Conferinţa Naţională a Voluntariatului, 20 – 21 aprilie 2011, Chişinău, R. Moldova

Conferinţa Naţională a Voluntariatului, este un eveniment organizat în premieră pentru R. Moldova care îşi propune consolidarea sectorul neguvernamental şi promovarea politicilor de stimulare a voluntariatului. Ideea organizării în ţara noastră a CNV aparţine Asociaţiei „Tinerii pentru dreptul la viaţă” şi organizaţiilor membre ale Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat. Partenerii şi finanţatorii al primei ediţii a CNV sunt Ministerul Tineretului şi Sportului, Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), prin intermediul programului Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), implementat de Academia pentru Dezvoltare Educaţională (AED), Fundaţia Est-Europeană.

Scopul CNV 2011 este discutarea cu societatea civilă a mecanismelor de implementare a Legii Voluntariatului nr. 121 din 18 iunie 2010.

Obiectivele CNV 2011:

  • consultarea cu reprezentanţii societăţii civile şi cu instituţiile publice mecanismele de implementare a Legii Voluntariatului;
  • stabilirea principiilor de colaborare între organizaţiile active în domeniul voluntariat;
  • consolidarea parteneriatului dintre societatea civilă şi instituţiile publice în stimularea activităţilor de voluntariat.

Rezultatul major preconizat pentru CNV 2011 va fi definitivarea mecanismelor de implementare a Legii Voluntariatului şi adoptarea unei rezoluţii asupra mecanismului de cooperare regională în domeniul voluntariat.

Metodologie şi calendar

Conferinţa Naţională a Voluntariatului este organizată în contextul Anului European al Voluntariatului, care are drept scop crearea condiţiilor favorabile pentru desfăşurarea activităţilor de voluntariat şi creşterea vizibilităţii activităţilor de voluntariat în Uniunea Europeană. Conferinţa se va desfăşura pe parcursul a 2 zile (20 – 21 aprilie 2011). La conferinţă sunt invitate persoane publice şi reprezentanţi ai societăţii civile din R. Moldova, reprezentanţi din România şi Ungaria. Programul CNV 2011 cuprinde un şir de grupuri de lucru care vor discuta cadrul de implementare a Legii Voluntariatului implicând reprezentanţii societăţii civile şi persoanele publice. Toate activităţile se vor desfăşura în limba română. După necesitate va fi asigurată traducerea în limba engleză.

Cerinţe faţă de aplicanţi pentru CNV 2011:

  • Coordonatori care organizează şi coordonează activităţi de voluntariat în ONG, Consilii locale de tineret etc.
  • Reprezentanţi al organizaţiilor / instituţiilor locale, naţionale şi internaţionale care promovează domeniul voluntariat;
  • Minim 1,5 ani experienţă în cadrul organizaţiei pe care o reprezintă.Procedura de aplicare şi selecţie

Pentru participarea la Conferinţă, candidaţii vor prezenta următoarele documente:

Dosarul de aplicare va fi expediat la adresa CP 3063, MD 2072, Chişinău, R. Moldova, prin e-mail: tdv_secretariat@yahoo.com sau la numărul de fax: 0 22 567 489.

Din considerent că resursele financiare pentru Conferinţă sunt limitate vă rugăm să confirmaţi dacă sunteţi disponibili şă achitaţi Taxa de participare în valoare de 100,00 lei. Persoanele din afara oraşului care nu solicită cazare vor fi scutite de taxa de participare.

Data limită de recepţionare a aplicaţiilor este 17 aprilie 2011, ora 17:00. Persoanele selectate vor fi anunţate la data de 18 aprilie 2011, orele 18:00 prin e-mail.