TDV a desfăşurat Cursul de Instruire în domeniul voluntariat „Sarcinile Coordonatorului de Voluntari din Republica Moldova în cadrul procesului de implementare a standardelor minime de calitate pentru activitatea de voluntariat”

Asociaţia obştească „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV) a desfăşurat în perioada 10-14 decembrie un  în curs de instruire domeniul voluntariat cu tematica „Sarcinile Coordonatorului de Voluntari din Republica Moldova în cadrul procesului de implementare a standardelor minime de calitate pentru activitatea de voluntariat”.

Pe parcursul acestor 5 zile, 20 de lucrători de tineret şi coordonatori de voluntari au fost instruiţi de către Coordonatorul de Politici Publice TDV – Nicolae Procopie.

Pentru ca procesul de studiu să fie mai eficient, materialul prezentat în cadrul Cursului de instruire a fost divizat în mai multe teme, printre care:

1.  Pregătirea organizaţiei / instituţiei pentru implicarea voluntarilor;
2. Sarcinile Coordonatorului de Voluntari în cadrul procesului de planificare şi administrare a programului de voluntariat;
3.  Sarcinile Coordonatorului de Voluntari în procesele de recrutare, selecţie, orientare şi instruire ale voluntarilor;
4.  Sarcinile Coordonatorului de Voluntari în procesul de supervizare a voluntarilor;
5. Sarcinile Coordonatorului de Voluntari în cadrul procesului de evaluare a activităţii de voluntariat;
6. Sarcinile Coordonatorului de Voluntari în cadrul procesului de motivare şi recunoaştere a meritelor voluntarilor;
7. Sarcinile Coordonatorului de Voluntari în cadrul procesului de înregistrare şi păstrare a datelor în activitatea de voluntariat;
8. Sarcinile Coordonatorului de Voluntari în cadrul procesului de realizare a rapoartelor privind activitatea de voluntariat. Alte sarcini / responsabilităţi ale Coordonatorului de Voluntari.

Obiectivele cursului au fost:
a) dezvoltarea sau crearea unui program de voluntariat în cadrul organizaţiei / instituţiei în vederea obţinerii statutului de instituţie gazdă activităţii de voluntariat;
b) instruirea participanţilor privind sarcinile Coordonatorului de Voluntari necesare implementării de către organizaţie / instituţie a standardelor minime de calitate pentru activitatea de voluntariat;
c) formarea deprinderilor / abilităţilor practice de utilizare a instrumentelor de lucru prevăzute de cadrul normativ în domeniul voluntariat pentru instituţiile gazdă activităţii de voluntariat.

Cursul de instruire în domeniul voluntariat a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea voluntariatului în Republica Moldova prin implicarea activă a tinerilor”, finanţat de către Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.