TDV a desfășurat trei ateliere de informare în domeniul voluntariat pentru lucrătorii de tineret din Republica Moldova

Pe parcursul anului 2012 Asociaţia Obştească “Tinerii pentru dreptul la viaţă” a desfăşurat 3 ateliere de instruire în domeniul voluntariat pentru lucrătorii de tineret şi coordonatorii de voluntari din Republica Moldova.

Scopul principal ale atelierelor a fost de a sprijini organizaţiile / instituţiile să elaboreze Regulamentul intern cu privire la implicarea voluntarilor, necesar în vederea obţinerii statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat. De asemenea, participanţii au fost informaţi cu privire la conţinutul şi stadiul implementării cadrului normativ din domeniul voluntariat din Republica Moldova.

Printre documentele studiate în cadrul acestor activităţi se numără:
· Legea Voluntariatului din 18 iunie 2010;
· Regulamentul de aplicare a Legii Voluntariatului nr 121 din 18 iunie 2010;
· Prioritatea III a Strategiei Dezvoltării Societăţii Civile 2012-2015;
· Planul de Acţiuni cu Ministerul Tineretului şi Sportului;
· Planul de Acţiuni pentru un Guvern Deschis Moldova 2012-2013.

Primul atelier, pentru persoanele din regiunea Centru, s-a desfăşurat la data de 3 iulie, în incinta Cesei Cunoştinţelor din Chişinău. Printre cei 27 de participanţi la activitate s-au numărat şi reprezentanţi ai 6 ministere din republică.

Cel de-al doilea atelier a avut loc la data de 15 noiembrie, în oraşul Cahul. Din regiunea Sud a Republicii Moldova au participat 32 de persoane.

La data de 16 noiembrie s-a desfăşurat atelierul de instruire pentru persoanele din regiunea Nord. La Bălţi au fost informaţi 26 de coordonatori de voluntari.

Participanţii la ateliere au fost invitaţi să participle la cursul de instruire „Sarcinile Coordonatorului de Voluntari din Republica Moldova în cadrul procesului de implementare a standardelor minime de calitate pentru activitatea de voluntariat”, care se va desfăşura în perioada 10-14 decembrie 2012.

Atelierele de informare în domeniul voluntariat pentru lucrătorii de tineret au fost realizate în cadrul proiectului „Consolidarea voluntariatului în R.Moldova prin implicarea activă a tinerilor”, finanţat de către Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. 

Această prezentare necesită JavaScript.