Voluntariatul susținut de angajator

Angajaţii pot efectua voluntariat în cadrul instituţiilor gazdă ale activităţii de voluntariat (IGAV) non-profit, cu avizul şi asistenţa angajatorilor. Aceștia pot permite angajaților să facă voluntariat prin a asigura timp liber angajaţilor sau crea un program de lucru flexibil, precum și prin a permite utilizarea resurselor tehnice ale firmei. Activitatea de voluntariat poate fi utilizată în practici de afaceri prin susţinerea şi încurajarea angajaţilor de a se implica prin acţiuni de voluntariat în comunitate cu scopul de a asigura beneficii personalului angajat și companiei, precum și de a aborda probleme sociale îngrijorătoare din comunitate.

Beneficiile aduse de voluntariat sunt:

 • dezvoltarea de aptitudini transferabile (abilități care pot fi aplicate în diferite medii de lucru) pentru a sprijini tranziţia spre alte locuri de muncă;
 • formarea și dezvoltarea de competenţe / abilităţi /aptitudini de înaltă performanţă (comunicare, abilităţi de echipă şi de influenţare, consultanţă etc.);
 • exersarea de abilităţi cum ar fi cele de comunicare într-un mediu cu risc redus comercial;
 • învăţarea reciprocă dintre sectorul privat și sectorul non-profit prin implicarea angajaților în activităţi de voluntariat;
 • oferirea prin voluntariat de training pentru angajați;
 • extinderea experienţelor personalului;
 • câştiguri de dezvoltare pentru personal în domeniul managementului timpului, colectarea şi analiza datelor, auto-motivare şi risc individual;
 • dezvoltarea unei forţe de muncă mai bune;
 • atragerea de angajați mai buni prin imaginea firmei dezvoltată în comunitate;
 • îmbunătăţirea performanţei în muncă;
 • îmbunătăţirea moralului şi a lucrului în echipă;
 • creșterea moralului angajaţilor şi loialității faţă de companie;
 • creşterea loialităţii consumatorului şi sporirea notorietăţii firmei;
 • sporirea reputaţiei, creşterea încrederii şi atragerea de investitori / personal – atât existenţi cât şi potenţiali;
 • dezvoltarea unei rază mai largi de încredere şi determinarea percepţiei comunităţii faţă de activitatea companiei;
 • satisfacerea nevoii de a întâlni alţi oameni, de a contribui și de a aduce o schimbare;
 • obţinerea unei perspective mai largi asupra societăţii care exclude ignoranţa, indiferenţa, insensibilitatea şi stereotipurile;
 • îndeplinirea cererii tot mai mare de furnizare a unor serviciilor sociale esenţiale;
 • crearea unei comunități sănătoase cu sisteme de învăţământ care produc oameni cu competenţe, cu nivel scăzut de criminalitate şi marginalizare prin sărăcie;
 • oportunităţi de dezvoltare şi creştere pentru tinerii voluntari neangajaţi în câmpul muncii;
 • prelungirea activității personalului existent din instituțiile gazde ale activității de voluntariat, extinderea programelor şi dezvoltarea de noi proiecte;
 • dezvoltarea / consolidarea capacităţilor organizaţionale;
 • accesarea abilităţilor / aptitudinilor de afaceri din business (stabilirea unor obiective realiste, planificarea şi bugetarea proiectelor, marketing şi promovare, exploatarea tehnologiei, ameliorarea calităţii, satisfacerea beneficiarilor, managementul proiectelor şi măsurarea performanţei);
 • crearea de oportunități pentru IGAV cum ar fi sponsorizări, utilizarea spaţiilor etc.;
 • promovarea democraţiei, nediscriminării şi a egalităţii şanselor;
 • punerea în practică a valorilor europene ale solidarităţii, toleranţei şi diversităţii;
 • creşterea responsabilităţii civice, participării şi interacţiunii în societate;
 • promovarea schimbării şi dezvoltării prin identificarea şi reacţionarea la nevoile comunităţii;
 • dezvoltarea unei societăţi unitare prin integrare, includere socială, generarea de încredere şi solidaritate;
 • creşterea legăturilor sociale şi a coeziunii sociale;
 • dezvoltarea capitalului social;
 • creşterea bunăstării în comunităţi şi societate;
 • reducerea sărăciei etc.

Voluntarii pot fi încadraţi în următoarele activități, servicii și programe:

 • mentoriat;
 • oferire de consiliere și expertiză;
 • instruiri, seminarii și conferințe;
 • curățenie / salubrizare;
 • campanii;
 • comisii / comitete care discută şi soluţionează probleme de voluntariat;
 • implicare individuală sau în grup în proiecte ale instituţiilor gazde;
 • voluntariat auto-selectat;
 • dezvoltare de misiuni personale;
 • detaşări de tranziţie pentru activităţi de voluntariat;
 • implicarea ca voluntar în timp de şomaj tehnic;
 • plasamente în borduri ale instituţiilor gazdă etc.

Recomandări:

 • să se aleagă o denumire potrivită pentru acest tip de voluntariat, în prezent fiind utilizate și alte denumiri, cum ar fi: voluntariatul corporativ / corporatist, voluntariatul angajaţilor, implicarea în comunitate a angajaţilor;
 • să fie desemnată în cadrul Ministerului Economiei o persoană responsabilă de dezvoltarea acestui tip de voluntariat;
 • ministerul să își asume responsabilități și atribuții clare pe dezvoltarea acestui tip de voluntariat;
 • să fie creat un parteneriat pentru dezvoltarea şi promovarea acestui tip de voluntariat care să utilizeze experienţa şi expertiza naţională / internaţională în domeniu;
 • să se ajusteze Legea voluntariatului pentru a include măsuri de stimulare a voluntariatului susținut de angajator;
 • să fie elaborate și implementate mecanisme şi instrumente adecvate de funcţionare;
 • să se elaboreze un concept de implicare a sectorului business în activităţi de voluntariat care să asigure o dezvoltare durabilă;
 • să se elaboreze un cod de etică a voluntariatului și să se includă în codul contravențional prevederi care să reducă implicarea ilegală a voluntarilor;
 • să fie organizată o campanie de promovare a voluntariatului susținut de angajator;
 • să se dezvolte în cadrul firmelor programe eficiente de promovare a voluntariatului și implicare a angajaţilor în activități de voluntariat;
 • să se creeze politici eficiente şi să se implementeze măsuri de stimulare a voluntariatului care să includă scutiri și deduceri.

Nicolae Procopie, Director Executiv

Asociația Obștească ”Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliției pentru promovarea legii și activităților de voluntariat
Tel.: 
022 567 551; fax: 022 567 489
GSM: 
079 450 027, 079 191 587
E-mail: 
tdv_secretariat@yahoo.com

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: