Crearea grupurilor de inițiativă și obținerea statutului de Instituție Gazdă a Activității de Voluntariat în UTAG

A.O. „Tinerii pentru dreptul la viață„ (TDV), împreună cu A.O. VESTA din UTAG au organizat la sfârșitul lui aprilie 2018 două instruiri cu scopul de a contribui de dezvoltarea voluntariatului în UTAG.

Prima instruire, cu tema „Crearea grupurilor de inițiativă”, a avut loc pe data de 22 aprilie 2018. În cadrul acesteia, mai multe persoane, inclusiv reprezentați ai instituțiilor publice, au fost instruite despre necesitatea de a crea grupuri de inițiativă și cum acestea pot fi gestionate. Participanților și s-au prezentat mai multe exemple de activități care pot fi organizate de către grupurile de inițiative și cum pot fi colectate fondurile necesare pentru organizarea acestora. De asemenea, în cadrul instruirii, a fost făcută o prezentare despre Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) și cum grupurile de inițiative se pot implica în SNV.

 

 

 

 

 

 

 

A doua instruire a avut tema „Obținerea statutului de Instituție gazdă a activității de voluntariat” și a avut loc la 24 aprilie 2018. La această instruire au participat 15 reprezentanți ai ONG-urilor și 5 reprezentanții ai instituțiilor publice din UTAG. Pe parcursul instruirii, participanții au aflat despre pregătirea dosarului și procedura de depunere a acestuia la Comisia de Certificare a Instituțiilor gazdă a activității de voluntariat. În a doua parte a instruirii, participanții au aplicat în practică cunoștințele acumulate, și anume au dezvoltat programe de voluntariat și regulamente interne de implicare a voluntarilor, documente necesare pentru a obține Statutul de Instituție gazdă.