CLT sunt promotorul voluntariatului la nivel local

Promovarea conceptului şi activităţii de voluntariat în mediul rural este o necesitate, iar Consiliile Locale ale Tinerilor pot realiza această necesitate. Aceasta este concluzia la care au ajuns participanţii la şedinţa de evaluare a implicării CLT în activităţi de voluntariat.

Tinerii care au participat la şedinţa de evaluare, desfăşurată sâmbătă 12 iunie 2010, au povestit despre activităţile pe care le-au derulat în cadrul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2010 „Hai în gaşca voluntarilor”, cum au reuşit să implice comunitatea, administraţia publică locală şi agenţii economici. Activităţi de promovare a unui mod sănătos de viaţă, de ecologizare, informare, educare şi participare sunt doar cîteva din tipurile activităţilor desfăşurate de cele 20 de CLT.

În cadrul şedinţei de evaluare a fost lansată ideea de a crea în cadrul Festivalului Voluntarilor 2010 premiul pentru cel mai activ Consiliu Local al Tinerilor din R. Moldova care a promovat conceptul şi activitatea de voluntariat.

Proiectul, derulat de către Asociaţia „Tinerii pentru dreptul la viaţă” în parteneriat cu Asociaţia „Serviciu pentru Pace” cu sprijinul Băncii Mondiale, a avut drep scop stimularea spiritului civic în rândul tinerilor din comunităpţile rurale ale R. Moldova, prin implicarea în activităţi de voluntariat. Reprezentanţa Băncii Mondiale din Moldova a apreciat acest proiect ca fiind unul de succes.