari
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel.: 022 567 551; 079 450 027

Angajăm Specialist(ă) Comunicare SNV 2017

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat), anunţă concurs pentru ocuparea poziţiei de Specialist(ă) Comunicare, în vederea organizării Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) 2017 cu genericul “Hai în gaşca voluntarilor!”.

Responsabilităţi principale şi specifice:

 • pregăteşte un Dosar de presă care conţine materiale promoționale și toată informaţia necesară, inclusiv privind desfăşurarea SNV din anii precedenţi;
 • creează subiecte de presă la tema voluntariat, activitatea TDV și a Coaliției Voluntariat și SNV 2017 – pe toată durata proiectului în care va fi angajat;
 • participă activ la emisiunile radio şi televizate privind SNV 2017;
 • elaborează articole / reportaje pentru (new)media şi le postează pentru a mobiliza diverși actori din Moldova;
 • postează pe blogul TDV și pe paginile de Internet ale Coaliţiei Voluntariat informații generale şi specifice despre SNV 2017;
 • participă  ca formator la 3 instruiri în regiunea nord, sud și centru la care sunt instruiți Coordonatorii Raionali / Municipali SNV 2017;
 • îndrumă Coordonatorii Raionali / Municipali SNV 2017 privind comunicarea cu actorii interesați, în special cu mass media;
 • recepționează și redactează Calendarele Regionale / Municipale de activităţi SNV 2017 primite de la Coordonatorii Raionali / Municipali;
 • promovează la nivel local și național Calendarele Regionale / Municipale de activităţi SNV 2017 cu sprijinul  Coordonatorii Raionali / Municipali SNV 2017;
 • coordonează în comun cu mass media națională activitățile de mediatizare a evenimentelor din SNV 2017 în cadrul unei întâlniri de tipul „Ceaiul de la ora 5”;
 • distribuie pe Internet Calendarele Regionale / Municipale de activităţi SNV 2017 pentru ca mass media națională si locală să aibă acces la subiectele de presă zilnice din SNV 2017;
 • participă activ la evenimentul de lansare SNV din Varnița – Capitala Tineretului 2017 şi la organizarea  / desfăşurarea Conferinţei de Presă de Totalizare din Chişinău;
 • elaborează lista de link-uri cu articole, reportaje şi apariţii în mass media naţională, raională şi locală a SNV 2017, inclusiv pe baza informației primite de la Coordonatorii Raionali / Municipali SNV 2017;
 • elaborează draftul Raportului SNV 2017.

 Profil:

 • de preferat jurnalist(ă) sau o persoană cu experiență în domeniul de comunicare şi / sau relaţii publice;
 • experienţă în lucrul cu mass media naţională, raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line);
 • bună stăpânire a limbii şi gramaticii române (cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj);
 • rezistență la stres și respectarea termenilor de executare;
 • capacitate de planificare, organizare şi relaţionare interpersonală;
 • experienţă de comunicare şi prezentare;
 • abilităţi de a elabora articole / reportaje;
 • abilităţi de utilizare a computerului: Word, Excel, e-mail, reţele sociale (Facebook, Twitter);
 • abilități de utilizare a editorilor grafici (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign etc.) constituie un avantaj.

Persoana urmează a fi angajată în perioada 01.08.2017 – 30.11.2017 printr-un contract de prestări servicii, programul de lucru fiind flexibil. 

Persoanele interesate urmează să trimită CV-ul la adresa: tdv_secretariat@yahoo.com până pe data de 24 iulie 2017. Persoanele corespunzătoare profilului postului vor fi invitate la interviu.

SNV este un eveniment anual naţional de promovare a voluntariatului care mobilizează cel mai mare număr de organizaţii şi voluntari pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii. Pe parcursul unei săptămâni se realizează – cu implicarea activă a cetăţenilor, mass-mediei, business-ului, persoanelor publice, autorităţilor locale şi centrale etc. – campanii de sensibilizare, dezbateri pe domeniul voluntariat, acţiuni de caritate, acţiuni de salubrizare, şezători, acţiuni de sănătate, instruiri etc.

Evenimentul este organizat de membrii şi partenerii Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi susţinut financiar prin proiectul „SNV 2017 – Hai în gașca voluntarilor” din cadrul Programului de Granturi 2017 al Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Gaiu Andrei, Coordonator de Voluntari
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel.: 022 567 551; 079 450 027

INVITAȚIE la atelierul “Voluntariatul pentru evenimente sportive și culturale”

Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat din Moldova anunţă selectarea a 20 de reprezentanți (50% din teritoriu) din rândul organizațiilor societății civile (ONG, fundații, grupuri de inițiativă etc.), autorităților și instituțiilor publice să participe la atelierul care va avea loc vineri, 26 mai 2017. Pentru participanții din teritoriu vor fi rambursate cheltuielile de transport.

Scopul atelierului este de a colecta idei și recomandări din partea participanților care dețin experiență și expertiză. Recomandările vor fi promovate pe internet și trimise prin scrisori oficiale spre implementare către autoritățile publice centrale sau autorități publice locale pentru a facilita colaborarea dintre diverși actori. Vedeți aici draftul Agendei nr. 8_Voluntariatul pentru evenimente sportive si culturale.

Vă rugăm să confirmați disponibilitatea de a participa la atelier până miercuri, 24 mai 2017, la tdv_secretariat@yahoo.com sau la numărul de telefon 022 567 551 și să ne trimiteți completat următorul Formular de aplicare.

Vă informăm că Clubul de Expertiză în Domeniul Voluntariat activează în cadrul Bibliotecii Municipale B.P. Hașdeu și contribuie la dezvoltarea infrastructurii de voluntariat din Republica Moldova.

Evenimentul este organizat de Asociația Obștească “Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV), Secretariatul Coaliției pentru promovarea legii și activităților de voluntariat. Această activitate este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin TDV și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Instituirea ocupației de Coordonator de voluntari în Republica Moldova

Pe 5 mai 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 144-148 (6067-6071), Ordinul 845 cu privire la aprobarea Modificării nr. 1/2017 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) prin care s-a instituit ocupația de Coordonator de voluntari la grupa de bază 2423 „Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal”. Vedeți AICI o copie a ordinului din Monitorul Oficial privind instituirea ocupației de Coordonator de voluntari.

În acest sens, în Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), s-au făcut următoarele modificări și completări:

 1. În textul de descriere a grupei de bază 2423 Specialişti în domeniul resurselor umane și de personal:

a) sintagma „politicile de personal” s-a completat cu sintagma „și / sau voluntariat” pentru a indica că pot exista politici de personal, politici de voluntariat sau politici de personal și voluntariat. Menționăm faptul că în prezent în Moldova există organizații / instituții publice și private necomerciale care implică doar personal salariat, iar altele certificate ca instituții gazdă ale activității de voluntariat care implică pe lângă salariați și voluntari. De asemenea există situatia când persoane juridice private activează doar pe bază voluntară având echipa de management (staff-ul) implicat voluntar, un exemplu ar fi AIESEC unde nici o persoană nu este salariată sau plătită din proiecte;

b) sintagma„dezvoltare a personalului” s-a înlocuit cu sintagma „dezvoltarea profesională” pentru a nu limita dezvoltarea resurselor umane doar la personalul salariat, ci inclusiv la Coordonatorul de voluntari care poate activa și pe bază voluntară, nu numai remunerată;

c) la finalul textului s-a adăugat sintagma „sau orice alte aspecte legate de management” pentru a cuprinde și restul de responsabilități și atribuții funcționale ale funcției de Coordonator de voluntari;

d) în tabelul din această grupă s-a inclus în coloana „Titlul ocupației” ocupația de Coordonator de voluntari. ONG-urile vor putea folosi această denumire, pe când autoritățile / instituțiile publice pot folosi funcțiile stabilite deja pentru managementul personalului, existând posibilitatea de asumare de responsabilitați în plus pentru a coordona și resursele umane reprezentate de voluntari.

2. Pentru a asigura recunoașterea de către Stat a formării formatorilor pentru Coordonatorii de voluntari, precum și pentru implicarea specialiștilor în instruirea voluntarilor:

a) denumirea grupei de bază 2424 s-a modificat din „Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului” în „Specialişti în formarea şi dezvoltarea resurselor umane și personalului”

b) în descrierea grupei sintagma „dezvoltarea personalului” s-a înlocuit cu sintagma „dezvoltarea resurselor umane și personalului”;

c) sintagma „cît şi personalul” s-a înlocuit cu sintagma „cît şi personalul și / sau voluntarii” având în vedere faptul că Coordonatorii de voluntari care realizează managementul voluntarilor fac parte din echipa de management, iar voluntarii sunt beneficiari ai instruirilor din cadrul programului de voluntariat care vor putea fi realizate inclusiv de către specialişti acreditaţi.

Vedeți mai jos toate aceste modificări scrise înclinat cu roşu:

Grupa de bază 2423

Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal

Specialiştii în domeniul resurselor umane şi de personal furnizează servicii legate de politicile de personal și / sau voluntariat, cum ar fi recrutarea sau dezvoltarea a personalului profesională, analize ocupaţionale şi orientare profesională sau orice alte aspecte legate de management.

Codul ocupaţiei Titlul ocupaţiei Codul categoriei funcției
242301 Analist piaţa muncii 2
242302 Consilier (ghidare în carieră, educațional, psihologic) 2
242303 Consilier  vocaţional 2
242304 Consultant condiţii de muncă 2
242305 Specialist în formare 2
242306 Specialist în recrutare 2
242307 Specialist în relaţii de muncă 2
242308 Specialist pe problemele recrutării și încorporării 2
242309 Specialist resurse umane 2
242310 Specialist serviciu personal 2
242311 Specialist sisteme de calificare 2
242312 Coordonator de voluntari 2

Grupa de bază 2424

Specialişti în formarea şi dezvoltarea resurselor umane și personalului

Specialiştii în formarea şi dezvoltarea resurselor umane și personalului planifică, dezvoltă, implementează şi evaluează programele de formare şi dezvoltare, pentru a se asigura că atît echipa de management, cît şi personalul și / sau voluntarii îşi însuşesc abilităţile şi dezvoltă competenţele cerute de către organizaţie pentru a realiza obiectivele organizaţionale.

Codul ocupaţiei Titlul ocupaţiei Codul categoriei funcției
242401 Administrator de formare 2
242402 Consultant îndrumare şi orientare profesională 2
242403 Evaluator de competenţe profesionale 2
242404 Formator 2
242405 Formator  de formatori 2
242406 Inginer pentru pregătirea cadrelor 2
242407 Manager de formare 2

Prin instituirea ocupației de Coordonator de voluntari s-a deschis calea ca în viitorul apropiat Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei să pregătească cadre didactice specializate în managementul voluntarilor care să asigure formarea Coordonatorilor de Voluntari. Coordonatorii de Voluntari vor putea fi formați / certificați și prin intermediul sistemului de educație continuă a adulților, Academia de Administrare Publică va putea asigura pregătirea în sectorul de voluntariat a conducătorilor / specialiştilor de înaltă calificare pentru aparatul de stat şi organele administrației publice locale de nivelul I și II, iar Institutului de Formare Continuă va putea pregăti Coordonatorii de Voluntari pentru alte instituții publice și organizații ale societății civile.

Vă informăm că s-a elaborat deja din 2015 un Planul de învățământ pentru Cursul de perfecționare / specializare Formarea Coordonatorilor de Voluntari de către Secretariatul Coaliției Voluntariat în parteneriat cu Institutului de Formare Continuă cu durata de 90 de ore prin care se pot acorda 3 credite educaționale prin Certificatul de absolvire a cursurilor (seria CRP).

Conform Regulamentului de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010 adoptat prin Hotărârea de Guvern Nr. 158 din 12.03.2012, Coordonatorul de voluntari „îşi exercită atribuţiile în conformitate cu fişa de post elaborată şi revizuită cu regularitate de conducerea instituţiei gazdă şi este numit prin ordin / decizie / dispoziţie / hotărâre de instituţia gazdă”pct. 11 alin. 1).

În Regulament sunt menționate următoarele atribuții funcționale ale funcției:

 • planifică şi administrează programul de voluntariat – 10;
 • elaborează planul de acţiuni anual al programului de voluntariat – 11 alin. 2);
 • elaborează sarcini pentru voluntari în conformitate cu nevoile beneficiarilor, ale instituţiei gazdă şi ale voluntarilor – 12;
 • elaborează fişele de post pentru voluntari – 13 alin. 2);
 • analizează şi consultă cu personalul necesitatea implicării voluntarilor – 15 alin. 1);
 • păstrează evidenţa activităţii fiecărui voluntar în dosarul personal al voluntarului – 25 alin. 1);
 • completează registrele de voluntari (Registrul de evidenţă a voluntarilor, Registrul de evidenţă a contractelor de voluntariat şi a certificatelor nominale de voluntariat, Registrul de evidenţă a carnetelor de voluntar) – 29;
 • întocmește dosar personal al voluntarului pentru fiecare voluntar, îl ţine la zi şi îl prezintă persoanelor autorizate care controlează activitatea de voluntariat a instituţiei gazdă – 42;
 • desfășoară operaţiile ce ţin de achiziţionarea, folosirea, păstrarea şi completarea carnetelor de voluntariat şi efectuează înscrierile din ambele secţiuni ale Registrului de evidenţă a carnetelor de voluntar – 53;
 • semnează certificatele nominale de voluntariat – 70 lit. j);
 • păstrează carnetele de voluntar într-un spaţiu bine protejat, ca documente de strictă evidenţă, pe perioada în care voluntarul efectuează voluntariat în instituţia gazdă – 78;
 • completează, face diverse înscrieri în carnetele de voluntar și le confirmă prin semnătură – 84; pct. 87 lit. e); pct. 89 lit. d); pct. 91 lit. f); pct. 99 lit. d); pct. 102 lit. d); pct. 103; pct. 107 lit. e);
 • contrasemnează scrisoarea de recomandare semnată de către conducătorul instituției gazdă, cu excepția cazului când este rudă cu voluntarul – 118.

Administrarea programului de voluntariat, conform standardelor minime de calitate pentru activitatea de voluntariat (Capitolul II al Regulamentului) și prevederilor din Legea Voluntariatului Nr. 121 din 18 iunie 2010 (îndeosebi Articolul 7), include următoarele responsabilități ale funcției:

 • elaborează și coordonează proiecte ce țin de programul de voluntariat;
 • elaborează regulamentul intern cu privire la implicarea voluntarilor în conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională în vigoare;
 • asigură revizuirea cu regularitate a politicilor și procedurilor de voluntariat;
 • identifică şi planifică resurse financiare şi materiale pentru a acoperi cheltuielile aferente programului de voluntariat;
 • promovează voluntariatul în organizație și în afara ei;
 • coordonează procesul de recrutare şi selecţie a voluntarilor;
 • coordonează procesul de orientare, instruire și dezvoltare profesională a voluntarilor;
 • asigură prestarea activităţii de voluntariat cu respectarea cerinţelor de protecţie şi igienă a muncii;
 • supervizează continuu activitatea voluntarilor în scopul îndeplinirii eficiente şi în termenele stabilite a sarcinilor;
 • monitorizează și evaluează cu regularitate voluntarii și gradul de atingere a obiectivelor programului de voluntariat;
 • coordonează stagiul de practică al studenților în cadrul instituției gazde;
 • aplică metode de motivare şi recunoaştere a meritelor voluntarilor ținând cont de motivaţia individuală a fiecăruia;
 • reprezintă voluntarii în cadrul şedinţelor interne ale instituţiei gazdă;
 • colectează date de natură statistică;
 • întocmește rapoarte.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi:

Asociația Obștească ”Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliției pentru promovarea legii și activităților de voluntariat
Tel.: 
022 567 551; fax: 022 567 489
GSM: 
079 450 027, 079 191 587
E-mail: 
tdv_secretariat@yahoo.com

INVITAȚIE la atelierul “Voluntariatul pentru incluziune și reabilitare socială”

Asociaţia Obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat din Moldova anunţă selectarea a 20 de reprezentanți (50% din teritoriu) din rândul organizațiilor societății civile (ONG, fundații, grupuri de inițiativă etc.), autorităților și instituțiilor publice să participe la atelierul care va avea loc vineri, 5 mai 2017. Pentru participanții din teritoriu vor fi rambursate cheltuielile de transport.

Scopul atelierului este de a colecta idei și recomandări din partea participanților care dețin experiență și expertiză. Recomandările vor fi promovate pe internet și trimise prin scrisori oficiale spre implementare către autoritățile publice centrale sau autorități publice locale pentru a facilita colaborarea dintre diverși actori. Vedeți draftul agendei AICI.

Vă rugăm să confirmați disponibilitatea de a participa la atelier până miercuri, 3 mai 2017, la tdv_secretariat@yahoo.com sau la numărul de telefon 022 567 551 și să ne trimiteți completat următorul FORMULAR DE APLICARE.

Vă informăm că Clubul de Expertiză în Domeniul Voluntariat activează în cadrul Bibliotecii Municipale B.P. Hașdeu și contribuie la dezvoltarea infrastructurii de voluntariat din Republica Moldova.

Evenimentul este organizat de Asociația Obștească “Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV), Secretariatul Coaliției pentru promovarea legii și activităților de voluntariat. Această activitate este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin TDV și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

Voluntariatul neformal sub 14 ani

Considerații privind cadrul legislativ și normativ

Voluntariatul este recunoscut la nivel internațional ca formă de muncă neremunerată. Vedeți articolele Mituri legate de voluntariat în Republica Moldova și Ocuparea forței de muncă, inclusiv prin voluntariat. Observați în schița următoare că de regulă voluntariatul formal – organizat într-o instituție gazdă a activității de voluntariat (IGAV) – este precedat și succedat de voluntariat neformal.

voluntariat sub 14 ani

Conform art. 4 pct. (4) al Legii voluntariatului Nr. 121 din 18.06.2010 doar persoanele care au peste 14 ani pot să activeze ca voluntari pe bază de contract în cadrul unor persoane juridice necomerciale, deci vârsta minimă pentru voluntariat formal este de 14 ani. La pct. 57 din REGULAMENTUL de aplicare a Legii voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010, adoptat prin HG Nr. 158 din 12.03.2012, se menționează că „În cazul în care voluntarul este implicat în activităţi de voluntariat mai mult de 20 de ore lunar instituţia gazdă este obligată să încheie cu acesta un contract de voluntariat. În cazul voluntarilor care au depăşit vîrsta de 14 ani, dar nu au atins vîrsta de 16 ani este necesar acordul scris al reprezentantului legal al voluntarului”. Pct. 62 al Regulamentului respectiv ne spune că: „În cazul în care voluntarul efectuează mai puţin de 20 de ore lunar şi nu se încheie contract de voluntariat, persoana va fi acceptată ca voluntar în baza ordinului/deciziei/dispoziţiei/hotărîrii care confirmă prin semnătura voluntarului că acestuia i s-a prezentat regulamentul intern cu privire la implicarea voluntarilor, şi i s-a adus la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de Legea voluntariatului. Nu se emite ordin/decizie/dispoziţie /hotărîre în cazul persoanelor care fac parte dintr-un grup de zeci sau mii de persoane pe care instituţia gazdă le implică într-o singură acţiune de voluntariat de scurtă durată”.

Vârsta minimă pentru voluntariatul formal este deci de 14 ani, dar ea ar putea fi scăzută la 13 ani, acest fapt fiind în armonie cu art. 7 pct. 1 din Convenţia nr. 138/1973 privind vârsta minimă de încadrare în muncă. Deoarece voluntariatul este o formă de muncă, implicarea persoanelor în vârstă de până la 18 ani în IGAV trebuie să respecte HG Nr. 541 din 07.07.2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor.

Observați că unul din indicatorii calculați de Biroul Național de Statistică (BNS) prin cercetarea statistică Utilizarea Timpului în Republica Moldova din perioada iunie 2011 – mai 2012 și prin Cercetarea statistică asupra gospodăriilor populaţiei „Activitatea de voluntariat” din aprilie 2015 este „populaţia Moldovei cu vârsta mai mare de 15 ani desfășoară muncă voluntară prin intermediul unor organizaţii / instituţii”. Acest indicator este necesar să fie revăzut ca să includă și vârsta minimă de voluntariat formal de 14 ani sau eventual de 13 ani.

În concluzie voluntariatul sub 14 ani sau 13 ani este un voluntariat neformal, iar pentru a cultiva de la vârstă fragedă o cultură a voluntariatului este necesar ca vârsta minimă de voluntariat neformal să se lase la aprecierea părinților / reprezentantului legal al copiilor. Deoarece învățământul preșcolar este organizat de la vârsta de 3 ani până la 6 (7) ani, durata învățământului primar este de 4 ani (clasele I-IV) de la vârsta de 6 (7) până la 9 (10) ani, a învățământului gimnazial – de 5 ani (clasele V-IX) de la vârsta de 9 (10) până la 14 (15) ani și a învățământului liceal – de 3 ani (clasele X-XII) de la vârsta de 14 (15) până la 16 (17) ani, rezultă că trecerea de la voluntariat neformal la voluntariat formal are loc spre finalul învățământului gimnazial.

De aici rezultă următoarele concluzii:

 • copiii de la grădinițe, școli primare și din primii ani de gimnaziu pot fi implicați cu acordul părinților / reprezentantului legal în activități de voluntariat neformale;
 • grădinițele și școlile primare care devin IGAV nu pot implica elevii lor în voluntariat formal, ci doar pe părinții acestora, cadre didactice din alte școli sau la pensie, elevi din ultimele clase din gimnaziu și liceu din comunitate, foști elevi, studenți la asistență socială și pedgogie etc.;
 • copiii din ultimii ani de gimnaziu care au împlinit vârsta minimă legală pentru voluntariat formal pot fi implicați cu acordul părinților / reprezentantului legal în activități de voluntariat formale;
 • gimnaziile, liceele, colegiile, școlile de meserii și școlile profesionale care devin IGAV pot implica, alături de alte categorii de voluntari, elevii lor în voluntariat formal.

Trebuie făcută diferența între servicii școlare și voluntariat. Voluntariatul este atunci când se face în beneficiu public, se exclude orice remunerare și se face pe baza consimțământului liber exprimat. Atunci când apare orice fel de remunerare financiară sau materială sau nu se face liber consimțit, nu este voluntariat, ci servicii școlare. De regulă implicarea în servicii școlare precede implicarea în voluntariat și ajută la formarea unei culturi a voluntariatului. Serviciile școlare pot avea ca beneficiari elevii din școală sau comunitatea.

Beneficiile aduse de servicii și voluntariat în școală sunt:

 • adaugă la cunoștințe și deprinderi academice: practică, experiență, abilități de relaționare interpersonală și implicare civică;
 • contribuie la aplicarea celor mai bune metode de învățare (rata medie de reținere fiind de 5% prin lectură, 10% prin citit, 20% prin audio-vizual, 30% prin demonstrație / explicare, 50% prin discuții în grup, 75% practicând / prin a face și 90% prin a învăța pe alții);
 • învață copiii să-și gestioneze timpul, să fie utili și demni de încredere;
 • învață să fie capabili, apți, competenți, pricepuți și destoinici;
 • asigură o creștere intelectuală, personală și socială;
 • învață copiii să facă binele și să aibă grijă de alții;
 • învață să se implice și să fie activi;
 • cultivă o cetățenie activă;
 • asigură pregătirea pentru angajare în câmpul muncii;
 • sprijină dezvoltarea comunității;
 • contribuie la crearea unei mai bune societăți.

Elevii pot fi încadraţi în următoarele activități, servicii și programe:

 • proiecte de servicii sponsorizate de școală (se desfășoară în afara programului școlar; nu au o structură organizată care continuă în timp; utilizează resursele școlii; se implică una sau mai multe clase sau întreaga școală; pot exista parteneri din comunitate; au loc la școală, în vecinătate sau mai departe de zona locală);
 • cluburi extracurriculare: cluburi și echipe focusate pe servicii de actualitate (lucrul cu bătrânii, persoane cu disabilități etc.; salubrizarea comunității; plantarea copacilor; protecția drepturilor omului, a animalelor etc.); cluburi științifice, profesionale și tehnice (robotică, meșteșugărie, aviatică etc.; cluburi și echipe care nu oferă servicii (sportive, de dans etc.);
 • programe de stimulare de servicii incluzive, competitive sau care produc un rezultat dorit / intenționat (presupune răsplătiri, instrucțiuni clare, cerințe realizabile și îndrumare / consiliere, cum ar fi de exemplu oferirea unei diplome la un anumit nr. de ore de voluntariat);
 • programe de servicii obligatorii ca parte a învățării (sunt cerințe de servicii comunitare, nu de voluntariat, necesare pentru a finaliza cu succes studiile; necesită: explicarea obiectivelor și cerințelor tuturor părților interesate, instrucțiuni clare, îndrumare, parteneri comunitari etc.);
 • servicii de învățare (ca metodă de învățare în situații de viață reală, elementele cheie a unei calități înalte fiind discuțiile, colaborarea, responsabilitatea civică, reflecția, evaluarea, pregătirea, supervizarea, diversitatea, demonstrarea celor învățate, recunoaștere și sărbătorire);
 • voluntariatul pentru școli realizat de copii, foști elevi, părinți și cadre didactice active sau pensionate care nu activează în școlile respective, în cadrul sau în afara unui program de voluntariat (pentru activitate academică, servicii de expertiză, servicii legate de carieră, activități extracurriculare, îmbunătățirea facilităților, colectare de fonduri etc.).

Recomandări:

 • utilizarea denumirii de „servicii și voluntariat în școală”;
 • includerea de prevederi care protejează copii de abuzuri sau de exploatare a muncii acestora prin voluntariat, precum și organizatorii de activități de voluntariat de acuzații de abuz sau de exploatare a muncii copiilor;
 • promovarea dezvoltării politicilor naționale pentru programele de servicii și voluntariat în școală;
 • dezvoltarea de politici privind serviciile școlare și de voluntariat;
 • promovarea dezvoltării programelor școlare de servicii și voluntariat;
 • pregătirea cadrelor didactice pentru a asigura managementul acestor programe;
 • creare și sprijinirea programelor de servicii și voluntariat în școli, cum ar fi: identificarea finanțatorilor și crearea de programe de mini-grant pentru proiecte, oferirea de instruire și consiliere pentru administratorii școlilor; promovarea oportunităților de implicare etc.
 • promovarea, facilitarea și îmbunătățirea implicării persoanelor sub 14 ani în activități de serviciu școlar și voluntariat;
 • dezvoltarea de politici privind activitățile extracurriculare;
 • ajustarea programului școlar pentru a permite efectuarea de vizite la ONG, autorități și instituții publice etc.;
 • distribuirea informației în școli;
 • crearea de rețele în cadrul și între rețelele școlare;
 • crearea de măsuri de stimulare pentru școlile cu bune practici;
 • asigurarea de sprijin pentru programe și proiecte (instruire, îndrumare, sprijin financiar etc.);
 • furnizarea de resurse pentru școli (materiale printate, cărți, internet, biblioteci online, cărți electronice, curricule, materiale video).