Conferinţa Naţională a Voluntariatului 2013

Conferinţa Naţională a Voluntariatului 2013 se va desfăşura pe 25 – 26 aprilie 2013 în Chişinău, R. Moldova. La cea de a II-a ediţie, Conferinţa Naţională a Voluntariatului îşi propune să identifice mecanismele şi căile de implementare a acţiunilor de voluntariat conţinute în prioritatea 3 a Planului de Acţiuni al Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015, adoptată de Parlament prin Legea 205 din 28 septembrie 2012. La conferinţă vor participa principalii actori implicaţi în sectorul voluntariat din Moldova, reprezentanţi ai societăţii civile, ai autorităţilor publice, ai business-ului, precum şi experţi din Uniunea Europeană care vor formula recomandări și propuneri pentru implementarea activităților preconizate.

Conferința este organizată de către Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” şi organizaţiile membre ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. Partenerii şi finanţatorii celei de a II-a ediţii a CNV sunt Ministerul Tineretului şi Sportului, Ambasada Austriei în Republica Moldova, Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul FHI360.

Obiectivele CNV 2013:
1. Discutarea progresului privind implementarea cadrului normativ din domeniul voluntariat în R. Moldova în perioada 2011 2013, inclusiv rezultatele atinse dar și activitățile care nu au fost realizate;
2. Identificarea unor recomandări şi propuneri pentru implementarea diverselor tipuri / modalităţi de voluntariat, cum ar fi voluntariatul corporativ, voluntariatul religios, voluntariatul internaţional şi voluntariatul persoanelor vîrstnicilor.
3. Includerea recomandărilor şi propunerilor într-un document de politici care să reprezinte voinţa actorilor din sectorul voluntariat;
4. Consolidarea dialogului și a parteneriatului între actorii implicaţi în promovarea voluntariatului.

Rezultatul major preconizat pentru CNV 2013 va fi adoptarea unui document de politici (concept) pentru următorii doi ani şi a rezoluţiei CNV 2013.

Metodologie:
Pe durata conferinţei se va consulta draftul Conceptului de implementare a acţiunilor de voluntariat conţinute în prioritatea 3 a Planului de acţiuni al Strategiei de Dezvoltare a Societăţii Civile (SDSC) 2012 – 2015. În cadrul a 6 sesiuni, se vor căuta cele mai potrivite mecanisme care să fie incluse / adăugate în document, care ulterior va fi adoptat în plen şi va reprezenta, pînă la urmatorul CNV din 2015, poziţia / voinţa instituţiilor gazdă activităţii de voluntariat din Moldova privind dezvoltarea naţională a voluntariatului. Această voinţă va fi, de asemenea, rezumată prin intermediul rezoluţiei CNV 2013.

Cerinţe faţă de aplicanţi pentru CNV 2013:
• Organizaţii / instituţii publice şi private interesate de dezvoltarea politicilor de voluntariat în Republica Moldova.
• Persoana delegată să deţină experienţă în managementul voluntarilor sau în domeniul politicilor publice.

Pentru participarea la Conferinţă, candidaţii vor prezenta:
Formularul de aplicare completat;
• CV-ul actualizat al persoanei delegate.

Documentele solicitate vor fi expediate la adresa de e-mail: tdv_secretariat@yahoo.com.

Data limită de recepţionare a aplicaţiilor este 10 aprilie 2013, ora 18:00. Organizaţiile / instituţiile selectate vor fi anunţate la data de 15 aprilie 2013, orele 18:00 prin e-mail.

Pentru mai multe informaţii vedeţi Agenda preliminară a Conferinţei în engleză