Angajarea unei companii/unui trainer care să presteze servicii de instruire

Pentru a contribui la dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de advocacy și planificare strategică ale reprezentanţilor organizaţiilor ce implementează Programe de Reducere a Riscurilor (PRR) în Republica Moldova, UORN anunţă un concurs de selectare a unei companii/organizaţii de instruire  sau a 1-2 traineri certificaţi în domeniu, care să se implice în planificarea și desfășurarea a două ateliere a cîte 3 zile pentru managerii şi asistenţii proiectelor de reducere a riscurilor:

  • Atelier de Advocacy;
  • Atelier de Planificare Strategică.

Atelierele vor fi axate atît pe aspectele teoretice ale conceptelor („advocacy”, „planificare strategică”), cît şi pe implicarea practică a participanţilor în elaborarea unui plan comun de acţiuni de advocacy elaborat pe ariile cheie de interes major pentru PRR (sustenabilitate financiară, vizibilitate) și a unui  plan strategic specific necesităţilor de dezvoltare ale PRR, implementate în Republica Moldova.

Anexat puteți găsi termenii de referinţă pentru angajarea unei companii/unui trainer care să presteze servicii de instruire.

Sursa: www.cnp.md