Coaliţia Voluntariat recrutează un Coordonator Comunicare SNS 2014 şi SNV 2014

voluntariatAsociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), care activează în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat), anunţă concurs pentru ocuparea poziţiei de Coordonator Comunicare în vederea organizării Săptămânii Naţionale a Sănătăţii (SNS) 2014, ediţia a IV-a, 3 – 10 august 2014 şiediţiei a VIII-a a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) cu genericul “Hai în gaşca voluntarilor!” dinperioada septembrie – octombrie 2014, data exactă urmând a fi stabilită ulterior.

 Responsabilităţi principale şi specifice:

 • pregăteşte un Dosar de presă care conţine toată informaţia necesară, inclusiv privind desfăşurarea SNS şi SNV din anii precedenţi;
 • postează pe site-ul TDV, www.cnv.md, pe paginile de pe Facebook ale Coaliţiei Voluntariat informații generale  şi specifice despre SNS 2014 şi SNV 2014;
 • colectează prin intermediul Formularului de participare SNS 2014 informaţii referitoare la activităţile plănuite şi elaborează Calendarul de activităţi SNS 2014;
 • prezintă Calendarul de activităţi SNS 2014 mass mediei naţionale;
 • instruieşte privind comunicarea cu mass media pe cei 10 Coordonatori Raionali SNV 2014 participanţi la şedinţa organizată de Coaliția Voluntariat;
 • participă la cele 10 şedinţe din raioane pentru a comunica în special cu mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line) şi a oferi în colaborare cu cei 10 Coordonatori Raionali SNV 2014 informaţiile din Dosarul de presă;
 • elaborează un plan de lucru comun cu mass media naţională în cadrul unei întâlniri neformale cu jurnaliştii tip „Ceaiul de la ora 5” care va asigura mediatizarea SNV 2014, va informa şi încuraja participarea cetăţenilor, în special a tinerilor;
 • elaborează împreună cu cei10 Coordonatori Raionali SNV 2014,bloggeri şi alţi jurnalişti articole / reportaje pentru New Media şi le va posta pentru a mobiliza inclusiv diaspora activă (din Cehia, Italia, Ungaria și Estonia), precum şi alte organizaţii / instituţii din Moldova;
 • participă activ la emisiunile radio şi televizate privind SNS 2014 şi SNV 2014;
 • elaborează Calendarul de activităţi SNV pe baza calendarelor de activităţi raionale trimise de cei 10 Coordonatorii Raionali SNV 2014;
 • postează pe internet calendarul de activităţi SNV pentru ca  mass media națională si locală să obţină detalii despre subiectele de presă organizate în fiecare zi;
 • participă activ la evenimentul de lansare SNV din Soroca, Capitala Tineretului 2014 şi la organizarea  / desfăşurarea Conferinţei de Presă din Chişinău;
 • elaborează lista de link-uri cu articole, reportaje şi apariţii în mass media naţională, raională şi locală a SNS 2014 (pe baza informaţiei trimise de organizaţiile implicate) şi SNV 2014 (pe baza informaţiei trimise de cei 10 Coordonatorii Raionali SNV 2014);
 • elaborează, asigură tipărirea şi distribuirea către părţile interesate a Raportului final SNV 2014 ce cuprinde descrierea narativă (inclusiv fotografii) şi financiară a evenimentului, o scurtă analiză cost-eficienţă care estimează costul activităţilor SNV 2014 raportat la investiţia financiara făcută prin proiect, precum şi analiza impactul social al evenimentului.

 Profilul candidatului:

 • de preferat jurnalist sau o persoană cu studii superioare de comunicare şi / sau relaţii publice;
 • punctualitate, abilitate şi experienţă de comunicare şi prezentare;
 • experienţă în lucrul cu mass media naţională, raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line);
 • abilităţi de a elabora articole / reportaje;
 • abilităţi de utilizare a computerului: Word, Excel, e-mail, reţele sociale (Facebook, Twitter);
 • empatie, răbdare, diplomaţie, bună stăpânire a limbii şi gramaticii române;
 • capacitate de planificare, organizare şi relaţionare interpersonală.

 Ofertă (bonusuri, beneficii):

 • contract de prestării servicii în valoare de 9 000 MDL (taxa de 23% + 4 % inclusă) pe o perioadă de 3 luni;
 • program flexibil;
 • atmosferă de lucru captivantă.

Pentru a aplica la poziţia de Coordonator Comunicare SNV 2014 vă rugăm să ne contactaţi la adresa electronică tdv_secretariat@yahoo.com pînă la data de 24 iulie 2014, ora 18:00 cu subiectul Coordonator Comunicare_[Prenume, Nume] la care să ataşaţi un Curriculum vitae  (CV).

Săptămâna Naţională a Sănătăţii (SNS) şi Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) sunt două evenimente naţionale care se desfăşoară anual. Primul eveniment promovează valorile unui mod sănătos de viaţă, participării civice şi ale voluntariatului în special în rândul tinerilor, adolescenţilor şi copiilor din Republica Moldova. Al doilea eveniment are drept scop să mobilizeze cât mai multe organizaţii şi voluntari pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii.

 Cele două evenimente sunt organizate de membrii şi partenerii Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi susţinute financiar de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova în cadrul proiectului „Promovarea voluntariatului prin extinderea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor”.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Nicolae PROCOPIE, Director Executiv interimar
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel.: 022 567 551; 079 191 587

Invitaţie de implicare în Săptămâna Naţională a Sănătăţii (SNS) 2014

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viata” (TDV) care activează în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat va organiza în perioada 3 – 10 august 2014 Săptămâna Națională a Sănătăţii (SNS) 2014, ediția a IV-a, în cadrul proiectului „Promovarea voluntariatului prin extinderea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor” finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului. Scopul evenimentului este de a promova valorile unui mod sănătos de viaţă, participării civice şi ale voluntariatului în special în rândul tinerilor, adolescenţilor şi copiilor din Republica Moldova.

Anul acesta SNS 2014 va coincide cu finalul Campaniei Naţionale „Investiţii în sănătatea tinerilor”, organizată în perioada 11 iulie – 12 august 2014 de către Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii şi Centrul de sănătate prietenos tinerilor „Neovita”, campanie care va include un şir de acţiuni, precum flash-moburi, expoziţii foto, consultanţe gratuite ale tinerilor cu deficienţe de vedere, tabere de vară, ateliere de creaţie, cluburi de presă şi altele, menite să sensibilizeze opinia publică cu privire la importanţa investiţiilor în sănătatea tinerilor.

În ultimii ani acest eveniment organizat în parteneriat şi cu Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău a fost centrat în special pe instruirea copiilor, adolescenţilor şi tinerilor în taberele şcolare de la Vadul lui Vodă. În acest an graţie unei noi abordări se va asigura implicarea directă şi a altor organizaţii de tineret din Republică, axate pe promovarea sănătăţii, care vor organiza pe parcursul unei săptămâni activităţi de voluntariat în domeniul sănătăţii. În acest scop în perioada 30 iunie – 4 iulie 2014 am asigurat instruirea a 16 Coordonatori de Voluntari din diferite ONG-uri şi autorităţi publice centrale din R. Moldova în Lodz, Polonia, în cadrul trainingului „Voluntariatul – cheia schimbării sociale în Republica Moldova” organizat în parteneriat cu Fundaţia pentru Educaţia şi Dezvoltarea Societăţii Civile (FERSO) din Polonia prin Programul polono-american al Fundaţiei Libere „Regiunea în transformare” (RITA).

Rugăm organizaţiile / instituţiile publice sau private nonprofit care doresc să se implice activ în SNS 2014, să descarce Formularul de participare SNS 2014, să-l completeze şi să-l trimită până la data de 27 iulie, pe adresa tdv_secretariat@yahoo.com

Pentru mediatizarea evenimentului, activităţile planificate vor fi incluse în Calendarul SNS 2014 care va fi prezentat mass-mediei naţionale. La final se va elabora Raportul SNS 2014 care va cuprinde descrierea narativă şi financiară a evenimentului. Acest raport şi fotografiile de la activităţi vor fi postate pe site-urile organizaţiilor participante.

Săptămâna Naţională a Sănătăţii 2014 este organizată cu participarea membrilor şi partenerilor Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi susţinută financiar de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.