Coaliţia Voluntariat recrutează un Coordonator Comunicare SNS 2014 şi SNV 2014

voluntariatAsociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV), care activează în calitate de Secretariat al Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat (Coaliţia Voluntariat), anunţă concurs pentru ocuparea poziţiei de Coordonator Comunicare în vederea organizării Săptămânii Naţionale a Sănătăţii (SNS) 2014, ediţia a IV-a, 3 – 10 august 2014 şiediţiei a VIII-a a Săptămânii Naţionale a Voluntariatului (SNV) cu genericul “Hai în gaşca voluntarilor!” dinperioada septembrie – octombrie 2014, data exactă urmând a fi stabilită ulterior.

 Responsabilităţi principale şi specifice:

 • pregăteşte un Dosar de presă care conţine toată informaţia necesară, inclusiv privind desfăşurarea SNS şi SNV din anii precedenţi;
 • postează pe site-ul TDV, www.cnv.md, pe paginile de pe Facebook ale Coaliţiei Voluntariat informații generale  şi specifice despre SNS 2014 şi SNV 2014;
 • colectează prin intermediul Formularului de participare SNS 2014 informaţii referitoare la activităţile plănuite şi elaborează Calendarul de activităţi SNS 2014;
 • prezintă Calendarul de activităţi SNS 2014 mass mediei naţionale;
 • instruieşte privind comunicarea cu mass media pe cei 10 Coordonatori Raionali SNV 2014 participanţi la şedinţa organizată de Coaliția Voluntariat;
 • participă la cele 10 şedinţe din raioane pentru a comunica în special cu mass media raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line) şi a oferi în colaborare cu cei 10 Coordonatori Raionali SNV 2014 informaţiile din Dosarul de presă;
 • elaborează un plan de lucru comun cu mass media naţională în cadrul unei întâlniri neformale cu jurnaliştii tip „Ceaiul de la ora 5” care va asigura mediatizarea SNV 2014, va informa şi încuraja participarea cetăţenilor, în special a tinerilor;
 • elaborează împreună cu cei10 Coordonatori Raionali SNV 2014,bloggeri şi alţi jurnalişti articole / reportaje pentru New Media şi le va posta pentru a mobiliza inclusiv diaspora activă (din Cehia, Italia, Ungaria și Estonia), precum şi alte organizaţii / instituţii din Moldova;
 • participă activ la emisiunile radio şi televizate privind SNS 2014 şi SNV 2014;
 • elaborează Calendarul de activităţi SNV pe baza calendarelor de activităţi raionale trimise de cei 10 Coordonatorii Raionali SNV 2014;
 • postează pe internet calendarul de activităţi SNV pentru ca  mass media națională si locală să obţină detalii despre subiectele de presă organizate în fiecare zi;
 • participă activ la evenimentul de lansare SNV din Soroca, Capitala Tineretului 2014 şi la organizarea  / desfăşurarea Conferinţei de Presă din Chişinău;
 • elaborează lista de link-uri cu articole, reportaje şi apariţii în mass media naţională, raională şi locală a SNS 2014 (pe baza informaţiei trimise de organizaţiile implicate) şi SNV 2014 (pe baza informaţiei trimise de cei 10 Coordonatorii Raionali SNV 2014);
 • elaborează, asigură tipărirea şi distribuirea către părţile interesate a Raportului final SNV 2014 ce cuprinde descrierea narativă (inclusiv fotografii) şi financiară a evenimentului, o scurtă analiză cost-eficienţă care estimează costul activităţilor SNV 2014 raportat la investiţia financiara făcută prin proiect, precum şi analiza impactul social al evenimentului.

 Profilul candidatului:

 • de preferat jurnalist sau o persoană cu studii superioare de comunicare şi / sau relaţii publice;
 • punctualitate, abilitate şi experienţă de comunicare şi prezentare;
 • experienţă în lucrul cu mass media naţională, raională şi locală (scrisă, TV, radio, on-line);
 • abilităţi de a elabora articole / reportaje;
 • abilităţi de utilizare a computerului: Word, Excel, e-mail, reţele sociale (Facebook, Twitter);
 • empatie, răbdare, diplomaţie, bună stăpânire a limbii şi gramaticii române;
 • capacitate de planificare, organizare şi relaţionare interpersonală.

 Ofertă (bonusuri, beneficii):

 • contract de prestării servicii în valoare de 9 000 MDL (taxa de 23% + 4 % inclusă) pe o perioadă de 3 luni;
 • program flexibil;
 • atmosferă de lucru captivantă.

Pentru a aplica la poziţia de Coordonator Comunicare SNV 2014 vă rugăm să ne contactaţi la adresa electronică tdv_secretariat@yahoo.com pînă la data de 24 iulie 2014, ora 18:00 cu subiectul Coordonator Comunicare_[Prenume, Nume] la care să ataşaţi un Curriculum vitae  (CV).

Săptămâna Naţională a Sănătăţii (SNS) şi Săptămâna Naţională a Voluntariatului (SNV) sunt două evenimente naţionale care se desfăşoară anual. Primul eveniment promovează valorile unui mod sănătos de viaţă, participării civice şi ale voluntariatului în special în rândul tinerilor, adolescenţilor şi copiilor din Republica Moldova. Al doilea eveniment are drept scop să mobilizeze cât mai multe organizaţii şi voluntari pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii.

 Cele două evenimente sunt organizate de membrii şi partenerii Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi susţinute financiar de Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova în cadrul proiectului „Promovarea voluntariatului prin extinderea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor”.

Pentru mai multe informaţii contactaţi:

Nicolae PROCOPIE, Director Executiv interimar
Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)
Secretariatul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat
Tel.: 022 567 551; 079 191 587