INFORMARE privind acțiunile de implementare a Legii Voluntariatului

Ne propunem ca pentru o mai mare transparență să informăm periodic persoanele fizice și juridice, inclusiv media, privind demersurile și răspunsurile primite de la autorități de către Asociația Obștească ”Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) care deține Secretariatul Coaliției Voluntariat din Moldova, precum și deciziile luate de către acestea în cadrul diverselor ședințe.

Principalele demersuri și subiecte de discuție cu Prim-ministrul și ministerele de resort responsabile sunt:

  1. Am solicitat o ședință Primministrului Republicii Moldova pentru a discuta conform Rezoluției Forumului ONG din Republica Moldova, ediția VIII:

a) Crearea unui mecanism de coordonare și promovare a voluntariatului la nivel național prin care să fie desemnate autoritățile publice de resort responsabile de dezvoltarea diferitelor tipuri de voluntariat (de ex. MMPSF – voluntariatul vârstnicilor, MTS – voluntariatul sportiv şi în rândul tinerilor, ME – voluntariatul susţinut de angajator, Ministerul Educaţiei – voluntariatul internaţional, Ministerul Justiţiei – voluntariatul cultelor / religios etc.) și o structură națională (Centrul Național de Voluntariat / Agenția Națională a Voluntariatului) responsabilă de dezvoltarea și promovarea voluntariatului ce ar coordona activitatea autorităților publice de resort pe acest segment.

b) Adoptarea proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 05 ianuarie 2012 ce vizează rambursarea cheltuielilor voluntarilor (cheltuieli de transport, cazare, alimentare etc.) indispensabile pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat.

Vedeți anexat demersul și Rezolutia Forumului ONG. 

  1. Am solicitat o ședință Ministerului Finanțelor pentru a discuta proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 05 ianuarie 2012 cu scopul ca Ministerul Finanțelor să lanseze procesul de consultare, avizare și adoptare al acestuia.

Vedeți anexat demersul, soluția Ministerului Finanțelor și Proiectul de Hotărâre de Guvern.

  1. Am solicitat o ședință Ministerului Educației pentru a discuta:

a) Stadiul de implementare a acțiunilor de care este responsabil Ministerul Educației în cadrul Planului de Acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile (SDSC) 2012 – 2015.

b) Modalitatea de extindere a conceptului de management a resurselor umane pentru a include voluntarii pe lângă personalul salariat, de atașare a unui modul de voluntariat cu scopul ca studenții să obțină o diplomă care să le permită în viitor angajarea în poziția de manager pentru personalul salariat și /sau personalul voluntar.

c) Posibilitatea realizării unei colaborări cu Ambasada SUA pentru ca în cadrul unui program al acesteia să fie adus un grup de profesori din universități americane care să instruiască în managementul voluntarilor cadrele didactice din instituțiile de învățământ superior care predau managementul resurselor umane și potențiali traineri cu studii superioare care ar putea fi implicați să predea această disciplină prin intermediul sistemului de educație continuă a adulților cu scopul de formare și certificare a viitorilor Coordonatori de Voluntari.

d) Crearea unui mecanism și a unui instrument pentru validarea competențelor Coordonatorilor de Voluntari care activează de ani buni în această poziție fără a fi nevoie de o instruire adițională.

e) Discutarea conținutului diverselor modele de documente elaborate la nivel internațional referitoare la profilul ocupațional și curricula pentru Coordonatorul / Managerul de Voluntari.

f) Crearea la diferite nivele de învățământ a unui sistem de educație care să includă o formare în managementul voluntarilor sau cel puțin o instruire / informare privind rolul și beneficiile voluntariatului.

Vedeți anexat demersul.

  1. Am solicitat Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei în scris o soluție privind:

a) Crearea și remunerarea funcției de Coordonator de Voluntari în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

b) Recunoașterea voluntariatului ca experiență de muncă și de includere a perioadei de voluntariat desfășurată în acelaşi domeniu cu specialitatea deţinută în vechimea în muncă ce dă dreptul de a primi sporul pentru vechime în muncă și concediul de odihnă anual suplimentar plătit pentru vechime în muncă.

 Vedeți anexat demersul.

  1. Am solicitat o ședință Ministerului Tineretului și Sportului pentru a ajusta și lansa procesul de consultare, avizare și adoptare a proiectului de Hotărâre de Guvern privind Codul de Etică al Voluntarului și al Instituției Gazdă a Activității de Voluntariat din Republica Moldova.

Vedeți anexat demersul.

  1. Am solicitat Ministerului Tineretului și Sportului să ne comunice:

a) Data când vor fi tipărite cele 1000 de Ghiduri ale Coordonatorilor de Voluntari din Republica Moldova pentru care Ministerul Tineretului și Sportului a transferat bani către tipografie la sfârșitul anului 2012.

b) Data când se va lansa tender-ul convenit în urma ședințelor cu Coaliția Voluntariat privind selectarea unor instituții din mediul universitar și academic pentru elaborarea unui studiu care să includă bunele practici internaționale și recomandări privind dezvoltarea diferitelor tipuri de voluntariat, cum ar fi voluntariatul tinerilor, voluntariatul internațional, voluntariatul sportiv, voluntariatul cultelor (religios), voluntariatul vârstnicilor 50+, voluntariatul de grup (familiar, şcolar etc.), voluntariatul spontan (de tip „Hai Moldova!”) etc., precum și contribuția acestora la combaterea și reducerea sărăciei. Menționăm că de elaborarea acestui studiu e responsabil Ministerul Tineretului și Sportului conform Acţiunii 3.2.4.5. și Acţiunii 3.2.4.6. din Planul de Acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile (SDSC) 2012-2015.

Vedeți anexat demersul.