Concurs de selectare a 10 reprezentanți ai societății civile pentru a fi incluși în componența Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret

În conformitate cu punctul nr.3 al Hotărîrii Guvernului nr.733 din 29.09.2011 Cu privire la crearea Comisiei guvernamentale pentru politicile de tineret, Ministerul Tineretului și Sportului anunță concurs de selectare a 10 reprezentanți ai societății civile pentru a fi incluși în calitate de membri ai comisiei nominalizate.  

La concurs pot aplica tineri ce au vîrsta între 16-30 ani, prioritate vor avea persoanele care întrunesc următoarele cerințe: 

  • Să dețină experienţă de lucru în cadrul unei organizații de/pentru tineret, iar pe parcursul ultimilor 2 ani să fi avut calitatea de membru; 
  • Să posede cunoștințe profunde în domeniul politicilor de tineret cît și din celelalte domeniii conexe (Strategii în domeniul tineret, programe și planuri naționale intersectoriale, principalele acte legislative și normative în domeniu). Cunoștințe privind procesul de elaborare și implemenatare a politicilor de tineret la nivel internațional, în special la nivel european;
  • Să fi fost implicat sau cel puțin să posede cunoştinţe asupra procesului de elaborare și implementare a documentelor de politici în domeniul tineretului la nivel guvernamental. Să cunoască principalele instituții, organizații de tineret, mișcări de tineret și autorități ale administrației publice centrale responsabile de dezvoltarea domeniul de tineret;
  • Responsabilitate, creativitate, flexbilitate și abilități de comunicare.  

Procedura de aplicare:

Dosarul trebuie să conţină următoarele documente:

  • CV-ul candidatului;
  • Scrisoare de intenţie;
  • 2-3 scrisori de recomandare (cel puțin 1 scrisoare din partea unei organizații de tineret);

Dosarul se va depune până la data de 25 octombrie 2011, ora 1700, pe  adresa:  MD-2004,  mun.Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, biroul nr. 815. Dosarul poate fi expediat și la adresa de email: tineret@mts.gov.md.  

Pentru informatii suplimentare  rugăm să ne contactați la nr. tel. (+37322) 820-864, Direcția programe de tineret, Ministerul Tineretului și Sportului.

Sursa: www.civic.md