Concurs de selectare a 3 Coordonatori de Voluntari din R. Moldova

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” din Moldova, în parteneriat cu Fundaţia „Alături de Voi”, România, anunţă lansarea concursului de selectare a 3 Coordonatori de Voluntari din R. Moldova pentru participarea la un schimb de experienţă în cadrul unei organizaţii din România.

În cadrul stagiilor, cu o durată de 7 zile, ne propunem facilitarea transferului de experienţă în managementul voluntarilor între organizaţiile din R. Moldova şi România. Pe parcursul stagiului Coordonatorii de Voluntari vor avea posibilitatea să capete experienţă via-a-vis de administrarea şi organizarea unui Programului de Voluntariat,  să identifice noi politici de lucru cu voluntarii, să viziteze şi alte organizaţii din regiune care implică voluntari pentru crearea a noi parteneriate.

Concursul este realizat în cadrul proiectului “Transfer de bune practici în domeniul voluntariat între organizaţii din R. Moldova şi România”, finanţat prin intermediul Fundaţiei Est – Europene, din resursele financiare acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei / DANIDA şi are următoarele obiective:

  1. Stabilirea contactelor organizaţionale şi personale durabile pentru Coordonatorii de Voluntari şi ONG din Moldova şi România;
  2. Dezvoltarea capacităţilor de administrare a activităţilor de voluntariat;
  3. Familiarizarea cu cunoştinţele şi practicile transferabile cu privire la voluntariat şi managementul ONG în Moldova şi România disponibile pentru alte organizaţii;
  4. Informarea ONG-urilor cu privire la oportunităţile oferite în cadrul Anului European al Voluntariatului 2011.

La finele proiectului, va avea loc Conferinţa „Rolul cooperării regionale în domeniul voluntariat în contextul Anului European al Voluntariatului”, în cadrul căreia urmează a fi pus în discuţie mecanismul de colaborare între organizaţiile active în domeniul voluntariat din R. Moldova şi România.

Stagiul va fi realizat în perioada 15 ianuarie – 28 februarie 2011 în cadrul Organizaţiilor din România care urmează a fi selectate. Menţionăm că, costurile de transport, cazare şi alimentare pentru stagiari sunt integral acoperite de către organizatori.

Pentru a aplica la acest concurs este necesară completarea prezentului formular şi împreună cu CV personal, expedierea acestora pe adresa de e-mail: tdv_secretariat@yahoo.com

Termenul limită de aplicare este 13 ianuarie 2011. Nu sunt eligibile formularele incomplete şi recepţionate după termenul limită.

Pentru informaţii suplimentare Vă rugăm să contactaţi:

Ana Condrat, Director Executiv

Cristina Balan, Coordonator Program Voluntariat

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)

Concurs de selectare a 3 ONG-uri gazdă pentru Coordonatori de Voluntari din România

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” din Moldova, în parteneriat cu Fundaţia „Alături de Voi”, România, anunţă lansarea concursului de selectare a 3 ONG-uri din R. Moldova, care vor găzdui 3 Coordonatori de Voluntari din România. Astfel, ne propunem crearea parteneriatelor regionale pentru lansarea iniţiativelor de voluntariat în contextul Anului European al Voluntariatului 2011.

Concursul este realizat în cadrul proiectului “Transfer de bune practici în domeniul voluntariat între organizaţii din R. Moldova şi România”, finanţat prin intermediul Fundaţiei Est – Europene, din resursele financiare acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei / DANIDA şi are următoarele obiective:

  1. Stabilirea contactelor organizaţionale şi personale durabile pentru Coordonatorii de Voluntari şi ONG din Moldova şi România;
  2. Dezvoltarea capacităţilor de administrare a activităţilor de voluntariat;
  3. Familiarizarea cu cunoştinţele şi practicile transferabile cu privire la voluntariat şi managementul ONG în Moldova şi România disponibile pentru alte organizaţii;
  4. Informarea ONG-urilor cu privire la oportunităţile oferite în cadrul Anului European al Voluntariatului 2011.

La finele proiectului, va avea loc Conferinţa „Rolul cooperării regionale în domeniul voluntariat în contextul Anului European al Voluntariatului”, în cadrul căreia urmează a fi pus în discuţie mecanismul de colaborare între organizaţiile active în domeniul voluntariat din R. Moldova şi România.

În perioada 15 ianuarie – 28 februarie 2011, timp de 7 zile, organizaţiile selectate vor găzdui un Coordonator de Voluntari din România, care urmează a fi recrutat.  Menţionăm că, costurile de transport, cazare şi alimentare pentru Coordonatorii de Voluntari sunt integral acoperite de către organizatori.

Pentru a aplica la acest concurs este necesară completarea prezentului formular şi expediere acestuia pe adresa de e-mail: tdv_secretariat@yahoo.com

Termenul limită de aplicare este 13 ianuarie 2011. Nu sunt eligibile formularele incomplete şi recepţionate după termenul limită.

Pentru informaţii suplimentare Vă rugăm să contactaţi:

Ana Condrat, Director Executiv

Cristina Balan, Coordonator Program Voluntariat

Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” (TDV)